Skip to main content

Full text of "Brian Bóirṁe : a ṡaoġal agus a ḃeaṫa"

See other formats


:<^^S :/ ffWb *00 f-gf^íO^ 
JDHN T HUGHES^=== 

MEMDRIRL CDLLECTION, 

«^M BOSTQN EDLLEGE 3s bniAti bóinrhe. A\\ n-A ctiji 1 sctó 

•o' Ua CAÚAit aju^ "o'Á btn-óeAti, 

35, 36 A3«r r 37^t tA1 '° ™ Ó F Ar > CjiÁgA, 

t)Aite-AtA-CtiAt. 206048 neArhUATD. 

1f c-Aitne-Atri-Aó -An fvu*o fe-An-tAoó vo rhotA'ú n\Á 
rhotuige-Ann -An fCAjturóe ^ufi fíoi\-t.Aoc -aca T)Á tiioUvó 
-Atge. Ó m'ói^e péin b'é mo tu-Aifiim 50 jtAirj t)j\Mn 
t)ói]\tfie -Af\ LAOó,Airj mófiA n-A tiéifte-Ann. Stn é mo 
tu-Aif\im uroiu c-Af éif & bputt te tétge-Atfi 1 n-A t-Aotrj 
1 fCAtp -Á{\ T)cí|\e "oo fquimig.A'ó 50 riAij\ex\ó. " tJfi-An 
m-Ac Ceinnéme -Áit\x>fií gAe'óe.At éij\e-Aiin -Aguf 5 Alt 
A^uf t)pe-ACAn, Ausufci.A|\t.Airi cuAifceifC eoj\p-A uite, ,f 
fin m,Afi ótnpe-Ann Ann-Át-A tltA'ó fíof xmj\, Aguf if é -ah 
rj-Atfce céxvon-A tu^CAji -Atfi 1 nAnn^LAirj txíog^cc-A 
éife-Atm. "Sot-Atfi fon,An.A l15^^e'óe<At ,, -A^uf Ainmne-Aó-A 
*oá tettéro -a tugc^jt -Atf 1 f cfurjmnirj teite tTlog-A. 

tlí t-Ag-Atm ttom -a "óé-Aii-Arh -aití-aó oat) cui^e 50 
^cÁtnce-Ap t)fi^n óotfi mmic if m^p •úemce.Aii te T)éró- 
ex\nxMge. T)eif fc-Afui'óte t)é-AjvLA 50 x)áv\a 51111 rjAtn 
fé -A11 Aij\T)|\íogAóc 'f^n éA^cótf x>e fh-Aetfe-AóLAinn. 
Acc ní innifit) fiAtfi *oúmn, -Atfi-Att tf m-Af\ mnifce^ 
T)úmn 1 n-xMinÁlxMrj tette Cumn, guri lonn-Afb-A'ó 
X)omnAtt tU tléitt xmi f\í -Af ttlróe te cLAmn CotmÁm 
^uf t)j\iAti 1 mbLÁt v\a tiói^e. Cífe-Af 1 gc-Aite-Atfi an 
f cétt ci<a ^Aige 50 f a\X> &r\ é-Agcóíf. 

X>e\\\ fc^junfjte eite 50 mtxAine.A'ó Dfti-An rjófiAtfi-A 
tiióf\ *oe tAtgnib 'f-An é-Agcóifi. tlí f^gAim-fe >a vi TteAmjiA-ó. 

•úeimniugA'ó f o 1 y\\A f Cflbinnit). Acc mmfceAf *oúmn 
1 nAnnÁtAib llíogAóCA Oij\eAnn £Uj\ cug tTlAetf eAótAinn 
A.n £>ó|vaiíia X)A'ó mó T)áj\ cu^ \\\ j\iAm teif Af ConnAóc- 
Aib 1 mbtiA*óAm a nAoi scéAT) tf a *oó *óéA5 Afi 
ceicjte fici*o; £Uj\ rhAijAb fé CicneAó tlALeocÁm 1 T>ctg 
ah AbA 1 nT)omnAó pÁT>j\Ai5 An btiA*ó.Ain céAT)nA ; guf 
fUAT).Aig fé Scjun pÁ*oj\Ai5 Af Ac £ij\T)1ai*ó feAóc 
mbti a*óha j\oimif fin, if m.Aj\ foin *oe. Agup t>o fvéifi 
AnnÁtAó "UtAt) T)o 'óem tTlAetfeActAinn pcfuop 1 
SConnAócAib, *oo cogAit fé a n-ínpe ip t>o rhAifb pé 
a T)CAoipig 1 mbtiA*óAin a raoi scéAT) if a ceACAij\ Af\ 
ceicpe pcit) ; mAj\buigeA*ó 'OonnóA'ó Ua ConsAttAig 
jiíog'úAi'hnA UeAtripAC te ttlAetfeActAmn 1 mbtiA"óAin 
a haoi gcéAT) if a *oeic Ap ceicjte piCvo ; CU5 ptuAg 
ttlAetfeACtAmn 51AUA mó|VA teo -Af ConnAóCAib <An 
btiA*óAm 1 n-A *úiai*ó fin ; toipceA*ó Sójro Cuitm Citte 
T)o ttlAetfeAótAinn *ú.Á bttA*óAin ní bA T)éi*óeAnAige 
fóf -Agtif m,\j\ fom T>e, if niAp foin T)e. t)í a piAn fo 
50 téif aj\ TílAetfeACtAmn fém 1 T)Cj\Ác. 

tlí fté cá fomAtn-fA sníotiiAfCA tílAetfeAótAinn T)o 
nocc.AT) Aimpo. Acc if éigm a téij\iugA*ó 50 pAtb 
cúj\fxM*óe An Cf.AOg.Att ívo 50 píoj\-AnACjrAc; ^up tugA 
cÁijvoe nÁ nÁirivoe t>o bí A5 TtlAetfeActAinn mAj\ 
'óíogAt a\\ a juAgAit fém ; -AgUf, mA óAitt fé ah Aifvo- 
juogAóc, 5UJ1 b'é t)A mó bA bun teif ua aii lonut) 
nÁm'voe t>o beic Aige, Agup é&v rmo-Á*óifiAf\Ac *oo 
beic Ag a tucc gAOit 1 teic Cumn te céite 'f-Ar* Aitnpip 

ÚT) A^Uf eAfAOnCAf T)0 t>eiC eA*OAJ\CA T)Á flélfl- 

tlí tei5feA*ó An c-éAT) foin T)óit> cuvoiugA'ó te lieAmpÁ-ó. vii 

íTlAetf e^ct-dinn ^guf é 1 *oce^nnc«A a^ t)fi4n ; b'é av\ 
c-é-At) céA*onA *oo cuij\ 1 n-x\óft<ynn 1 r\-A cétte \ax> 1 
5Cju\oib UutóA ad c*\n *oo cusATMf nntte-AX) tuAcbxÁf-AC 
^}\ a céite, -póifiiofi- T\Á bei j\ex\t) émne teif , ^rhc^ó, gun 
ion<\nn fo ^guf x\ \\Át> x\Á \\a\X) mumnce<dn teice tTlog-A 
1 n-x\Cj\Ann 1 r\-A céite com m<<MC te c^c. t)Í0TMf. 
Aéc xr\Á bí nÁitrme ^5 t)j\iAn *oe *óe-áfCAib nA cno*od 
b'éigin T)ótb uite ^éitte^t) *óó nuAijt *o'oin f^n *oó. 

TZÁ 50 teon TXAome téigeanc-A 1 néinmn m*oiu ^Uf 
teigit) of\tx\ r\Á ftnt 1 n-e^ccju\íb n<<\ •oe.AcrhA'ó Aoife 
x\cc |\ótn^nfuiT)eAcc; 50 bftnt -an f^ogAt fom nó-pvo-A 
tUMnn anoif, ^uf gun *oíc céitte T)úmn géitteAt) *oo 
fe-Ancuf wa ti.áimfi|\e. 1f é fíjunne An fcéit r\At fi-á 
ttainn Ar\ '■oe-Aórh-A'ó -doif n.Á ^n ,Aoif feo c^icce -Ag-Ainn 
1 scomópcAf teif Ar\ cfe-An-f-AogAt. Uuigexvú r\A 
TMome téige,Anc,A fo ^un 1 nétj\mn & bí n<\ fCoite-Anna 
T)o b'fe.Aj\n cÁit 1 tlomn \\a hOo\\pA ó'n scúismexvó 
-AOif -Am-Att, Aguf 5uj\ b'iAT) mic téigmn r\A fcot út) nx\ 
hoiT)i K óe X)A t)úcju\ccxMge a\\ *oom^n te n-<A tmn. 
UuisiT)íf 50 jvAtb SiA*ÓAt 1 n-A m^igifcif téigmn 'r-An 
tlóim ^suf f-An n^féig ÓÚ15 cé-A*o 6151 n X)l\At>An noirh 
tté t)ttiAm. Utngi-oíf 5U|\ ctnn CeAttAó av\ dtbéif ax\ 
be-AU\c a leA\*A 'fxMi cféAtfi-At) -AOtf. Uui^i-oíf 50 
f^rhttugeAnn fé tnnnn gun Anrifig t)néAn*OAn -Aguf a 
tuóc teAtiArhnA cuAifce<\nc Aimeince '\*av\ -Aoif 
céAvnA ; gun cuij\ Cotm Citte m<Ainif an í ax\ bun ; 
A^uf gujiAb é cugc^n T)e gn^c a\\ rhxMmfcif í r\Á 
ctiAb^Án cfíofcui'óeACCA SAf-án^, Utn^i-oíf gun b'é 
AoT)án -a ótnf mAmifcin tnfe 1Tle«<vúcóic a\\ bun 1 viii TieAmriÁ'ó. 

T)CUxMpceA]\C Ó.AfAIIA fAH CpeACCmAt) AOtjS AgUf 50 

ii-A*omuigceA]\ niT)iu pém sujiAt) é AoD-Án porv-AppAt 
iu Sa]\ahac. Utnsrorp 50 pAit) T)omnAt tiAomt-A A5 
cneApugxVó geAtc 1 meApc iu t>ptéime<MitiAó pé'n aiii 
fom. Uwsroíp 50 fUMt) j?eá]\gAt An c-ottAiíi ctAóc- 
eoUMp pé jíéim 'f An tigeApmáih 'r&n occriiAt) Aoip, ^up 
gufi iom"óA cpeAtt 'fAn nge-AjunÁm Agtif Y-an Apc*.\i]\ 
A*oei]\ gup uroiu gupAb é pe^pgAt & n-,<\ppAt ^t]\ice pém. 
Uui^foíp, niv\]\ a céite, 50 ]\Aib T)un5At A^up 'OtceAt, 
eom Scócup ^gup UuACAt ^gup 6i]\e,cMinAig T)eo]uvócA 
vá teitéro a\\ pcot<M]\ít> mó]\-c,Áite nA tiGopp-A 'r&n 
n-AomA'ó -AOip; A^up tiUAip & £>í SApand céApca cpeAóCA 
x\$ TXAnapxMt) 'p-An T)eAóm,<yó Aoip gup beAg tétgeAtin a 
t>eAt) te pagÁtt ann nM]\A mbe^t) étpeAnnAig. A^up 
ó c-Ápt^ ^up mAp peo £>í, n4 tnot) longnAt) Afi émne 
coipc tétgeann ip cui^pmc ip £e<c\ruMiiLc\cc ip pmm 1 
p^otppe T)o tieit coiccuaiica 1 néiptnn 1 T>copAc ha 
tiAonifuvó Aotpe TtéA^. Scoit tApc^ip Gopp^ tp eAt) 
tugcAróe aj\ éif\mn pé'n Am pom ^up te ttnn iia 
SCtAti fioimip ptn 50 *oetmin. íléitceAtin cpeoptA T)o 
b'e-cvó í Agup cíoptA ua 5Cómu|\pxMi " 5^n péimeAp 5-An 
fieAóc." X)Á mmicige cuj\ píof aj\ au UngÁip te 
CAmAtt 1 nétpmn tp ptú a tu-At) nÁ teigro muinnce«c\f\ 
na titln5Ai]\e optA 50 fiAtt) t>Ainc A5 a f innpeAj\ pétn 
te fCAip ná te pe^nóup 50 *ocí ^urv ]\u^ btixvóxMn a 

T)eiÓ gCéAT) Agtlf A CeAtAip T)éAg Of\tA. tlí teiglT) 

optA gup fc'eot T)ótt) cia Af tn-cvo f étn no cat> Ua cpíof- 
curúe-Aóc Ann cum sup t^eopuig SciArhAin nAomtA A|\ 
ptige nA t:ít\mne An bttA'ÓAtn úT) iat). An gÁb^t) a tleArhjuVó. ix 

\\Át> gup b'é pn btixVó-Am bu^itce C^tA CUumi-a UAif\b 

^s^r 5° t^ iD c ^ ^t 1 f mfif-nA 1 mbe.At.Aib oopp^c te 

Imn te-At-míte btiAtum f\oirh pé? 'OemeA'ó Áj\ n-.AOf 
05 tnAócn-Arh A]\\ f eo ! 

U 11151*0 éipeann-Aig An LAe nroiu 50 CfiUinn ca*o é 
-ah *oeifif\ &cá \v>\\\ fAoi|\pe -A^uf *OAoir\fe. Uui^e^'ó 
corh m-Ait cóatmia é Y An 'oe.Acrh-A'o Aoif. Ó ce^Aóc 
n-A n*0-án-A|\ 50 *ocí \\-a nT>íbij\c téifuge-A'ó *oo 5Ae*óe-At- 
Aib ca*o if 'o-Aoipfe -Ann. 1 5c.Aite.Arh x\& tiAimfir\e fin 

tOlfCexVÓ fCOlt CtU-AH-A 6Af\A1f\T) t>Á UAIf T)é-A5 -A^Uf 

^e^5A*ó 50 caLaiti ceitj\e u.Aij\e *oéA5 í; toifce-A*ó if 
te.A5.AT> fcoit Ctu-Ana ITIic Hóif *oeic n-u,Aif\e, 45 Uf 
T>eine-A*ó -ArhtAit) te fcoite-Ann-Aib eite corh minic 
céA*on-A. toif ce-A*ó f coit t)e-Anncoir\ -A^uf m,Aj\bu!ge,At> 
&n c-e-Afbo^ A^uf 11-A01 ^céAT) tn.An.AC VÁ\\ b.Am téi 
*o'.Aon 1-Aff acc. 1f teorv An méi*o feo fiAtm.Aife -Annfo. 
Uui5fe-Ar\ -Af \\Á\\ b'ion^n-At) t)j\i,An óorh fonnrh^f 
1 scoinne n-A ^coi^crvíoc -A^uf niAf\ bí. 1f lomLÁme 
^n cuf fíof -acá Y^ n 5CéA*o c.Aibi*oit *oe'n te,Ab.Aj\ fo 
-aji imte-Acc^ib n-A nT)An.Af\ 1 néij\mn ; -A^uf *oo f\éij\ 
m-Af *óf uiT)ce-Af if ce^c 1 5C0j\p -ah te-Ab-Aif mímgce-Af 
5-aó cof VÁ\\ cuif X)\\\&\\ T)e no 50 ruMb fé 1 n-a 

Álf\T)fvíg -Af -A txNt-Altl *ÓÚtÓ.A1f. 

U-a T)Aome -Ann A^uf AT)eijuT) t\Á fuib ó "Óju^n ó tof-Aó 
*oeif\e-A'ó -acc é fém *oo beit 1 ^ceAnnAf. llí géitt- 
fmn T)óib *oA mbe.At) 5-A11 x\on fi-Atm.Aife ,A5<Am -acc 
fo : An IÁ b,A rheAtce t>& f-Aib te-At Cumn óuir\ t)ju.An 
«A11 Af\*oj\íog.Acc fé ce-Ann^f -A^uf fé comx\ij\ce n-A 
ne,A5tAif e 1 nAfvo tn^c-A. An u^ir\ *oem f é f-An ní lie-At) x Uedrhjvá'ó. 

^rhÁin 50 fiAib ^n fuogAóc pé n-A óe.Annap pém aóc bi 
ce^tLA n^ ITlurh-An pé ce-Ann-Ap .a ^eAfvbp\Ác,AtvA. 
X)Á mbe-A'ó *otr. 45 t)pi-An 1 sceann-Ap, no *oá mb-A 
rriMn teip Caipeat tTlumAn 1 ^ce^nnAp éipeann, an 
ArhtAiii) & cuippexVó pé & í)eA\\X>pÁtA\p T)i«At)<A -Agup é 
pém pé óeann-Ap G^gtAipe Aj\t>x\ tTI-Aó-A -A^up <An 
e^LAip pin pé ceAnn-Ap tílAotrhuifve. G^t^ipe^ó 
AOibmn *oo b'eA*ó tnAotrhtupve s^n xMfipAp : "tTI-Aot- 
rhuipe m^c GoóxVóa corh^fib-á p^rjp^ig ce^nn ctéipe<Aó 
i^rvCdirv cuAipceipc Goj\p^ uite -Agup cuite ofVDAin 
i-AjvcAip T)onnMn *o , é<\5," pin m^j\ ótnpe-Ann Ann-ÁtA 
tlíog^cc-A Gifvex\nn píop ,Afi -a bÁp 1 mbtnvó-Ain a T>eic 
gcé^T) ip a pice. Acc b'eot -oo t3j\Mn n-Á seittpe-A-ó 
Gocai'ó -AC-Aip tíl-Aotrhuij\e "óó pém x>Á mbA *óóig teip 
nÁp rrnpce *óó T)iútcA*ó. 1 n-<AinT)eoin -An pcéit peo 
cuip pé íTl^otrhuipe 1 t>píj\-ce-Ann<Af n-A cípe. *Oeim- 
nige-Ann po $up rhóp é & tMtpe. T)eirhnige^nn po 50 
puMb umUcc -Agup mxMce-Arhn-Ap 1 n-.A cpoi'óe. T)eirh- 
nige-Ann pé, móp-rhój\, 5uj\ pé-Aó pé & bpAT) ponnip -An tÁ 
mot pé com-Aóc na tlíog-Aóc-A mAfi óutbxMpe Wn 

G-AgtxMp. 

^eAp 5éAj\-cúipe^c *oo Weao Ujmxmi. t)í & piop Ai$e 
ó n--A ói^e 50 piAib poinnc T)e *Ó&n&\\&\X) na riGipe^nn 
1 n-.A gcpíopcurócib. tlíop b'putÁip T)ó 5^n a 
t-AbxMpc pé n"oe^pA 50 \\a\T> te^.A'ó -A5 -An 5CUIT) b*\ 
cpÁibcige aca po péin te n-a n^AotCAib tA\\ teAp. Agup 
50 5ctA0i , ópiT)íp teo >Ap p^T) T)Á mbe-Afj caoi aca Aip. 
ílí T)óóAige pcóAt T)e n-Á suj\ b'pm é P é tiT)e-A|\x\ *óó 
G^stAip ApT)A tTlACA T)o cup pé péim. tD'Á-órh^pAC tÍeAtiifvát). xi 

m-Af *óem, teif. tlíorv rhó n-Á C|aí piciT) btnvó-Ati vá 
cof p péin Y^ n úip no gufv cuin eAfbui^ ha 5C015Ó1VÍ0C 
t nAt CU-At tf 1 toc 5<M ur,<A1t1 1 f 1 bporvcLÁirvse 
if 1 sCorvcAig tf t tuimnig pé óe.Aim.Af pMj\ce 
CAinceAnbiniut) i-A*o fém. tlíorv b'é fin ^iiiÁm. 1f i 
5CAince«Aj\buirvi'ú coiff\igcróe ix\*o, -A^uf tu^.Ai'oíf n-a 
mionn-A -Ann 50 mbei*oíp pífv-'óítip *oo'n f-Aince fin. 
ttíon b'iongn.At) trú fAoit tlonmánAig 50 scwnpi'oíp ■ 
éineAnnatg uite pé pniAóc ^pv ^n 5CU111A fo. tlíof 
b'iongn-At) peAp^; *oo beic a\\ e^pbogAib *oútó.Aip 11A 
héirveAnn. Aguf bi ; -Aguf 'o'^sfiA'OArv &\\ eAfbos-Aib 
na scoigófíoó é no 50 mb'éism *oóib fúT) & cun 1 
n-um.Ait T>'AirroeAfb05 CAince^fbui)\it) 50 riAtb éA*o -An 
-oorhxMn -aj; e-Af bogAib n& héif\e,Ann teo, -Agup mórv-tiion 
Ag eASt)05 ARDA ÍTIAC^. X)Á mbe«vó eagUif 
•óútóAif n& héif\e^\nn 5A11 .a ceAtm-upriAi'ó -Ái)\ite péin 
óf -a ctonn, A^uf -a com^\cc if a fi^g^it péin x\n teittig 
-Aici -An u^in ú*o ní pof c^T) <a tuicpeAt) -aih-ac. Cé-AT) 
moU'ó te T)i,a 50 fiAib & fUAgAtt pém mAf 'óíon an -Ati 

C-AgUlf -ÓÚtCAIf -AgUf llie^f 1f COfAt) -A£ -A11 ^Ctéin -Af 

&r\ ni-Ag*\it f in. t)'é tAini5 &r nÁ gun "óiútcAig toncán 
n-AorhtA Wa Uu-AtAtt -oo'n nixvgAit 1-AfAÓCA. tlí 
tx\bx\pf-A'ó tofCÁn na sn-Áit-rhionn-A -Agup e-Afbo^ 
t>á •óé-Aii-Arh *oe. An órv na cnumne n! ótnj\peAt> fé 
pé óom-Aince' CAinceAnbuifU'ú é pém. t)ímíf be-Ann- 
accac bufóeAó T)e torvcÁn nAotiitA tf *oe "DrviAti 
t)óirv»iie mx\f\ fom. 1T)<A|\a mbeAt) topcÁn T)o beit 
cotii neiriifpteÁ*ó-Aó píof-5Aet)e^\tx\c if mx\f bí, 
Aguf mx\f\A mbe-A'ó Áf\ neAgtAif *óútc^\if x>o beit pé xii KieAm\\Át>. 

fénn x>e V)A\\\K óótfidifte t)fixMn if rjaogUó 50 
n-imceoc,<vó a\\ avi e.A$t.<Mf &n tuif útj ArhAit if máf 
ú'imtig Af An HíogAóc 1 ^cionn cdtruMtt. 1 rjpoóxMf 
n-A nAorh 50 f<Mb an £>eir\c ! 1f n<áif 5^n CAfvn 
oifeAtfinAó 1 gcuirhne 5AÓ *ouine aca 1 nÁc Cti^t m^f 
£fv "óeineAUAp ^f <\on a gcion. 

se^n ua ceoXUxig. 'S-an tog SocAtf 1 gCttiAin CiH|ic coif CtMnACxMtvrj, 
tÁ pétte Sxxin SeÁn 1 mbti^vóAin -a naoi scé^vo -oéA^ 
if a fé. bniAn bóiurhe. 

— ^> — 
CAlt>. I. 

imteAóuA tiA nDAHAti 1 némwn. 

ttii5<vú t)|\i^n t)óiftfie *oo ttéiti ^n Úe^\cf <Mf OtUtfi btuvóAin 

beijtte 
i mbti^vó^m & n&o\ scéxro ^tif ^ fé ^f f:iciT). THac btnAm. 

•oo Cinnéfoe r>e ftioóc Oititt Óttnm «Aguf "oo t)éibinn 

mge<Mi Aj\6cM"ú fí 1^\-Conn,c\6c T)o b'e^vó é. ní mó|\ 

au c-eotc\f azá te fxvgÁit 1 *oc*\oib a óige. T)eijt 

eogdn Ó CoiiipAfóe ^guf tu6c fednóuif imc é 5tij\ 

cu^a-ó fu^vf 1 nlmf pMtteAnn é pé Cfeotuvú ttUotf uc- 

<Mn. níof -ótMt ficAtii T)ó aon ^n-óion T)o betc ^M?:e &p 

tuóc Cfedóc-A n^ T)úcxM§e *oo bám te n-A fínfe<vp. te 

bpeif ^uf cé^T) 50 teic btixvó <\n f ut aji \\ u^a'ó é £>í nA 

toóU\nnAig 45 ci\e<\6<vó n.á cípe f eo ; ^^uf ó C^fttA 

náft b'ionmotc^ -dn f Aog^t ^\ bí te fMg-áit 1 n-don t>Att 

eite ná nu\f\ bí 1 néipinn ctim 50 -ocÁimg n*\ X)At\&\$ 

ní putáif no 50 jUMb *opoic-iomcuf na n-x\ttmti|\x\C r&n 

1 mbé<\t 5A6 éinne ^gtif t)|\t<\n 45 eij\ge ftu\f. 

A5 "oéAnAtri ^mAé x\f\ T)eife<vó n^ tioccm<vú Aotf e tf ceAcc íia 

e<vó cÁmi5 v\a pionngxMtt 50 tiéifinn a\\ *ocúif. Af F ,orm5 

fe^vó p6e btuAtx\n *oo "óóigeáTMfi *oo b<\fCAT)<\]\. "oo 

m^buigeAT) Af f ómp^ $<\n f c*\on <\t). Acc, f é "óeifie <vó, T>o óuif BogAn^cc loc^ tém avi f 11.A15 0|\t^ T)^ j\íj\ib 
cimce^tt if blM'óáin x\ ftocc gcéAT) x\guf a *oó "óé-Ag. 

T)eió mbtM'ón^ ní b^ , óéi'úe*\n^ige tÁinig T)fex\m 
eite aca, 50 ftiifite. T)o toif cex\TMf\ f o t)eAnnóorv, *oo 
ttyipe-<yo4H Scfiín Corhg^\itt, *oo rhx\fvbuigev\T>.<\f\ e^fbo^ 
^uf ctéifi «\5tif ottAtriAin v\a mAmifcpe^c -águf "oo 
fCfio|MT><\f\ ^n -oiitxMg mófv-T)cimce,<\tt ojtt-á. 

"be-Ajn^ó 1 rjfoc^if a óéite t-Ainig óeitj\e cobt<\ig 
eite fé fvMfxVó Útnrvgéif. ÚÓ5 ak CAOifex\c fo x\if 
pém beit 1 n-^ f íg -<\fv JAttcMb nx\ ti6ij\e.<\nn, ^giif te 
n-A ^con^nAtri f^n níof b'fxVOA 50 fu\ib te^t Ctnnn 50 
téif 1 11 -a fettb. Annfom t>o rhe<\f fé ^n T)útAig tnte 
•oo cuf f é f triAcc, -aguf tní-ójAeiT)e.<\rh a tucc te<\n.<\rhn<<\ 
féin T)o óttf 1 n-ionx\*o Cfveroirh pÁX)\\.<\^ 1 bpj\íorh- 
óx\t«<\if\ ^gtif 1 n-i^t^\ib n-d íiOife^nn. X)o ótnp fé 
p\oi 1 nAjvo ÍTLacm, ^guf T)o T)íbif\ fé p\ji.<\nn,<\n com- 
a\\X)A p^TjfAtg x\f <<\n xúc. TVmitig p\ju\nnán 50 
Cúi$e 1Tlurh<\n -Aguf Scfín p.áT)jr<\i5 x\fi lotncurv ^ige. 
Acc níoji b'f^T)A *óó 'f^n Thurh<\m 50 bfu<\if a 
n^itrroe sfveim <<\if\. t)pif e.<\T>.<\rv fo An fcrvín <Aif, ^suf 
fCtobATMf é fém 5A11 rhoitt &\\ bójvo tuingif ua ngAtt 
1 tuimnig. 

tlí bíonn x\n tárh u<\óc^\ifv a^ tucc x\n téifvfcj\if 1 
^cómnuróe a\\ Aon óum <\. X)Á f^ro *oo jtit te Utiijr£éif , 
•00 fug TD,<\etfex\ct<\inn fí n<<\ tDróe fé f)eij\e<\fj ^if, 
-A^uf T)o b.<\t mg fé 1 toc tl<\if\ 1 mbtnvó<\m a rtocc 
^céAT) A^uf a CÚ15 1f T).Á ficro é. 

1f T)e.dttjx<\rhc<\ó ^ufv ctnf avl gníom fo é.<\T> a\\ ^ac 
cmécAt eite •o , fe-áf<\ib £hfe.<\nn. pé fcé<\t é, níof b'fiof cic\ aca X)s rhimcige t>o bu.c\it) c\fi ^AttcMb óf 
fom -Ain^c. T)o bucMt) Cinéc\t Con^Mtt opc^ 45 6c\f 
Aot)c\ tlticMt) ; buc\it) X)Ál ^CcMf of cc\ i Loc T)ein5- 
'Óeipc, x\5Uf buAtt) n.c\ tliAttcMg opcc\ 1 nAjvo t)f\ec\6cMn. 
í)ucMt) Ci.c\nc\6cc\ t3nec\giiu\ige opcc\ i ntnif pnntfnc 
-A^uf, -c\fíf, 1 íIáic AtT)c\m ; T)o btuM'ó tHc\etfec\6tc\mn 
fém c\n *oaj\c\ «Aip oj\tc\ 1 gC-Aifteán gtmne c\£;uf, 
1 n-.c\ *óic\it) fin c\j\íf, *oo oux\it) fé opcc\ 1 Ucmc ComxMp. 
t)uc\it) Otcooc\t\ c\£Uf topcán pigce t11uiiic\n c\guf 
LcMgec\n 0}\c^\ 45 Scéiú t1ec\ccc\m, -Agup, 1 nT)ei]\ecvó 
nA T)Átc\, 6uif Ot6obc\p c\$uf 6ogc\tu\6c Lo6c\ tém ^sn 

|\Uc\15 Oftc\ *0c\ |\í|\!b. tlíof b'é peo péin *oeipec\t) ,c\n rhí-Ái"ó. Úc\mi5 eArAoncAr 

tlA tieAc 
ItAntiAc. cobtc\6 T)ubgc\tt, cimcec\tt ip btu\tu\m a hocc scéxvó " x ip ,c\ T)ó -óéc\5 ip *oá pióiT), ^gup T)0 tflc\fbUlgec\T)c\f 
op cionn ÓÚ15 míte ponngc\tt c\$ Snc\rh Ait)nec\6. Ap 
p-cMi ^\mc\ó 50 cec\nn nc\ mbticvóxm ní bíot) cuc\n n<\ bcMte 
puipc -c\f peo|\v\mn nx\ héi|\e<\nn $c\n ,c\n *oc\ t)f\ec\m 
ic\fc\6c.c\, -c\n *Of\ec\m *oub -c\£Uf c\n *opec\m fionn, c\g 
cpovo ionncA <c\$;uf x\ *o'ic\ff\,cMt) <c\ céite *oo "óíbipc stc\n. 

tlí 5<<\b.cVó a \\Á~ó 5Uj\ cu^ <c\n cpoi*o peo pop c\gup *oó6c\f sImj ntu-ó 
móp "oo 6t-Aiinc\ib 5c\e*óe.c\t. 1 n*oei[\ecVo n^\ cpetmf e, C0 ^ A11 Fe 
50 h-cMiuce, tcMmg ftuc\g ioti5c\ncc\6 eite pé 6ec\nn.c\f 
1)a|\c\it). CuiT)ig tomgec^f Acc\ Ctic\c teo fo, c\guf 
níof fCc\T>cVOc\[\ gup 6pec\6c\T)c\f cúige LcMge.c\n c\^uf 
.c\n X)Á ttlumc\m. tlíop p\5c\*Oc\p uAig £c\n cógc\6 nc\ ucMrh 
5c\n ctu\|\T)c\6, a6c tcvo c\p tofg via nit)ce tuc\ctfu\p a 
6uij\cit)e 'ifAri tnf 1 bpoécMf n^ m^pb, no ^ufi f|\oi6- 
ec\T)c\p ftéibce Cic\ppc\it)e. Cuipecvó cofc Arwi^om 4 

leo. X)o fic c.<\mt.c\róe Comtigin ^gtif Con^cUlcMg 
1 n-áijvoe op.t<\ fé mc\f jbtéAfcp-cVó conncc\ n.c\ f^iffse 
*oe •ójiuim CcMjijige -Agtif if ^f e15e.An 'o'fÁSA'OAji oi|\e«vo 
-A5tif -otnne ACá 1 n-.<\ fteAtcMt). 
bpipeA-ó 'S<\n ^rn óetvona t>o ú«xm*ó Concubc\j\ *\5Uf Ao*ó 

n'o^ittie. pmntiAt a\\ T)|\e.c\m eite acc\ 1 5C1U U<\ n"0<c\igj\e. 
Af £)fife<vó ^n t<\e út) if edt)' t>o cec\p T)eif\t)piúf 
Ao*ó.c\ Aii t).c\n fo : 

Stij\f.c\n, T)tij\fAn, T>eigfcéc\t, T)|\oiófcéc\t, 
ÍTI.cM'óm cx\t<\ juum'ó f e iru\ig, 

Supjwn fí *oo figne pSitiT) 
T)u|\p\n fí f oj\f,<\f\ mAis. 1 

ceAcc Uimóe<\tt if t>ti<vó.<Mn -c\ nx\oi ^cécvo x\^uf a fé *oé*\5 

f\c\oit 5^\itt 50 \\aX)&T).<\\\ corhc\cc<\ó 50 teoj\ x\j\íf , «Agtif 
nÁ\\ rhifce *óóib cpom.<vó ,<\f\ a ngn^t-ob-Aiji. Í<\ini5 
Sicfic, x\5tif toinge-áf móf fé n-x\ ce<\nn.<\f, -c\f *ocí|\ 
1 5Ce-c\nn £u.<mc 1 toc gc\fm^n. Í)u.<m , ó fé 50 1305 a\\ 
Tlig tcMge^\n, A^uf te<\n f é ><mj\ ó tuxMt) nó 5uj\ óf\e<\ó f é 
ce<\tt<\ uite nA cípe n^\ó móf. Annf om *oo óuif f é t)x\ite 
Ac.c\ CUac pé fm<\óc, m<\f\ 50 f\c\it> tom^eAf ton^Anc^ó 
A5 cui*oiugAT) teif ; x\5Uf 1 ^cionn Cx\m^\itt *oo m.<Mf\b 
a ftuAigce Hi^tt 5^tm*out) f\í 6i|\e^\nn -<\5Uf "óxAifé^ 
015111 fíog eite, x\5Uf móp.-óui*o *o , u.<\ifti£> -c\n cu^ifcifc, 
c\5Uf pif eite t<\f\ cóimpec\m. ^Suftfdn, -oujirAn, -oegfcét, "ojiocrcót 
mxM"om caía \\v&i"6 jiemAi^, 
Sufir An |ii§ -oo 1115111 jMitvo 
T>ujirAn fti pofirAft n1.Ai5.--a 5. 5., 32. t)í ^tflUgA'Ó f céit ^5 tlA t,0Ót<M1ÓxMb, Ámt^c, fdf -A maUittc 
juMb bti.<vó*Mn eite x\f te<tó-CAOib, tn^ guf tol 
T)onnó<<vó tn.dc ifnc tfl^etfe-áót-Atnn buitte cub<Mfce 
oft-A íwá bu.<Mte<vú ft-Am. Acc níon cuin -ámbuAtxvó fo 
don fC-AT) teo. Ó11115 tomgif ^guf c-Abt-áig Aguf báro 
cum 5Uf tíon<vó tTlumd uite *oe mufbfúcc 1 fttge tf 
ná f-<Mb cu<m nÁ CAt<vóponc wA T)ún n^ ■o-dwseAn r\Á 
•oíon^ná'ó 'f^ n TÍIumAtn g^n tom^e^f *0^nmAfCAó 
^SUf -Attmufdó -ann. tlíon b'fiof ci.a ^ca toóLánn-Atg 
tuimnige no Cóm^n m<\c éttge xxguf Oicif T)ub b<\ S^bÁUAr 

._ ninvó ^Att. 

•óícedtUMge -Af xmi gcfe^c-A'o ^uf ^n fcniof«vo. X)o 

féAbAT)Af, T)0 fÓtflAfATMf, T)0 t01Ce^T)^f, T)0 "ÓÓlg- 

e-<vox\n 5<\c nró. T)o te^n x\n T)oibe^|\c <<mi -ofoicbe^fc, 
T)o te-An <<mi m^ftáT) ^n é^gcóif. Cuine^vó na TMome 
50 téin fé óáin -A^uf T) , imfigeA , ó 5AÓ fe<\tt-be^f\c 
-Aguf *oonAf T)^f b'férotn oft^. C<Mte<vó uwge xMfgiT) 
no fionn*0|\utme T)'íoc a -<\f ^ac ff óm " ^uf -An cé bí 
5-An f^n ^Mge T)<\on<vó ^guf T)íbfigexVó t.Af fÁite é. 
tl-d fopAif\iT)e b.<Mtrge<vó x\n cÁm f eo bíoTMn f 11*0 cAm A£ur 

T)íbitic a\\ 

f c<\ipce 1 me<\f c riA *ociuac<\c ^guf ce*vo te15e.An ,aca g^e-óeAtAib. 
,a nog-A T)o *óéxMixMti te fex\n, te mn-Aoi if te -Ainmróe. 
An b'-Aon 1011511^*0 $un CAOtn Gine " r\A T)e-AgrhnÁ 
f u-áinpe fAon ^ f út-gU\fA " T)o m^f tuigeAt) -Aguf *oo 
f ctobxvó tx\n fAinnse uxMte 50 veo ? " Ocón ! " -AffA 
f e^Mi-f c-Af uróe téige.Anc.A, 2 " b'iotrrú-A -Aguf bx\ tfimic 
5fu^t)A 5UM1-A ^lé^g^fCA 50 fttuó T)eoff 111*06^0 *oubAó 
T)oime.<Mimn^ó xxnnfoin ^5 fc^f^m<Mnc mic te b-átxMf 

2 C. 5. 5., 42. 6 

^guf ingitíe te mátxMp aguf bfát^fi te óéite 
4j;uf coiEme^fC-A te n-A gciné-At A$up te n~d 
n-Aictne. ,í 
C\\eAU-6 Seo Cfiuinn T)í|AeAó m^f a E>í An f-AogAt 1 nétjunn 1 

CeAnnAiiAip 

cuitm cate. mbti<vóAin a n^oi scéAX) 50 teit. Uimceatt na 

btiA'únA fo if e-<vó Cfieaóxvó CeannAnAf Cotutm Cttte. 

ÍI-a 5 A1 U' if ca'ó *oo "óetn An cfeaóxvó fo tetf, -aguf 

t^vouigexvo^f teo <an iom*vo 5^e"óe^t. An titixvóAin 

bÁr ttttAfó^ óéAtmA m^fitiuigexvó tlu-Ait)fií Vi& C^nAniMin fí Uíj\e 
ir CinnéiT>e. - 

Con-dttt 1 5C-AC tTlutne Ofioó-Áin. 1TUj\E>uige,<vó móf-án 

•oe rhxMtib an cu^ifcipc m-Af -Aon teif, -aguf b'iAt) 

ctann Íom-Aif aguf tucc toingtf &t& CttAt t>o m-Aifb 

1^*0. An t)tiAt)^m óé^vona, teif, m-Afbutge-A'ó 

Ceinnéfoe <At<Mf t!)fi*Mn fí UuxVómum^n -Aguf fíog- 

t><Arhn<A C-Aifit. 1f lon^nn fo -Aguf A í 1 ^" 5° 1^^ 

Ufrhóji na Tmtatge pé fÁtAib ha ng^tt f-Á'n am fotn. CAlt). II. 

tnAc-gníorhAutA ttniAin. 

Y\a f m^omce *oo bí ^5 fvic 1 n-^igne í)fMin IÁ oÁif & tturóitu; 
•óíl-^t^ji, &n *oe^tt|i^rh ^guf an tmc ^^tif &r\ Cf oc a bí ,A1 ?n * 
-<Mti an rh^i*oe^n ú*o, ní •oeocxMj; *o , éinne 1^*0 *oo b^eic 
óf córh><M|i a fút in*oiu. Híofi b'féi'oip T)ó g^n beic <a 
CÚ15 btixvón-a pióe-á'o 'o'-doif . Ó^n^c cfé^n f tnnne^rh- 
a\1 neitiifpte-d'ó-áó bofb vá teicéi*o, -aguf tán-eoLdf 
xMge df T)fOic-gníorh«Af\c<Mb na tocLann-Aó te cé^vo 50 
teic btixvó^n, ní f utÁif no guf C115 f é 11-A mionnx\ móftá 
avi rhAi*oex\n ú*o nÁ f c^onpaí) fé *oe tó n,á •o'oi'úce óum 
50 mbe-At) fíot na n-^ttrhufiac bu^itce fé óoif 1 n-a 
c-At^m *óútó-<Mf 50 bjvát. -Aguf níof b^on bedfic 
é^vocfom *oo óui|\ f é f oimif f ém ! *0'eipg f é f uaf 
-A^uf *oo córhnuig fé 1 gce^c-t^ -cm téiffcpf ; 
conn^ic féan mitte^t) X)o bí ^f fiub^t mójvocimce>Att 
xMfi ; connxMC fé Cfei*oe,árh ^uf ctú, pixMfce^f ^guf 
f u-Airhne-Af r\A nTMoine 45 *out 1 mbÁtxó 5-Aó IÁ ve 
b>Af\]A *o|\oc-fompLA riA toctann^c. Seo m^f a cuifv- 
eann Cos-At) gAetteAl P^ 5 aU ^ 1d P°r ^ Ain*oeife nd 
tiAimpfe pn : 

X)o cne-Aó-A*ó a^uf *oo toice-d-ó ttlurh^ <\n 5^0 teic tiiASAtt^f 
i*oiji ce^ttA aguf cuat-d, -Aguf ^Ab-A-ó bfxMg*oe aguf 1 tiéittitin. 
eicfe *o , f? e-Af Aib TTIurh-An uite i*oif 5 Ae,Qe ^ ^S^f 5 A ^> 
xvguf cugA-ó f é f m^cc^suf f é géitf ine -oogatUMb AS^f 
•00 *ÚAnm4|iCAitt i^f f m. D'ófvouigexvó, mófl-rhóf , pgce 8 

aj^u^ c-AQif e*\óA, mAo\[A if f\e-AccxMfii'óe 1 ngAó cíjt aguf 
1 115AÓ cu^ic Mf pn ^iif *oo có^At) -an cíof ^íogt)^. 
t)'é feo cf\uime c^n-Aó ^guf cíofA n-A n^Att -Af 
éifiinn uite 50 fóifteACxMi -Aguf 5° coicciahca .1. fií 

A]\ 5-AC Cíf Ó f 11-A 5^^ 1 ^ ^E U V C-AOIf 6-AÓ -Ajl 5AC CUAlt 
^gUf -Ab -Afl 5>AC Cltt 1f m-AOfl A]\ 5AC tXAlte -A5Uf f uxMf c- 

te^c -óji 5^c ag cum ná ftAib fé 1 scumAf *ouine 
•o'feAfiAib éif\eAnn t)te«AgAn x\ E>ó pém no coim-me-Af 
tín ^on cifce *o'utxAito T)o 13111 nó t>o *óíogf<Mf X)Á fín- 
fe^fi nó tm ArtAmóA]i&ti) -acc a m.<\ft<Mn *oo rhAOf 
no *oo fieAóCAifie no *oo f u.MjicteAc ^^t. 1 
■gAttt ir As i1 T ^^í 1 r 01í1 ^ 06 - ^í 1 tV-Aon 1011511^-0 n^ Loótan- 

ScieAtrinAr. n^ig *oo tteic corh coniAóCAó -A^uf b-A tiuic teo ? 1lUT) 
bA rheAf a 11Á fxMi : coime^T) xmi 5n<MC-éAT) nA 
1iéif\eAnn<Mg féin 1 n--Aón;Ann 1 r\-& óéite. A^uf ó 
bA. ]\uv é 50 fiAift póf^A'ó no connjr<vó 110 féi*óciug<<vó 
615111 eite i"oi|A gAitt if 5^ e ' 011 ' 5^£ \Á r^ n Cfe-Aóc- 1 fto cjieACA-o ocur V° "hit"it ieA "° niumu fOfi $&c tec uat>a fin, 
ecefi cettA ocur cuaca, ocur ^AbAir bjiAi5ci, ocur eicjii, *oe 
refAib TllumAn uti ecef 5^tt ocur ^oe-oet, ocur |i° ^Aifibiji V° 
rmAcc ocur r° 5 ei tr trn -oiArneci -oo ^AttAib ocur "oo*ÓAnmAfiCAib 
lAftpn. *0° ojvoaic, imopro I115U ocur CAirecu, mAejiu ocur 
1ieAcrAire"ou, iiicac cif ocur m cac cuaic lAitfin, ocur "oa 
co^Aib m cír H'5"oa. t)A he fo, "oua, cjiumA cauac ocuf 
cifA nA^att rof ejim-o uti co ro|tlecAn ocur co coccent> 
.1. fi foji cac cifi uAcib, ocur coere-AC f ! 1 CAC "cuaic, ocur 
Ab fof cac citt, ocur mAe|i fon cac mbAti, ocur r uA 1 1c ^ eAC CAC 
C151, conAC |\Abi commuir ic -ouni T>e|iAib efen-o cecbte^on a bó 
tia comeir tme oen cijici -ou^Aib "00 "om no -oo "oisiiAir "oa rmr^ii 
no -oonAmcAifc, acc a mAfCAm -oo niAeif, no "oo jiecCAiiie no *oo 
cuAfcteAC gAitt. — C. 5. 5-> ^' 9 

rh^in fcí coriu\óc n^ toóLann-Aó Ag *out 1 méiT), Agur trí 
a 5Cx\|\^if ce A£ evpge, Agur ixvo 45 *out i n'óxmxM'óe^óc 
•oa |\éifv- 

tXA&dtmAit) ^n rhottt ^n t)ni-An 11 a ni'óte ro *oo riieÁTj- T)e4tibt>5A > ó 

' ' ' ' T)Áit 3CAif. 

Aóc-Ainc. t) , Á'órii.A|tAó ^n |\ut) fttu\g cjiót)^ TXáil 

^C^if *oo t>eit fé f i^juvó Aige jrém «45 up 45 a 'óe^jt- 

t>|tátxMf\ ITlACg^irixMn Y^ n ^™ T 01n - ^ 1 ^ 1 5 c ^r 

fii^rii >A|\ n^ ti^icmíb X)a riió ctú 1 nGijunn. *OÁ t>jug 

-pin tríoTMf yAO\\ ó óíof x\$uf ó ó^m : 

T)teAgcAf\ t)o ftóg Sít lui'óeAó 
Hé-Ariittuf CAt.A ftu^g ITIuirhneAó 

xNguf t>eit 1 tojvg f é *óeoi"ó 

A5 ci^óc-Ain -Af cíjt xMneoit 
111 íieiT)e^u\f •ote.Agc^jt *oe 

AÓC CA1fex.\t T)0 fMOjUVÓ 

tlí cíof, ní cÁm, nMf\ a ótof 
Tlí tiAtcfuim nÁ i-á|\|u\ttiif . 2 

TXáome cf\é.<Mu* ^]\T)-xM5eAncA tri g^n CxMtige ftiArh cos^vó 
aca -aóc x\|t au cf.doi|\f cacc if be^5 lonsiuvo 50 *oeimm g A \,t ir 
in^ *óe^At)Uig 5AÓ •oume'-ACA gAn cuj\ ftiAf a ttntteA'ó 5^ eoeA • 
tetiAnbpuiT) n^ n-eAócf<MmAó. TUig.A'O-Aft a mumnce^ft ; "OtejA^ t>o ftó^ Sít t«ix)eAc 
ítémuup caúa rttiA^ mumneAc 

Ocur beit ittti^i^ ro"oeói-o 

1c uiAcuAm a uifi -Aneóit. 
ni hece]tur TDte^A^t t>c, 
Acz Ó<\ret t)o rAijiroe 

ni cír, m cÁm, m<\fi ac ctor, 

ni hAtcjtum, m hi-dftjtAttnr. — C. 5. 5-> 54. 10 ■AgUf A bfOfCAtA tllte t&\[ SlOII A1im f 1Af ^SUf T)0 f c<Mp- 

ex\t)-Af iat> fém 1 me^fc ka 5CoittceA*ó ba *óút64f 

T)Ólb. tlíOf b'pVO.4 50 f<Mt> COg-cVÚ COtgAÓ -Af flUtXAt 

it)if ixvo pém >A5«f vía gxMtt 1 n-iAC^ib Uu^vúrhu- 
rh-An. 

Acc CAf éif ^n cubAifce T) , nnifc a\\ -a óéite "o'eifg- 
eAT>ú\\ cuiffeac T>e'n cfom a\\ 546 cáoib, «asuf *óem 
Tfl.Atg.Arh.Ain Aguf a nÁirhT>e fUAf te 6éite Ajuf é„ 
'ÓiútCAig DfiAn *oe 6órhAifte ha fíottÁnA, ÁriitAó. 11í 
beA'ó Aon bAinc Aige fin teif ^n gconnjtA'ó. t)í a 
córhAifte fém ceAptA Ai^e, A$uf bí fé ^eAttCA, pé 
conncAbAijtc a bAinpeAí) teif, 5-An fCAT> "oe^n 605^*0 
céATmA no 50 mbeA*ó 5A6 ófT)tA6 T)e'n T)útAig fin 
1 n-A f-áf a6 Aige A^uf 5A6 to6tAnnA6 Arin 6om ceAnnf a 
te U116. t)í fé féin A^uf ftuAg 5-AttT)A UfAT>fAige 
A£ ^AbÁitc Af a 6éite 5A11 f of 50 T)cí nÁjt f An beo -oá 
rhóf-ftuAg fém a6c 6C115 mune "óéA^. t^fATíA ó'n 
AijvofíogACC xmi tÁ ÚT) é : níof b'é bí uAit), ÁrhtAt, a6c 
f Aoiff eAcc a tífe. 

HtiAifi cuaLai-ó WAtgArhAm 50 f Aib a *óeAfbfÁtAijt 
1 gCfUA'ó-c^f 6tuf fé ceACCAijteACC LáitfeAt fé 11-A 
•óéin. ^suf Af teAtc 1 t<\tAif a 6éite *úóib 1 T)CfÁt 
T)UAb.Aipc t)fiAn 50 bofb tumia nÁjt 6óif T)0 Tfl<\tgAriiAin 
fíotc^m T)o -óéAiiArh te n-A iiAriiAiT). tlíof 6óif 5A11 
aiíiji Af . T)Á bjug f m ní fAib T>e £ fieAgf a A5 rílAtgArhAin 
te CAbAifc Aif a6c a f lAffuige -óe cat) f é nx>eA\\A ^An 
ní bA rhó T>Aome T>.á teAHAriiAmc. 1f é An ffeA^fA 
tug t)fiAn aiji nÁ guf fÁg fé fínce fé iom<\ifíb An 
6oime-Af c>Aif ixvo m-Af X>a *óu-At f i-cMti T)o f Uo6c Cmnéi*oe 11 

dguf tofCÁin. T)o fiéi|\ -dn cf e^nótiif -oudrjdirvc ITUvt- 
gdrhdm dnnf oin : 

1f ó^Ld fin a í)r\idin tifedg 
líoó-d n-i-dprhattcAó c'-disnedtj 
Tlí'L c'dit) n-d c'mne i scrioTj 
X)a\\ linne, gé cdot 50 tiu dtxvó. 3 

1f é t.áini5 *\f -dn gcórhrid'ó fx\ 'oeirted'ó n^ ^uri T)át sCAir 
órunnnig ITldtgdirhdm 411 Cf edrj 50 téif te céite dfif. | b fo Í<mii 4 
Ctnri fé cúffdnje dn fcéit 1 *ocui5fmc T)óirj, d^uf éélle - 
•o'fidffung fé "úíorj cid dCd df rj'fedff teo cogdt) nó 
f íotódin. CogdT), cos^vó ! dj\f d ^dó mdc mdtdf dCd. 
Annfom *oo gtudifed-odfgdn iomd*o moitte 50 -oútdig 
Gogdtidóc 1 sCidrtruMge. pé'n Cfdt iíT) *oo rjí dn "oútdig 
fin 1 feitrj nd ndtfidT). Aóc óorh tudt dguf óonndic 
eogdndóc dguf mumncedf Thúfcpdige rjfdc T)dit 
gCdif d$ T)édndrh oj\td níop fdn pedf dcd ó *Óún nd 
Scidt 50 t)edtdó Acditte gdn cedóc óum cdrjfuigte 
te ctomn CmnéiT)e. 

Udf éif dn cufdif tdinig THdtgdtfidin 50 Cdtf edt nd m<\í:£AíhAin 
H105 dguf T)o fCxMT) f e fein dguf d ftudtgce dj; T)un 
Cuirvc. te tmn dn difctri feo níor\ £d5dT)dri T)ún 
5^ttT)d nd f edf óum d óof dncd 1 n-d f edfdrh 1 n-don 
-dic T)df gd£>dT)drt. 

Óuirv dn obdif f eo toótdnndig ttnmnige dgtif , mórw tocUnnais 

^, ttnmnije a^ 

rhóf, 1orhdf\ df T)edf5-tjuite. Oditig lorhdf cionót basaittctéitt- 
móf -o'p edf\dirj murhdn iT)if Sdetjit if gditt cimóedtt ^ ^,? 1 * 

3 -dr °5tA r in J A t>riAm ones 

nocA niAttmAtiuAc u-Ai5neA"ó 
ní puit tAÍ-ó tiA tmne hi ccti<vó 
*Qa\\ tinne, 56 caoí 50 huatA'ó.— C 5, 5., 64. 12 

«aiji. *Óe,Af\£)Uig fé 1 Iáúa\\\ An cftUAig feo nÁ pc<vo- 
F-A*ó fé *oe téifircjuojvvó TXÁit sCaij* óum nÁ be.At> pe-Aft 
congbxSLA cinn c,Ap<Aitt CAf\ péit, ,Ab, n-Á -otnne 'oi-a'ó-a 
pé ceitfie -ÁfVO-Atb n<A tTHirhan 5411 tfiAf\b.At) no, -aj\ a 
LAige-A*o *oe, g-Aii beit pé c^m Agup pé géilfine *oo 
5-AtUub. t)í s^fjiA'ó triAit •o'u^iptib iia ttluriiAn t-Áit- 
f\eAó, m aj\ 50 f\-AbA*o.Af\ fé pn.Aóc -A5 Íorii-Afi. Acc, mÁ 
bío*OAf\ péin, ótiif\ a n-uj\triój\ 1 n-utiiAit *oó 50 c<ApAit> 
n«á f\ACAi , oíf péin 45 Cj\oi*o 1 n-.Ag,Aró TXÁtt sC-Aip. 
tT)Af\t)tiigeA'ó -Af\ <án *ocoij\c 5^0 cjriofctn'óe -ac-a f o ! 
í)í píf\-t)eA5Án ,aca, ÁriitAó, <asuj\ pé ac>a é-A*o nó e-A^LA 
Ua bun teif, cAbjunge,A*o,Af\ 50 coitceAtiAó te torhAfi. 
1 n->A me-Apc po bí tT)-AOtriui<At> -Agtir T)onn.AbÁn. Á\ 
b'jreAfiftA "óóib beic 50 *oí|\eAó *oílip pe-AfVAriiAtt mAf\ Ixa 
•óiiAt *oo'n 5^et)eAkt, -Agup rhotuige^voAjt f o, teif, f\Aft 
-a j\Ait> f CAf\c^ -Ag t)f\i-An teo. 

11ti>Aif\ *o'inn^ eA*ó *oo 1Í1«AtgAtfi.Ain A^uf *oo t)j\iAn 50 
fVAtb -Ati contifiAt) fo -Af\ bun i*oif\ íom-Af\ A^tif -An beif\c 
éif\e-Aiin-Aó óf\tnnnige.A*o,Af\ a 5CxMnc-Ai*6e ^ém 1 n*oáit 
óo^Ait) 1 sC-AifCAt tiA Tlíog. t)'eot -oóib 50 fvAib 
ftu^igce íoriiAif\ -A5 feite^rh 50 ciocjiaó teo 1 
gCnÁthóoitt UiobfiA*o AftAnn, ^uf tuise-ATMft 50 
tétf\ 50 f\Ait> fé fi.Acc,AnAó Of\CA *out pé t>ém n-A Cfuro-A 
5A11 tfiottt. t)ío*o-Af\ uttAtri Af\ gtu-Aif e^óc *oíf\e<Aó nuAifi 
bu>Ait C-AtAt mAC pe^f\4t)^ig 1 n--A *ocf\eo. te n-d 
óoif feo *oo bí céA*o c^oipe-Aó "oeig-gté-AfCA *oeig- 
fU-Ajic-A «A^uf, m*ó niji b'iongnAt), cuif\e<A*ó pÁitce -Aguf 
píojvpÁitce f\ómp,A. Híof\ b'pA*OA 50 *oc-Áini5 & cuitte^'ó 

C-At)f\AÓ CÚÓA, -A^Uf A tUltte^*Ó, ^S^f A CUltt^t) jTÓp. 13 

Annf om £>í cóm^ifite co^ai'ó eite eAX)A\\tA -A^uf f éit)- 

ngeATXAf *o'<Aon coit a\\ i-AfjvAóc *oo txAmc ,Af -An 

n^m-AiT) a$ SutcóiD 1 n-Aice te CAC^if Cio£>fuvo 

Af^nn. 

t)A f ó-g^ff^MT) 50 f\Aiti> -An co5<vó -aja fiutxAt t>á nuA5Ai|tu 

fífib. Ó'n gcéAT) bfCACAt) 50 t,Áf x\n LAe T)o te.AnA*o- 

<Af *oe te T)íog|tAif, &■$ fcotUvó if 45 fCj\ACAt), Ag 

tútxAt) «A^uf ^5 leon-A'ó, a$ UAf c*vú Aguf 45 cf e.Af- 

c-Aipc -a óéite ,Af 54Ó caoió. £é •óeipe-A'ó cuifeAt) 

Stan-fiu-Ais >Af v\a 5-AltAiti>. tlíof f-an piú T)ume aoa 1 

n-<A fe^f-Atti -Afi ^n t>p.Áifc. 1at> fo nÁ\\ ceic te-As-At) 

5.AÓ T)ume -ac-a, A^uf 1-at) fo T)o ceic, *oo te.A11At> AgUf 

T)o m^fbtuge-A'ó 50 ne.Am-cjuiAigméite.Aó i-a*o T)o féif 

m^\f jiugA'ó of\c,A. 

|?u^if X)Ál ^CAif 5f eim a\\ tuimmg -Agtif a\\ a f Ait>- tuinweAc 

1 lÁtiiAib 
tifeAf 50 téif m^f "óíog^t a\\ buAt)^\ccAinc au U\e f in. gAe^eAt. 

Úeió íom.Af te n-.A An^m a\* av\ nT>út,Aig -Aguf ní 

fUtÁ1j\ nO 50 f Alt> CflC-eA^tA A\\ Th.AOtlflU-A'Ó AgUf A\\ 

*Óonn-AfrÁn 1 n-.A mb.Aitcit> féin. t)í fomnc iívaic *oe 
fn^ gAttAib 1 bfotAó Y^ n ' onn n n^\if -Aimpg TXÁt 
gC^if é. Ufe^fCfAt) «Aguf mAftnugeAt) <a n-ufmóp 
fo ^guf TMOftAt) -An óuit) eite aca. Annfoin T)ógAt) 
An T>ún -A^uf 'o'f-Ág.A'ó fé txAfp tAf jvaó é no 50 \\ ai£> au 
tXAite ^f f ax) 1 n-.A 'óe^fg-btA'óm. t)íot) .a t>uit)e.Aó.Af 
50 téifi -Af t)fi-An. tTl^fA mbeAt) é AtfiÁin, mAjiA 
mbexvó -a "óítf e -Aguf a óóm Aifte -A^uf -a motAt) -Aguf 
A gfíofugAt) ní £>e.At) n^ TDuimnig óom ce^nn 
Cfé^n -Aguf mA\\ t>íoT)Af avi Iá ú*o, ní be^t) -a 
n-Ániroe ^uAit)ce fínce fc^ipce ^óc óorh t^e^g. 14 

tltixMn A bí An córhftác A\y tec\t-c<\oib T)tic\b4ific t)j\i-c\n 
te tTlAúgArhAin : 

tlí tTlurhc\n ip cú *Oc\p tiom, 
Aijropí ÓcMpit iia scénne^nn : 

ClOT)tcMC Ófi *oo tuóc togxM*Ó 
Uc\ pi4T) mófi, x\ tílACgcMÍlxMn.* 

Agup *oo ÚU5 tTlc\tgc\rhcMn *ouc\ip «Agup T)u<\t5c\p *oóib 

-AfV JMT) T)0 j\él|\ A n^cMpCI'Ó A^tip A gCpÓ'ÓAÓCA. 

1p t)óóa 50 ftcMb -oóc^p tnóp ^5 An mbeipc "óe,c\|\bp,c\t<\ri 
apcd pém T)e bc\j\p nc\ cpoTM po ; Agup bAine-Ann pé te 
*oe.c\ttpx\rh 5UJA géc\j\-ctupige bíoT)c\j\ pe.c\pc,c\ nÁ mc\j\ 
tríoTMfi poirh t^ pém. t)'peAj\pT)e Oipe T)d mbe,cVó 
5^e'óit 1 5COicómne 45 c<\bAi|\c T>e^g-fompU\ t>o t)c\t 
^C-cMp ón tó pom -cMtiac ; aóc níop b',c\rhtc\ró & tc\f\tc\. pé 
bun bticVónA T)íbfiigecVó T)orhn<\tt tlA tléitt pí UeArhju\ó 
^p tDróe -A^up b'i*vo ctann Cotmáin *oo *óíbi|\ é. 5 
AÓeimmg -c\n sníorh mío-tpÁtArruit po T)o t)[\iAn ^urt 
be^s m3-<\p & bí <\$ c\n <\n cpeib út) aj\ an píg ^up gup 
tugc\ nÁ px\n *oe ppéip a óuipe^voc\j\ 'p^ 11 cpe<\n-pec\óc. 
Cípe<\n tÁitpeaó 5U[\ tuic ni'óte eite ahiaó 'p>c\n 
ttlumAm -A^up nÁfi b'ionsn-cVó *o<\ bp^Ai-oíp t)f\i-c\n 
5<\n puim -c\n bic ^M^e Y^ n cpe<\n-f\e<\óc. 4 ílí mumATí ip cu "OAft teAtn, 
x\ijfojti CAipit íia cceiment), 
Cio-oIaic ó|i t)o tuéu Iasai-ó 
UobrAU món" a ITlAÚsAmAin. — C. 5. 5., 80. 

5 T)omnAtt 11 a néitt An fti, -oo lonnAfibA-ó a ttlnje caji StiAb 
puAro po ÚUA1-Ó tÁ Ctoinn ÓotmÁin — A.U.é., pe bttA-ÓAin a 969. 

T)omnAtt h néitt, |ií CeAmftAc *oo innAjtbu a ttli'óe *oo ct-Ain'o 
CotmÁm. — 4.11,, fé btiA*ÓAin a 970, CAlt>. III. 

né ííiAtgArhnA. 

1f f oitéi|t 50 f <Mb An tÁrh tiAóc<\if 45 T)Át gCAif T)Át sc^ir 

v - . ^ 1 tl-UAÓUA|l. 

^noif no fix\m, -á^tif, tm bfig f in, b& f o-ge,<\ff 50 }t<\ib 
1TI<<\tg><\rhAin 50 bfte^g foc<Mft aca 1 sce-ánn-Af fiog- 
a&za n^ tTltirhAn. X)a "óóig te *otnne, Af An aX)oa\\ 
foin, gtif Ab é An céAT> f tm *oo 'óé-Anp^'ó f é nÁ fÁfarh 
♦oo bx\mc T)e ttl^otrhiiA'ó Agtif 'oe t)onnAb.án mx\f 
ge^tt Af -an é^gcóifi T)o *óeine^*Ox\f foimif fin a\\\. 
tlí rr\A\\ fom a bí, 50 tiÁijtite. 1f T>eirhin gtif ó<\it- 
eAt)Af -AfAon ge-Att A^tif bfu\igT>e *oo tAOA\\\z -oó. 
Aóc tA\t 5^0 fU\it ^guf CAOifex\ó eite \&x\ tfltirhAin a 
teitéit) céAT>t)AT>o ttéAViAm, oa ctim-A cia Af b'iAT) pém. 
tlíof f c<\oit ITl^tgArhAin f eAócrhAin txxjváif 5411 T)peAtn 
éigm aca T)o rhímtig^'ó no x>o •óAOfxVó. T)o óuiji fé 
Cfíoó ob<\nn té fn-A fop^ifíb 5fián*OA *oo bíot> a^ 
b«Aitiug-<yó n-A cÁn^ó, Agtif fe^cc n-tiAife 1 n*oiAi*ó 
a óéite ónif fé T)ex\f5-Af Agtif fu<\5Aiftc ot\tA s mÁ 
'oemeA'ú fiArh é. ( 

X)\ f o 50 mx\it A^tif 50 f óg^nc-d no ^tif toic tTlAot- truttais- 

^ >r^ a - >^ 4x- - ^ teAcctTUot- 

mu<\*ó x\gtif T)onn^\bx\n aí\ if e. T)o f eif mx\f bi CAit ^ai-ó. 
ttlAtgArhn^ A-g T)ut 1 n-AoifT>e -Aguf 1 teiteAO, Aguf «<\n 
T)út><Mg A5 T)tit 1 bf eAb-Af p é n-A cújwn, bí An gnÁit- 
é-AT) -d^tif ^n T)fOó-x\i5ne a^ imijAC <<\n *oon<\if te ITIaoU 
rhu<\*ó Aguf te T)onnAbÁn, *ÓéAnfAiT)íf émnit) Ajt 16 pitte<vó 
íorhAi|t. trUotrhu<vó. •oorhcAti *o'ponn tp coiíiaóc tÍlAtgArimA *oo LAigmug-A'ó, 
-aóc nÁ fVAtt) pé T>e rhetp neAó tonncA c.Abx\ipc p,Aoi. Sa 
*oeij\e^vó, póipiop, piMij\e.AT)Ap córiuMjtte ó íorhx\p -Agup 
níoj\ b'^on *oe.Ag-córhAipte, teip, é. 

Ux\p éip ceicte teo péin ó c.At Siitcóme *o'pitt íorh Ap 
-Agup A ™ AC ^í 1 ti-^T 5° tiéifunn 1 gcionn btiAT>n.A no 
mAp poin, -A^up cobtAó tnóft pé n-.A T)cpeopAt). Ap pom 
-AtriAó bíoTXAp 45 pAipe ^suf ^5 pío|\-f\Ai(\e -Ap 1ÍUt- 
gárh-Ain. Acc Ua beA$ x\n riuMteAp *oóib é. ConncATMp 
r\Á jiAib Aon mtt 50 bpAgAiT)íp péin x\n tÁrii tu\óCAip 
xMpgo bpÁt; -Agup cat> -a "óemeATXAp? 1p é 'óeineATMp 
r\Á x\n córhAipte t-ApcuipneAó a CAbAijic *oo tílAot- 
riuuvú -A^up *oo *ÓonnAb.Án : bA pó-rhAit b'eot T>óib nÁ 
beA'ó x\on teipce &\\ An mbei|\c An peAtt T)o •óé.AtiArh 
-ApípTDÁ mbeA'ó sÁbAt) teip. piu\ip 1TI.AtgArhAin ctupexvó 
óuin cige "ÓoniiAbÁin -A^up fráimj; pé 5<\n coinne -Ai^e 
te connc.AbAij\c iu\ te tiéA^cóip. Acc ní ctnpce cÁims 
x\Á T)o cmpeA'ó pé t^im lílAOtrhtuM'ó é <A5up óuip 
1TL\otriuuvú -Agup íorhAp T)ei|\eAt) teip 50 tneAp. Ctnp- 
eAnn C05AT) gACóeAt pe ^AttAib píop nu\p peo ,Ap au 
mbipc "oeAps-nÁipig pé bttAt)Ain a haoi ^céAT) a pé 
T)é^\5 Agup cpí piciT) : 

A^up T)o fre-Att *Oonn.Abán mAC ÓAtxMt Ap itlAt- 
g.Atri.Ain 1 n-A tig péin mAp *oo pttpÁit Torh^p Immnige 
x\ip, -Agup *oo ttonntAic T)o tílAotriiuxVó mAC t)|iAin é, 
x\5ttp "o'íotriAptAp p-ApugA'ó nAorh -A^ttp ppuite 1Tlurh.An 
tnte .... 45 up é -Ap comAipce Cottnm mtc 
CiApA^Ám cotriApbA t)A|\pA ^\p n.A m.ApbócAi"óe -Agup 
n-Á TMttpAi'óe é. . , Cfó cpÁt, x\6c T)0 mApb-At) 17 

ttlAcg<Mri4in 45 ttlAOtiYitiAt> -Aguf b'feAffvA t)ó ná 
T)o.Áj\nAt) óif\ bv\ gníom *ooc^ij\ iiióij\ *oó é. 1 

Cui|\ bAf ttlACg-AriiiiA t)ubj\ón -aji 5AÓ éinne. Óuift j?lráti 
fé q\ Át) Cf\oit>e agtif céxXf At) -Aigne Afi X)Ál gCaif. *0í 
11-A fitit>e 50 *ouE>.aó 1 11-A 'ói-ai'ó, tM 11 a f-A5-Ai|\c 50 
ht1.Ai511e.Ac; -A^up feo mA|\ *oo cuifi t)fi<An fém Cfíoó 
te c-Aome.A'ó T>ótÁ|\Aó óf cionn ótnjip -a t)e.Afb|\Ác>AfVA : 

tíle.Ab,Ait> nio éf 01 t>e-fe .accÍ, 
1TI-A|va iroíogtAim-f e -ah cAif*Of\í ; 
T)o geob.A'o nVoiTrtt) 5.A11 cLÁf 

TlO "00 geobAlt) f-All T>1.A11-t).Áf. 2 

^5111** fé trUAfl geAtt t) 4 11A11 1f CA*Ó T>0 t)eit1. ÚUI5 *OonnA0Án if 

-Af aVc 1 n-A 

J OoniiAti.Án 50 m-Ait ca*o -a £>í 1 11--A córiiAif -pém fe^fCA. fUAn. 
t)i -aii oifie^'o fv\n e-Agt-A xM|\ 5U]\ cutf\ fé 1 n*otvut- 
ceAn^At te fiiA gAttAib é péw. pú &rháin *oo cuj 
fé óum -a cige fém Aj\Atc ÍM1 c-aoh tiuc -AriiÁui -a tií 
t>eo «a^ íoitiAji 'fAn xMii céA*on.A. Acc t>.A ije^s ^f 
"Dju^n -An connjvAt) f o ! t)fif f é ifce.Aó -Af *óút.Aig 
ÚonnAtxÁin, ciomÁm fé te'if >a cui*o fcuic, fcjuof fé 
CACAif Cuaii, iiiAij\b fé T)oniiAbÁn -A^uf -a 5A LL -c^f<A 

*Ocuf jio feAVV *Oonx)AbÁn itiac CaúaiV &]\ tllAtsAriiAin mA ciji 
féin, mAfi "oo fUfiÁiV IriiAji tuimmj fMijt, ocuf x>o úionntAic *oo 
niAoVmuAT) mAC t)]iAin é, ocuf x>o IriiAfi uaji f Af ucax> nAerii ocuf 
fjtuice muihAn inVe .... ocur fé &]\ coiruMfce CoVuim mic 
CiAf A^Ám coriiAfbA t)Ai|ifi A-[i nÁ mAfbÚA ocuf &]\ nÁ -oaVVcá é. 
.... Cix> cfA acu fio mAfbAX) mAt^ArhAin 45 niAoVmuAX), 
ocuf bA feff x)ó nÁ xoejmAx>, oifi bA $niom x)ocaiji móin 
■oó é.— C. 5. 5., 86-8. 

2 meAbAix» mo cjioix>ejM ac cíx> 
IHuua xjío^tAfifA -An rAi|ix)iu5 ; 
*Oo jebf a moix)i5 ^An uVÁf 
no xdo sebAf on x)iAn bÁf.— C. S- 5., 90. 18 CUtflAt mAotmu<ró 
mAfib a^ 
\nujicAX). A^tc aguf 54Ó f e^f eite *oip tean i<vo. X\5Uf titi^in 

a tM cjuoónuigte Aige &\p feo tu^ fé -ágAit) 50 

bAS^tdó ^ riUotmu^vó. Cutfi fé -a te^óc^Mfe <Mfite 

fém, b e fin CogAfáti A5 CfMtt Afi tíUotmuxvó ^f tofig 

éif ce triAtgAmn4, ^uf b^ *óidn an c-dfoug-A'ó T)o tug 

fé *óó má cu^xvó •oi<dn-ófVoug<vó *oo te^óc^Mfe piam : 

tá úug-ánn mac X)\\Am mic Céin 
CurhAt mo X)\\áca\\ *oom fém, 

tlí tó^p-A-o u<Mt) ge^tt n-d 5f <Mg 

Acc é péin 1 n-^\ óionavóe. 
ge^Uann tYlufó<<vó móf m^c t)f\iAin 
TTI-dotmu^'ó t)o óofc f,a óé^vo gtidit) 

A$uf ní fAifibfig 4 geatt 

Ó #ÓV)A\\ xMjvofíog éijie^nn. 1 

Umspe^ ^f fo 50 |\-Ait3 -oóó^f 45 t)piAii f é'n Cf\^t 
fo 50 mbe^t) tTluíAÓA-ó máf ^ifOfig A\y éipinn t<S 
615111. Cíceáji 50 mimc ná f\xMb <<\on ceofta teif av\ 
liiuingm & tM Ai$e Af 5<Mfce,<vó 1ÍIUf\óxM*ó, ^guf, *o-Afi 
50 *oeimm, níof b'iongnxvó é. 

S^f 1 a f-Aib coitcige^f OAitce c-Afi éif &x\ ce^óc<Mf\e 
T)o óuf AmAt, tex\5A"ó tTUotmu<vó A^uf óf cionn míte 
•oume vÁ ftu^g voifi 5 Ae>ó1 t &S U V S^Mtt 1 gc^t £)ex3UMg 
te-ógca. Cé wA fi <m£> 1 tTluf óxvó -acc s^ff ún, *oeif\ AnnaLA 
tnfe pMtte-ann sujtdb é *oo te^s ttl-dotriw-A'ó. Sin 
a fUMb *oe b^f f -an f: eitt 45 tuóc ^n peitt, ^guf X)A teofi é. 1 tÁ rtí^ ítíac bjiAin mic Cem 
CumAt mo bjiAUAifi "Oxmti pém, 

nocA $eib tjA-ó ^eitt no St 1 ^ 1 ^ 

Ac<c é j?ém mA cmAi"ó. 
geAttAit) mujicA'ó inófi mAc bftiAin, 
mAotmtiA-ó "oo corc ?a céx> ^Iiai-ó, 

Octif ni |?Aitib|ii5 a ^eAtt, 

O AXjbAji Ait\-otii5 eiienn. — C. ^- 5., 104. CAlb IV. 
tomxMi 1 sceAtinAs teite triogA. 

SeAt), £>í ita n^im*oe tM óoimc^\£>,Af\c,Aige t>,á f Aitj a^ tjjtiAn a$ 
UjviAn bu-Aitce fe coif -Anoif &E U V bfiAig'oe o Oe.Af- 
mum-Am 50 f-Aiff^e, f^ftiAt) foin, -Ai^e. TVfAS f-An 
uam 50 teof -Aige cum fé-Aó-Ainc amce-Att aif -Aguf n-A 
m*óce *oo tjí 1 n-A coinne ASUf 1 ri"<A f-Atj^f *oo tóm-Af 
Af\íf. tlí't tj-AogAt ná gur\ goitt *oúnm.Aj\tj,<vó -a *óe<Aftj- 

f\ÁC.AJlA 50 tttÓfV -A1f\, -AgUf m-AflbxVÓ «A "Óe-Ag-AC-AfV ÓOítl 

mójA cé-ATm-A. Aóc tM X)á\* na beitvce t^n-^^-Afvc^ óe-An-A 
Aige. tTlóf-rhófv toa tf\eif e -A^uf íj-a óom^cc-Aige é f ém 
-Anoif ná m<At\ bí émne .ac-a f ú*o fvi-Atfi. t)e<A5 10^511^*6, 
■o^ tjr\ig f m, mÁ tjí fé -A5 m-Aócnarh -At\ -An Cftige *oo 
tj'fe-Aff óum éijve *oo f c-AOite.A'ó gtAn -aíti-ac ó fr\At-Aip 
rfiAttuigce n-A ng^tt. 

tlíof tj'f avoa ^urA íj^éi^in *oó na 'Oéif e-Aó-A *oo cuf f é "Oíbiitc 

... •Óomnaitt. 

fm^cc m&]\ 50 fiAb-ATMf -A5 'oe-Ati-Am -ACfVAmn. 1 n-a 
ce^nnc-A f-An tjí txáit) -ac-a te g-Att-Aib tuimmge -Aguf 
pofctáifse. *Oo óuii\ "DfMn cofc teif feo, Ám. 
U^mAtt 1 n-a 'óiai'ó fin tiu-Aií) fé -Af n-A 5^^ ^5 
*Oún p^m ConnivAó. Aguf, CAmdtt ní ba *óéi*óe,An-Aige 
fóf, T)o fciviof fé ^n *oúCAig corh ?&T)& te pofcLáifge, 
-Aguf *óíbif\ f é T)omn < Att m-AC P-Aot^m. tVé T)orhn-Att 
fo txA tjun teif -ah 5005^*0, -AStif te mórwi bu-Ait)- 
e-Aft-A nóf tj'é, 50 *oeimm. 20 

b)u\i5T)e ó i&nnfOM T)o gc\ib fé b|u\ig*oe ttturh<\n tnte a\\ cof <vó 

muriian. A t-ama, Aguf ^ 00 g^'b bf<\ig*oe x\ijvoce<dtt tttutrum 

nÁ p^spAVOir méiftig n.<\ fogtumte fé *úíon i fn.<\ 
ce^tUAib. 

^iottA- b'éigin Of|u\ige *oo cuf\ pé f m<\cc ^noif. Ctiijie^'ó 

cuibpeAc. -An pí 5 10 ^ A P^*°i u ^S iriAC XJonnóAi'ó pé cuibfe,<\c, ^guf 
cuij\e.vó u\c-<\tt -Ai|\ 5U\ttd x)o t<\b<\i|\c uaií), teif. t)í 
50 m^ic ! 

cleAiíinAf ir t)'fe*\j\]\ n<\ f o Aguf b*\ t<\b<\cc\ige <\n cá<vo <\ifce<\f 
eite r>Á\\ cuif fé "óe. 50 nuige feo coime-Á'OA'ó &\\ 
fiub<\t 50 -ou\n 1 gCúige tttutftAn é. Acc bí 5<\c nit> 
50 focAij\ cne-AfCA 'r&n lílutftAin -Anoif ^i^e. pú 
x\tiK\m bí a mge*\n S^vób c*\b<\ft,<\ m<\|\ rim<\oi *oo Ci*\n 
A15C 1ttx\c tm fex\n-n<\rh<\iT) ttt.<\otiviu,<vó x>o b'e*vo 
C1411. Cti5 fé An mge-An T)ó 1 gcuniA if 50 mbe«<\t) 
fíoccÁin -A^tif mumnceAjvó^f e<vo<\j\t,<\ fe-áfCA. t)'fin 
é x\n Cftige cum n-A 5 Ae>011 *° "ótúit-óe.Ang-Aitc te 
céite <<\5Uf n^\ ^&\ll "oo coime-Á*o teo p ém t-<\f ceof *\mn. 

b|iAis-oe TluAifi & bí n<\ nrúte fo *oé-<\nc,<\ tu^ fé x\g^\iT) fOi|\ 

a\\ Cúi5et<\igex\n 1 mbtuvó-áin & nx\oi gcéxvo, a f é x\$uf 
ceitfe ficiD. T)o gtu<\if fé <\if 50 1tt^\ig Aitbe, 
x\guf fCx\i*o fé &nn 50 -oc^mis beifc fíog túige^n 
ctnse, b'ixvo f-An T)orim<\tt CU\on fí Oiftif tipe x\guf 
UuAtAt fí lAftx\i|\ tipe. T)o g^ib fé bp^igT)e u,<\c<\ 
x\j\Aon ; x\^uf mmfce^f x>úinn gtif fc<\f ATMf 50 
mumnce^\ft)x\ te céite. 

1 sceAnn^r tt^f b eAóc-Aó m^f bí A5 eifge te Dfi^n -Aguf n>Á|\ 

tette mosA. „.-,,.. . -n i^ . . 

b ^*om^f <\c ? Da f udfVAc te fix\*ó e t^ mx\fbtx\ a 

•óe&tfóflÁtAflA, b-A be-<\5 x\itne bí -<\if t<\fmuig *oe 21 

ÚtixVórhtirh-Ain. pé'n Am fo, ÁrhtAC, níof b'é arháin 
50 rtaift -Aicne -Agtif me^f ^ri puiT) n^ ÍTIurhc\n airi : 1 
gcionn occ mbti.c\t).c\n za\k éif mc\fbcc\ TH,c\tg.c\rhnc\ 
•oo g^\ib t)r\ic\n bru\igT)e ^gtif Láin-fuge teite ITIogA, 
m^f xvoeifv «c\n fc.c\fuiT)e, -Agtif bí mec\f ^suf xMtne Aif 
■oá féif. 11í fxMb .Aon fe.c\r\ eite cotfi mór\ ctú teif í 
néifinn, ^5Uf ní mifce a \\Át> 50 fAib cúf c\m Aif *oo 
féif a ctú. Tlí mó n-cMifme bíonn ^5 au n*Oj\oic- 
fec\f n^ iru\f bíonn ^5 An n*oeig-fe.c\f Uc\ife.\ncA, 
móp-rhóf niÁ bíonn -an "oeig-fre^ ^5 'ou^ 5° c^pAit) 
óum cinn. Agup b'féraip n*\p mifce ceifc T)o cup 
ofidmn fém «c\nnfo : An p.c\ib t)r\i-c\n c\g mit fvó-t^p^M'ó 
óum cinn, nó c\n pcMb fé imtigte pó-pcVOA cum cmn 
óe^n^ fém ? 'O'-cVomuig Cu<\n X\a tóc^m ottc\rh 
Th^etfeAóUmn if pr\írh-éí$e^f éipe-Ann 50 p c\ib ÓÚ15 
bu-cVóA &■$ Uíg THumAn : 

C-cMfe-At ru\ fíog — fc\on ^n pcMt — £«15 buA-óA 

ACÁ1T) CÚI5 btHVÓA X)Á ftcMt : RíojmiiihAti 

Cfvot) CfUAón^, cu^c 50 con^if^ 

tofCA'Ú tcMgCcMI CUAt-gAbAlfv. 1 

Caosat) c,c\p Stuvb 5CUA 'n,c\ ce^nn 
1-c\p f íotcÁm T)eifcrpc 6ipe,c\nn, 

1mte.c\cc mAige— m^Mt -c\n mot) — 

Aitbe te ftu^g teAt-ot).c\p. 2 

1 CAippiut nA nij; — fiAen m -[1A1Ú — 

-C\UÁ1C CU1C bUAT)A "OIA pt.AlC ? 

Cjto-ú CfiuAcriA, cuí co congAiji, 

torcA-ó tAi^en cuAt^AbAin. — t. nA 5C. 14. 

2 Cabca CAfi SliAb Cua 'nA ceAiro 
1aji ríccÁm -oercefiu éfieno 

ImceAcu mAij;i — mAit m mox) — 

-Aitbe p e f Iua§ teAÚoÓA|i. — t. nA 5C. 16. 22 CJ1Í bu-A-ÓA 
11Í05 CAipit. Co[iAX) bÁir 

Í)orhnAitt 

CtAoin. ImceAcrA 

tflAetfeAé- 

tAinn. Seo bu-A'ó-A ná pu\ib 45 -<\on píg eite, pú &mÁw ^5 -<\n 
>Áifvofvig fém. 1p pottiif m-Af pom, cé 50 fv.<\ib ha 
T)éife^óA ^gup oifite^fi x\£up i^jic^ti t<\tge.<\n cufvt<\ 
fé pmAóc ^i^e, 11 Á fu\ib éinmt) bun op cionn véAUZA 
fóp, x\£up 50 fvAib pé ce&vtA ^ige mit 50 Cfvu^ó^m 1 
n-x\ te^nnc^ fán *oo |iéifv &n cpe,<\n-fve,<\ccx\. Seo 
<\f\íp : 

Ufví bU<VÓ,A flíog Ó<\1flt Ó-AOin, 

Uiog^n Aige ^\ Conn.<\cc<\ib, 

lom^e^f ^ige <<\fv Sion<\mn ftám 
^up C-<\ipex\t *oo con^b^it. 3 

te^ncAfi t)f\i^\n <<\noip -<\píp. t)A ge^f\|\ -a bí p 6 pcAfvca 
te pigab t<\ige.<\n 50 bptixMfv *Oomn<\tt Ct^on b^f ; *\5up 
níoji ctnpce pé'n bpórj é t\Á 50 |t<\ib ha U\ignig tute 
óorh mí-fvix\f\c<\ b^^fvcac ^up t>o b'péitnpv. ttíofv b'é 
peo x\rhÁm, x\cc tp téif\ 50 paib feAtt «asup bu<\i , óif\c 
50 ptúippeAc a\[ 5^0 c<\otb *oe 1 ptige ip n^fi b'péroiji 
teip a ptu^\igce *oo cfvumniug<yó 1 n-iomUn 1 n-^\on 
bx\tt. 

t)í tTL\etpe<\cU\inn 1 n-A Aif\T)|\íg cnnóe^tt ip T>op<\on 
btiA"óx\n x\5up, te tmn n^\ fi.<\impipe pm, t>o cuip pé 
au fvti.015 a\\ x\n 5<\tU\ib x\|\íp -Agup x\píp ; *oo rhmig 
AS U V ^ 00 cpe^ó pé 50 mmic nvo, <\£tip t>o bx\m pé 
•óíob n.<\ nróte b^\ tuAórhAif\e «Agup b'^pvpAróe 'o.á fu\ib 
-aca. T)Á t&<\np<vo pé Aifv, ^5 míniug<vó ^jup a^ 3 Cjií buA-ÓA 1115 CAipit CAm, 
UíJAn Aici a ConnAécAib, 
toin^cAp Aici Afi SmAmt) rtÁm 
-Acup CAipit *oo con^bÁit. — t. nA 5C. 258. 23 

oíbipvc via n5^t> t3e<\*ó ^ac nfó 1 5ce<\p\c. Acc ní 
teigf exvó An c-é<vo *oó é. "Dí f é *oe *óít céiUe x\ipv -out 
^5up au pe-<\n-bite t>o bí i n-A fe-áf^rh 1 tTUig ATJAip 
te fna CMncAib *oo f\é.Ab.AT) ó ppéim z\\Át tm fAib 
t)pi.An 1 n-^ófi^nn 1 V-Aigmb. pé \>cÁt -An ótidinti feo 
ip catj coip|\i5úit)e pigce TX\it gC-Aif, ^stif, nu.Aip a 
connAct.Af a\\ IÁ\\ é, ní't tuog-dt r\Á ^tipv ge-dtUvú 50 
n-A^^jip^M'óe Lá éigm .Af ttlAetpe.ACt.Ainn é. A^up 
'oeme-A'ó -AtfitAirj, teip. 

te^A'ó .aii toite T)o féipv AnnÁt.A ÚigeA|\n<\ig 1 mateó-ó 
mbtuvóAin a m\oi ^cé^T), .a t)ó -Agup ceicpe ficirj. tli A ^i A15 ^ 
piAib t3|\i^\n fi-Arh óorh cúpvAtriAC bttAi'óe.Apt.A ip tn.Arv bí 
pé ax\ bti.A'ÓAin óéAVUA. pé Áic 50 -ocusvVó pé Ag.AVó 
-Aif\ bí cU\mp.Apv ^sttp coirhe^\pc.Ap\ foirmp. tlíopv 
b'ftifAipce *óó te.At-púit *oo coimeÁT) .Afv rhí-TMtfe n.A 
t,Aigne.Aó ^tip tex\t-fúit eite a\\ rhHomcupv tílx\et- 
fe.Act.Ainn x\$uf snótAróe t\A T)útAige *oo TMpviugA'ó 
m.Aj\ aow teif f eo. A0;c níop\ rVion-Ann t)pi.An <A£tif -ah 
5nÁit-pex\f. tlíopv teip fvMtfi a\\\, ^gnp ctonntip a 
tiocf atj 50 •oceippe.A'ó ^\ifv <<\noip, -AbAin if 50 mbx\m- 
|?e.tVó fé btnvó-anc-A *óe 5.AÓ nvó *oo ctipv 1 scóip, fém. 

Ap\ aw gcé-AT) fÁpc^vó tiomÁm fé cpí céxvo Á\\t<sc av\ stuaj t>mAifi 
cSton-A puAp corh f AX)A te Loc Haí : T>eirhnige-<vó x\noip 1 sccmnAcc- 
be^5 50 piAib f é *oe btMró aj; ftAit C.Aif it fo -oo 
•óéx\nAm. tlí hton.Ann fo -Aguf a \\Át> 50 f.Aib fé 
cex\pvc a<; fvomnc *oe'n cpttiAg ConnAócA T)o fcpviopxvó 
-A^up tntnpgéif mó.c Conctib.Aipv fíog'ó^trinA Conndóc 
T)o ttiAjvbA'ó fé mAf , óeme.i\T)x\f, ^guf txu^i-ópí nuc 
CofCf-Aig fí ix\p\tx\ij\ ConnAóc Agtip tTltupgéif m^\c 24 TxtiAir>j\í -A^up ftuAigce ette *oo rhAi\t>A*ó óorh tviAit 
céATnnA. T)o fiéift AnnÁtA RíogAócA étjte-Ann, Árht-Aó, 
T)o bu.Ai*ó n-A Conn^ccAig a\k g.Af{\AT) T)e'n cftu,Ag 
1 mbU-A'óxMn -a n^ot $céA*o, a tiocc -A^uf ceitfe pici*o, 
-A^tif xVorhuigceAf fo tetp 1 5C05AT) gAet)eAt |\e ^óXJÍ- 

-Atft. 

Cuai*ó ftuAg eite *Af tomgeAf t)fiiAm A^tif ó|\e.Aó- 
AX)A]\ tTlróe 50 fithfneAc ASup *óeineA*OA}\ AtiitAró te 
Upeipne tnte CAf Ác I.1A5 puAf. Utmce.Att x\n AtriA 
cé-A"on^, 50 tiAtjtite, *oo buAró 1TL\etfeActAmn .aj\ 
mumnci}\ ÚttAT)murhAn 1 n*otíCAig t)pi.Am pétn. *0a 
btiA*ó.Am ní b-A t)éiT)eAn.Aige cu^ tTl^etfeActAinn fogA 
fé ConnACCAib a^up *oo *óíbi}\ pé ptttAg t)piAm. A^up 
1 ^cionn ceicfe mbtiA*ó,An eite no m.A}v foin *oo ófeAó 
fé AonAó UprhurhAn -A^up cuif fé -An juums «Afíp Ap 
ftu^g t)fi-Am. 

tlit) nÁ\\ b'ion^nA'ó, ótnp x\n nnpeApcÁit rhí-.A'ómApAó 
fo pe-Afg buite -aj\ t)j\iAn. Hí f uLÁif\ nó 50 j\Aib a ctú 

-AJUf -A COmACC A£ *OUt 1 mX)Át&*Ó TM b*\f}\. t)Á téip 

.Anoif T)ó 50 scAicpeAt) fé a nÁim*oe *oo óuf pé f m-Aóc 
ó fÁit |\otnn ^Aguf ^n c-Áij\T)}\í pém *oo rhíniugA*ó com 
mAic te c-ac. T)'p^5 fé n.A ÍAigmg púc.A péin a\\ peA*ú 
fCAC^irh. Cfumnig fé -A ftuAigce cimceAtt Aifv ; óui|\ 
fé -aja bój\*o rhóf-tom^if mt) -Aguf feo UÁicpeaó pé 
feot ia*o 50 Utétn p^cóige. Ú^im^ 1TlAetfeAóU\inn 
pé n-<A *óém .Annfom, AgUf b'é coit T)é gtifi t)eme^*o^|\ 
connfAt) f íocó-Án-A. t)í a ftige pém n.Aó mó|\ 45 t)|\i*\n, 
tn,A}\ 50 f-Atb ptuAg é^ccx.\c 1 n-A cpeo -A<$uf óuipe.AT).A}\ 
C}\ic-e^5t,A a\\ tíUetf eAcUxtnn. t) e cojtat) ^n conn-Aft-A 9/5 

n-A 5U|\ b'éi^in •oo , n Ai]VOf\íg bjKMg*oe t_eice ÍTIog^ t>g 
fCAOite.<vó jmoja 5-^n moitt, A^uf bjuMg'oe g^tt 4511 p 
bjuMg-oe tvMge^n A^uf 11 -a £)piAC|u\c Aiíme ^suf 
"U-a tn^ine *oo tati-Aipc t>o t)j\iAn. Acc tM tntf e teice 
Cumn te toeic 45 THaetfe-AóLáinn Ay foin ^m^c s-An 
co^Ai) 5^n ^og^Mt ó "Ojaiaii. X)Á Í3ti^t)Ain j\oim cac 
gtmne iTI-Áma *oo cájua f o ; -A^up c ^ cof\A*ó &n 
coniu\j\CA fom 1T)1|A Aijvo|\íg Gi^e-Ann -Aguf fií teice 
tTlogA mAfi At)t)A|\ connppófoe &"s tucc fe<Anóuif juam 
ó fom. CAlb. V. 

5At)Alt AUA CttAt AgtlS UOR<VÓ tlA 5<Xt)AtA. 

pé ce^jAC no é<c\5Cóiyi *oo bc\m teip tp T)eimm ;gtif\ 
tXcMnecVú cuipte^vú ,c\p Íll-Aetf e-Aót-Ainn 1 mDtéin P-ACóige. 
Com tu<c\c íf £>í pocpuigce cMge te t)f\ic\n *oo gtucMp 
t)pic\n cmja 50 mójvúátAó ucMftjteAó pé "óéin Áúa CUac. 
Sccm*o pé coip 5 Llnne tl1c\mc\ 1 n-xMce pe<c\n-*0Ain5in 
jugce tc\ige-An ; c\cc níojt WfAOA <c\nn *oó 50 ficMt) 
pUuMgce tcMgneAó <c\£up CAmccM'óe TMnáfi c\p a tó\\\ 
1 t>poccMp & óéite. t)í t)pic\n Agup a ptu<\g pém uttc\m 
Ámú-Ac, ^gup ^ teicéiT) *oe cpe<c\c,cvó <c\£up *oe óoiiiieap- 
c-c\f\ agup *oo táptá e^*OsA]\CA 111 pec\c.c\cc\p 1 nGipmn 
ju-cmíi j\oime pm. 

C^c gtmne tTLÁmc\ ip mój\ me^f — 
tlí cptuMúe cc\c *o-c\p ctnjte-cvó — 

T)'pec\r\ a f\Át)-c\ ní fcVú 50, 

A -c\jvc\ Y & e^póxvó^. 1 

X)& te t)|\icMi Aw IÁ 50 liáijuce. X)o tiu-cMt) pé Cc\oc 
a\\ tucc cmi peitt, ^5up níojt fc'piú Cfiácc cc\p x\jt ó-Aitt 
pé X)Á pe^pcMb pém. Acc 1 'occ\oib «c\ iicmtiaVO : me<c\pc<c\r\ 1 Caú "gLinrie mÁmA ir móri meri — 
ní cjtuAi-óe cau "oaji cuijie-ó — 
*0'j>in a ruvÓA ni tiÁx) 50, 
>c\ ájia f a e^fbA-ÓA. — C. 5. 5,, 112. 27 

$ur\ tec\5cVó, &\y a Uigecvo *oe, óp cionn ceicj\e míte 
pec\fipc\n *oe toóU\ncc\irj &t& CUc\c ^rh^in. 

X)o cui|\e.cVOc\j\ X)Ál ^CxMf 1 n'é^s 
An t.Á fom tu\ fióiT) cécvo, 

SoÓcMTJe Ó flUgATMft t)c\ 

1]** T).c\ *OCU5cVOc\jl tc\ £xVOc\. 2 

Uc\|\ éir <\n Cc\tc\ *oo te<\n t)j\i.dn c\if\ 50 t)c\ite Atc\ fcitian a$ 

S^bÁit 

Ctic\ú, 5c\n tw<\Uvó te 'otnne r\Á te T>c\onn.cM*úe *oo baite Ái& 
4_. - cIiaú. 

t)c\5|tÓCc\ k Ó .cMfl. D^ gc\|\j\A1*0 50 fUMt) > OÚ11 AÚA Ctu\t 1 

n-c\ feittj. t)í f^it)bj\eAf cvgur feo*Oc\ c.c\f\ cóirhfiec\tii 
'j\c\n *oún. ^ArjcVó A n-ur\riióf\, ni*ó nifi tn 0115114*0, m.c\ri 
nÁ ficMtj 1 ^ctiiT) riióift 4Cc\ c\cc feo*oc\ 4$uf fCfúnce 
•oo 50i*oecVó rtonnif p m 4f cec\tUMtj -c\5Uf -c\f nic\mif- 
cr\e.c\Cc\irj Agup 4f uc\riic\ib nc\ ng^eTjeca. *Óem ptuag 
t)r\iAin ,c\icr\ec\rj *oe t)*Mte Aúc\ Cti,c\c no 50 f\c\itj -c\n 
*oútc\ig mór\-*ocimóe.<\tt r:é p nic\cc aca ^guf t>rwMgT)e 
p\gC4 4C4 50 ptúi|\pe.Aó. *0'-a*5i\a , o<aj\ póiriéige-An <c\n 
cf e^n-fcAOg^it ó rjonn c\r\ $-AtUMfc. 1nnif cec\r\ *oúinn 50 
r\c\t>c\*Ov\r\ 45 5x\t)c\itc or\c.c\ cum 114 r\c\it) t>f\ó na 
C4icte4c ó t)mn 64*0c\ij\ 50 Uig TXnnn gc\n 5^ 1 Ltfec\c 
110 gc\tt 1 n-c\ rjtm. 11í ficMtj sÁbcVó 45 Ó5tc\c 114 45 

pu\it *oe pu\tx\it) 5^ e> ^ e ^ ^^ ^ 00 eti r\ t-e r ili r ce 11 ^ ^e 

obc\ir\ eite, ní fi c\it> 5c\t)^\*ó 45 mn*\oi x\cc\ *oofm *oo cur\ 
te meitc nÁ te pumecvú, nc\ .4 ctn*o é^*o<c\ig péin *oo 
nige^t) c\cc gc\tt no g^ittfec^c t*á n*oéc\n-c\rh T)i. 

2 *Oo cuinfioc T)At cCair ^né^ 
x\n tA fin "oa picec cé*o ; 
SocAfóe ó fiugf au b^, 
1p X)Á -ouvj^imc: tÁ ^a"oa. — C. 5. 5., 112. 28 

t)'fin c-Afxvó bdmce ^f xmi j\oc vá fípib. t)í tútgáifi 
^5 U F eifge óforóe Ajt X>$\&n f éin Ag pitte<yú 50 Ce-ann 
Cojwó t>ó\ A ó pe *úei]\e<<yó ; -Aguf bí gdó pe-djt *oe n-a jvaiE 
fé n-^ jiiajvvó 45 qtit Agiif dg cpoiruvó fé u^tAó 
fxMt)bpif. Seo mAf t>o rhot fé a jvaib bu^.i'óce t)e 
b^fjt >dn cufVáif ac<s : 

Úiig^in^ip figif -Af -An ircún, 
Uii5Ain^if coilcme tu5<Mn<Mj\ ctúiri, 

Cti5-Am.úif eic truute me^, 

1f mni btdite bxMn-ge<<\tá. 3 

Acc 1 me^fc n^ mban mb^mgedt, fóijiíofi, bí <\on 
be-an ^m^m -Agtif b^ tai jtbíge 50 mó|\ T)o f c<M|t na cíf\e 
feo r>Á mbe^t) t)j\ixMi g^n f úit *oo le^Ai) fUMti -djt -a 
511^01. t)'í feo 5o|\mptúit -oei|\bpiú]\ tíl.áotmóp'ó-A |\í 
L<MgexMi, ^n be,<Mi x>o b'pmne beo ^guf b^\ "óeAg-oitce 
a\\ 54Ó & jvaib 1 11-^ cu nvAf pém r>o jtéijt Sága 
th<Mt. 4 Acc t>o *óem fí 50 r>on& 5^0 a puMb 1 n-^\ 
cumAf. 

t)í gojtniftcMt pófCA 45 Amtaoib Cuájwvn 1 *oco|\aó ; 
1 n-<A *ói.íVó f o bí f í póf ca ^5 1TI Aetfe^ctAinn, ^cc T)o 
fCAOit ítl AetfeAótAinn u^m-o í. póf<vó 1 n*oeifte«<vó na 
•oáta te t)fi.An í. tlí puUMjt nó 50 fiAib T)eicbift móft 
1T)1|\ gnÁf pófCA *mi Cf-<\ogAit fin x^uf <sr\Ár póyz& An 
t-ae in*oiu. ITUjva mbe<vó 50 ftAib if T>eimin ná 3 cu5r Am r^t 1 A r A "oún, 

Cti^r-Am coiVcib, oujr^ni clúm, 
C«5pAm eic niAite me&]\& 
1f mnÁ bVÁite bÁngeAta. — C. 5. 5., 112. 

4 The Njal Saga. 29 

ct^ott)pe«At) t)f\Mti x^|\íf le r\-& teicéiT) T>e rhnAoi, 
-aguf é ceicpe bti-<yún<A T>é&s &\\ Cfí fióiT» *o'^oif t>o 
féifi m&\\ mnifce-df. ílí AtfuÁin guf póf fé goftnpUMC 
50 ti.Áifice, acc C115 fé a wgean fém te pófxvo *oá 
mác fiúT>, b'é fin Sicfte Ati fe«df T)o ceic ó 5^ 1tin 
tTlámd •o'fonn if u*Mfte ULat) t>o gfíofug^vo 1 
gcomne "DfUAin nó congn-Arh 'o'p^gÁit n^c-A. T)'eicig- 
e<vo,Aft fúT> é, 50 tixMfice, ^guf t>á -óe^fc^ib fin 
b'éigm t>ó fitte^t) x^uf é péin T)o c^b,<Mf\c f ti^f t>o 
t)fu\n 1 gcionn ftáice. 

X)'é -óem "bfMn ^nnfom r\Á cte-Atfm-Af *oo "óé-Anarh 
teif -Agtif T)ún &t& CU&t -oo cuf pé n-A ce^nn^f ^fíf. 
*Óem fé fti-Af te ttl-AOtrhófvóA, teif, é cé ^uf CAbjvuig 
tn^otrhóífó-A 50 n\&\\ T>úCfu\ccAó te g^tUMb At& CUac 
1 ngtmn ITI-ám^ ; ^gttf t>o X)&m fé \\ íog^cc & f ínpfi 
T>e T)onnó^t) m-dc T)orhn^itt CtAom 1 gcum^ if 50 
^ctuffe^t) fé tn.AotrhófVó-A 1 n-& ioiiat>. 

X)éá\\ f &\\ 50 f,Aib -An é^gcóif ^5 t)fu^n ^nnf o. ^n se<\n- 
u f?eiT)if 50 ji4ib teif. t1i f?e^T)f &\v>e ^&c be^\c v&\\ 
imif fé *oo rhoUvó ná T)o rhAice^t) mT)iti. Acc pé mt) 
t)em fé no náfi t)em, if fotttif ^uf ttn^ fé n&\\ 
rhóf T)ó 5AÓ mt) *o&\\ t>em fé T)o t)^tn5mtig^t) ó bonn. 
Cáob ^mtng t)e fin gtuxMf fé cum cmn ^&n *ooc^ 
T)o •óéxMiArh T)o 5Aet)e^txMb &cx: T>oc.áfi éigm n^|t 
b'féfoif a f e^c-Amc. 1f é tf mó ctiijtce^jt 1 n-& comne 
n^ gufi g^ib fé Aijrofuogacc n& tiéif\eAnn ó ttl^et- 
fe^cUMtm, A5Uf> tn^jt X)&\\\\ &\\\ fm, gufi t>em fé mion- 
\\&X) *oe'n jteAóc -a bí pé ftéim 1 n6ifinn te fn^ cidncAtb. 
t)& rhójt An m\-&*ó guf b'éi^m T)ó fo t>o -óéxMi^m. 30 bjnreAnn 
CAt&t ni 
muriiAn ^n 
reAnfieacc. bjiircdnn 
fei-ótim 
Río^-ÓAirinA 
tnnriiAn é. bjiire^nn 
T)oriin4tt 
At&\p tfl-deL 
fe.act.Ainn ó. Acc níon b'é t)f\iAn &n cé<vo Tnnne *oo bfiif cné'n f e^n- 
ne<\cc. 

1 mbtM-óvMn ^ fe*\óc gcé^T) ^uf a n^oi t>o cuin 
CaúaI f\í TTIum^n ix\c.<\tt x\fi £eAfig*\t f\í Gif\e-<\nn 
bft<\igT)e T)o c^báific t)ó ; -Aguf ó'n ux\m pn ^m^c 50 
tÁ 4 b<Áif 1 mbti<\*ó<\m a fe<\cc scóat), a *oó -Agtif tm 
pici*o T)o géitt n<\ tT)uitfmig T)ó, -A^tir *oó pém AtfiÁm, 
corh mAic x\5Uf T)Á mb*\ Ai]\*oní éine-ánn é. 

tTl^jt a céite T)o géitt n-A Tnuimmg T)'1pei*ótim m<<\c 
C|\íomcxMnn f\í ITltirhAn com m^ic if tm mb*\ Aifoní 
6if\e<\nn é ó'n IÁ ^tijt ctig Th*\tt AifiT>f\í bfu\ig*oe *óó 
1 sCtti^m £eAf\Cx\ 50 IÁ a b«Áif 1 mbtixVó-Ain a nocc 

5Céx\T) A^Uf T)x\ f1C1T). 5 

1nmfcex\fi teif *oúmn ^tin me<\f T)otimAtt x\c,<\ifi 
fh-Aetfe-AóUMnn x\n Aif\T>fiíog.<\cc T)o b.<\inc t>á corh- 
^mm 'f^ n é^5Cóif G -águf gun Cf\oi*o f é 1 bfoc,<\ij\ J^aII 
ÁtA Ctix\c 1 ^comne ^n Aijvofuog 1 ^cac Citte THón^. 7 
t)UAiteAt) av\ c^t fo T)o féif AnnáLa ftíogAóca 
éi]\e^\nn 1 mbtiAT)^m a 11401 5Céx\*o if a fé T>é,<\;5 
if q\í pci*o ^uf buAT)A\*ó Af x\n Aifrofíg cé gun ceip 
Ap 'ÓomnAtt m-AC CongAttAig -An Aijrof\íog<\cc T)o 
g*\b.Áit T)Á b*\fin 1 n-A *ói*\*ó fx\n if uite. Acc rh-áinb 
n^ 5^ 1 ^ beij\c fíog*ó^mnA c<\m*\tt ní b><\ 'óéi'óe^n^ige, 
b'uvo fx\n ÍT)uince<<\ncx\c f\íog*óAttinA n<<\ ntltc^c ^^uf 5 1. nA 5C. xv. 

6 c - 5- S- xc i x - 

7 Caú Cittemóna ftiA nT)oriinAitt mx\c ConSAt-Aig ^uf t 11 ^ 
nAthtAOib po|i T)oriinAtt Ua néitt fojtp An U15. — A. R. é. 
í)76 rccíe 978. 31 

Cons^U^ó 05 fiíog*ó-Arhn-A Ue<\rhfu\6. Sm m«<\f fáinis 
guf cuic An ÁifT)ttíog.<\6c x\n ttl^etfe^ctxMnn CAf éif 
b*\tf t)orhn4ttt. t>'fm é fé nT)e*\fu\ *oo fnx\ htltc*Mb 
5^n cummgA'ó tetf tx\ x\n 6f\u<<yócxMn if T)óc*\. Aguf 
Cx\n b'iongnAt) 5A11 nó-bex\nn x\g mumncin nÁ tTlurhx\n 
Atn <<\6c 6orh be^s? An ^on 6tim^ ce^p nÁ tTluirhnig 
1 scótiinui-óe sufidb ia*o fém T)o fCAOitfeA'ó éine ó 
cnof ca*ó tlu^T)^in ^guf ó'n mí-A"ó *oo b^m teif : 

tlí beit) ce*\6 1 *oUe^mju\ig fÁit, ctiorcA-ó 

51* món aw oit T)'tmf t^it, nuA-óim. 

A5 t.Aigin nÁ -A5 fíot Cutnn 

50 iiT)e^nnc<<\n te ctomn 1uU\im. 8 

Cnet*ocex\n $un 6e<\p t>ni4n, teif, gun^b é 
ITl-ACgxMrixMn T)o cóimUonpvó ^n c<\inn5f\e,<\6c fo, no 
vá T)ceipeAT) <<\n íh^cg^rhxMn, 50 iToé^np^t) fé péin 
no tTlttf6A'ó é. Seo cex\cn<\tiix\ no *óó x\f x\n m<<\nbn<<\ 
*oo 6ex\p T)Att ttlACgArhn^ &r\ u,<\in *oo rhxMnb Ao*ó rrutibnA 
tTlxACgx\rhx\in &■£ Ac t)ex\UMg t,e*\gc<\ : 

tTI-AcgAniAin ! mionn rhuige pMt 
tDx\c CmnéiT)e mic tonc<\m ; 

X)a tx5n i^nc<<\n *oorh<\tn T)é 

T)e níg bnucm^n t)ói«rhe. 9 
* * * * 

8 tlí biA ceAc 1 ("o) CeAmttAi-ó fÁit, 
51X) mó|i An oit "o'lnir fÁit — 

1c tAi§m nAC ac fít Cuiito 

Co n-oeAjincAtt tA ctoitro nlutAim. — t. r\& 5C.-56. 

9 mAt^AmAm ! mm"o tnuije rÁit, 
mic Cmnéing mic tojicÁm ; 

X)a tÁn lAttcAfi -oomAm "oé 
T)o fií bnutmAtt bo|ióime. mAÚijAmnA, 32 

11imij\ C115 fé 5^\t>A|A gorvm 'oe'n gftáig 
X)o bí 45 Ua"ó5 m^c rfUoitceatUMg, 
T)^ji linn nÁ f^ÓAt) ^f ctí 
50 mbe-At) -aja 6i|\mn n^Aon fvíg. 10 

sítife^i 1310*6 & pof ^5 các, teif, gurv T)e " ctomn Ait&AtLA 

bniAm. 5 

OUnm 11 mic THog^ tlu-AúAC -a be^t) t)fixMi ^uf guri 
f\omn ttlog Hu^'ó^c Cifie te Conn Cé^*o-óAú^c. An 
•o^finú ce^tUc congbÁlA fotUrhn<<Mf AStif fU\ice.4f43 
Gifiexmn fom, mdfv xvoeifi an fedncuf, ó fié Girvearnóm 
mic ítlite^t) AS ti r Gibifv a bfÁc^fv ^jjuf ó cúf *oorh-Ain. 
Cuimnigmíf ^ifi feo ^uf finn ^5 fvi^rwvó ^n rhitte^m 
A E U V A E t)|tei£ bfieite ! ITI^ccnuigmíf Af -án é^vo >a 
rjíot) ^5 mumncifv Leice ttlogA fém te céite, -Aguf 45 
mumncifv teice Cuinn fém te céite, ^gtif 45 mumncifv 
teice niog-á te mumncifv Leice Ctnrm. Cuirhnigmíf 
a\\ Ain éAX) & bíoó -Ag 5<\otCAib te céite, ^5 fíg te 
Aif\*Ofiíg, ^5 fiíogt)A.\rhnA te fiíg, 45 cjteib te cfieib eite, 
^guf m^fv fom *oe. t)í éAO ^guf bfvév^nugxvo x\rhUM*ó 
ó cúif , ^guf bei*o 50 *oeo, if ní cóifv é ceitc te Unn 
vjfieiceArhnÁMf. 10 T)Á cc« 3; ^AbAiji n^uitim -oon 511A15 
*Oo bí A5 Cat>5 mAC ITlAÍLceAttAis, 
T)A}i tmt) ní 11A5AX) a clí 
50 mberó Afi énmT) •OAon-111'3. ■ — C. 5. js*., 96. 

"mAc^Anidin ocur bjHAn "OÁ meic Ceiroéiuig rmc to}iCAm, mic 
Ucuua, mic Cui|tc, mic x.\niuAin, mic ni4Ú5<MÍinA, mic CAi}foeLbAi5, 
mic CauaiL, mic &e-OA, mic ConAilt, mic eúAC bAiLL"oei}i5, mic 
CAi}itinx) f m-o, mic blAiu, mic CAir, mic ConAiLL CacLuaiú, nnc 
tmx)eAC mmx), mic Oen^urA Ci'1115, mic f i}ico}tb, mic ITI05A Co}ib, 
mic CAir, mic AitettA ÓLoim, rrnc mog<\ ntiA-OAU, }io -jnnx) é}imx) 
}ie Cont) céu-CAÚAC. 1n tjajiha ucaLLac con^bAtA roLL<\mnAir 
ocur rlAiu mfA éitenx) fm, ó ]\é ejiemóm mic mite*o ocur ébin a 
bjiÁÚA}i ocuf ó úúr ■oomAm. — C. F^. f^., 58. CMt). VI. 

bniAii A511S mAetáeActAinn A5 ptéit>e. 

O^ mb.At) beifc -din^e^l tTl^etfeAcl-dinn -A^uf t)f i.An imtteArcÁit. 
if fottuf <ánoif n.áf b'f éiT)f\ teo ^au beic ^5 imf e-Af c-Áit 
te céite. X)a téif T)óib -AjvAon guf <<\f T)x\Of.<yó *ouine 
aca ciocf.wó cotfu\cc An T>At\A *oume fé t)eife,<vo, A^uf 
ní ftitÁif no 50 f\Aib ce^cc^jA aca a^ t)é-dn-drh a "óá . 
■■óíce^tt cum é fém *oo cof^inc a\\ av\ bfe^f t-att. 
t)'ion«dnn f-An ^5Uf beic 1 n-UAócx\f . An tá *oo b'f eAff 
a bí ITI-Aetfe-ActAinn bí fé neArh-^ifieAC ne-Arh-fonn- 
rhx\f 1 scomófcdf te t)fi4n, cé 50 bfvnt ceifcex\f 
^n Ce^t|\^i|\ OtU\rh Agamn guf b'é cúf orvoxMn -A^uf 
oife-Aó^if MrvCxMrv f)orh<\in é. 1 

nío|\ b'é pn X)á\a as t)rviAn : bí t)fu\n 50 pi-át pf\- stuAg bfiaiti 
mne,<\c T)ítif *oán.A 1 scórhnvn'óe. nix\f<Af ^'orhvng av\ 
bei|\c n«A x\At>AT>Ar\ fó-c.AfC.Ann^\c te céite, fém, ní't 
b^ogAt nÁ £tif CU15 các T)foic-ionncx\oib ^guf éAT> a 
córhuff-An ó cvhf. ní ruongn^t), a\\ au a*ú¥)aj\ f 01 n, m,Á 
Cfeoftng t)fi<An móf-ftu^g 50 Ue,Am,Aif vía tlíog t-Af 
bptte^t) 50 Ce-Ann CojxaT) T)ó. Uu^-AT) .a fog.A pém 
00 ttl.AetfeACt.Ainn, caú *oo buAUvó nó bf,AigT)e -oo 
CAbAifC vmit). 1f T)e.Attfx\mc,Ac riÁ f*\ib Tn<Aetfe«AóU\inn 

1 triAOiteActAinn tnóf. mAC T)omnAitt, mic T)onncA-ÓA, ctnji 
oiAT>Ain ocur oijieACAif lAnxAifi -óomAin. - — -AnnÁlA Uío^acua 
éi|teAnn 1022. 34 

uttdrh, -dguf j;ur\ i,dr\f\ fé fof tníof^ nó 50 bf AgA-ó fé 
cóm.dir\te teice Cumn. Uug.d'ó ai\ c,dir\*oe pm *oó 50 
coitueAnn.dc. Annfom *oo "óein fé ^ rhíte *óicedU 
óum congn^m *o , p\g.dit ón-A g-dotcdib 1 r>cu,difce.dr\t 
6ir\e.dnn. Úiom.din fé giotU\ Corhg<\itt Wá Stéibín, 
ott drh tlUró, 45 crii^tt or\£d U\icr\e.dc bonn. Uedócdir\e 
ní bd ctifce, fite ní b^ bmne ná 5 10 ^ Corhg.ditt 
Ua Stéibín níori fc^oit r\í UaM-ó te fún ná te fcé.dU\ 
\\\Axft. Seo m.dr\ cinr\ f é *óe 1 U\c.dir\ n-d ntltcdó : 

AírctJin^e ATHU\bf\ A'Ó tlb *OUt Ó *Óe.df 

S 10 . 1 ^, ' UtU\rh tem &s tuige.dó tm 

ua stéibiti, ^ *oe^\bAit) te ce.dgt.dc Udit 

T)o f 01Ó ó Ue.drhf.dig p.dit fif. 

pvo-A te bGifmn, Ao*ó, 
A ófx\ob x\oibmn cmn tlí tléitt, 
50 T)cof5C,á tex\c Cumn -djt cóif 
50 n*ooif\ce.d cuinn bfóm df t)fiAn. 

t)e-dnnAóCA fe.dp 6ife.dnn or\c, 
tlá tei5 tonnd teibex\nn te^c ; 
te.dc x\Cd Á\\ f úit tnte 'nocc 
Cuif a bf ón *oe t)f e.dgrh.dig b.dtc 2 

2 A ■oubjiA'o |iib -out po-oeAf, 
UjitAm teir ac tuijeAC tir 
*Oa -oebAit) pe cegttAc CÁit, 
*Oa fiAcc ó CemiiAi5 f Áit rir. 

f at)A r e liéjinro, x\ex>, 

A cjiAeb oebniT) cinn u lliAtt. 
Co uoii^bA tec Cumx) A}1 cóifi, 
Co uoijtueA rinnx) mb]ióm aji b]HAn. 

benAcuA reji néfienx) ojic, 

IIa téic tonnA teben-o teAU ; 
Uiu iuá Ájt f úit 11 ti 'noéu, 
Cujt 1 bjión T)0 bjie^mAi^ bAtc. 35 

Ar\ biig ^&et>eÁl 5A15 t)o f ciaú 
1 n-^g-Ai'ó <Aon fif po^5>Af c-ác ; 

tl-Á teig cof <Cex\mruvc i T)rig í)ru,<\m, 

tc' fettb bí if beit> 50 bf*\c. 3 

Ux\f éif n^ cómAifte ^suf n^ be^nn^ócA fo r>o ^AotrA 

« ^ < . teite Cuinti. 

cru\cc f e CAfi ^n n^^ot a bi it)ir\ tT)^\etfe.<\cU\mn Aguf 

Acó : 

t)ru\t<<\if *ouic tTUetfex\cU\inn, 

Seir\c-fiúf\ *ouic if m^cAi|\ T)o'n m*\c, 
*Oéin 'oe^b^i'ó uimpe, & Ao"ó, 
Córh'óútxMg *oóib Ue^m^ijA t)f\eig b^itc. 4 tt>5 f é -Ag-dró x\f\ Ulc-Aib uite ^nnf oin Aguf if bt^f za ceAmAiti 
Of t& -r- . . n^uAif. 

bmn t>o cuif fe cof-ámc Ue^mru\c m-Af -ácóum^e CofnxMt!) Ue-ám^ir\ — cfé^n bur\ bperóm — 
A fe4"ónA tléitt te ne^\f c bur\ nT>or\n : 

WÁ fige^m a te^f bur\ ng^ifim 

tlí *oe^\f tib x\mm e*\ccru\nn Ofw\mn. 5 

Acc níof b'féi"oif Aofj x>o bogxvó. pé , óeir\e<<yó ^iti-ojiío^Acr; 

1 n^eAtt. 

3 A\\ bÁi5 5oeT)et ^eib t>o fCiAt 
Co fm oenpeji fOf ^ef các, 

nÁ téic roft CemjtA 1 cec mbjiiAm, 

1u (f) etbA bÁi, biAi"o co bjiÁt. — C. 5. 5., 120. 

4 bfÁtAif "otnc mAetfectAn-o, 
Se|ic fiúf "otnc m mÁtAift "OAn mAc, 

*OénA *oebAi*o tnmpi, a Aex>, 

Com "oútAi^ -oóib CemAijt bfiec mbAtc. 

-C. 5. 5., 120. 

5 CornAiT) CemAif, cfén bAf rei"om, 
A f et) neitt nef u bAfi n-ouifin-o : 

flA fAecAm a tef bAf« n^Aifim ? 

ní "oef tib Amm eAcufAn-o uiftn'o. — C. 5. 5., 122. 36 
ge^tt An fite T)úcn<\ccdc t)ítif An ÁifVoníogAcc ^níf 

A rhic ^ÓottinxMtt tlí tléitt n.áin, 

50 rjftnt jojimUinn 'oe'n gném ic' gnif, 

An cí Ce^rhn^c T)uic ó cÁin 

Uú ní Cine^nn acz 50 nif , 6 

5eAtt&- »q^ rhéit) é -A *óíognáif 45 uf a "úítfe rém *oo ceip 

mAinu 1Y)Aet- 

feActAimi. ^n ^n ottArh Aon cdtMin nÁ geAttAmAmc óáDndc 
T^fMgÁit ó uxMftifj tlUvú. X)a cfvtixMgrhéite^c ax\ cáf 
^i^e e. T)'fitt fé AbxMte -Aguf Arhé^n 1 ví-a oéAl ^ige. 
Cuaií) tTlAetfe^ct^inn fém ^5 cni^tt a\\ &ot> Ó 11éitt 
Annfom. T)o c^ifs fé t>fAigT)e *óó, Agti] 1 ^vóuxxíódinc 
fóf :— 

" Cof^m Ue^rhAif *ouic fém/' An fé, " ^5Uf *oo 
t)é^fvAT)-f a giAttA t)uic mAf 5Uf f e-ann tiom t>eic a^az- 
f^ n-Á beic ^5 t)nMn, Aguf nf t <a ^crhumn ^s^mn 
5^n ce^cc 1 *oag t3fvMin m^\fu\ *ociocpMn-fe tiom 
1 sce^nn caza, ^uf m<Mce leice Cumn 1 n-án 
T>ce^nnc^. n7 
coinseAtt X)a rm^n te íiAo'ó f éin ^éitteA'ó *óó f o ; -acc nu-din 

eo^Aiti. Afc-óuinexvó avi ceifc 1 LácxMn Cméit 6og<Mn T)o cuxMt) 

^ac tnte fe^n aca 1 n-A^A^X) CAtA te TXÁt ;sC.<Mf. T)'iA]\\\ 6 A mic T)omriAitt ua neitt naif, 
f vnt ^otimtAmt) "oonsjiein iu StHf, 
A\\ uí Cemji-A -otnu ouaíji, 
b&c fií éjien-o aóu co fiir. — C. 5. 5., 124. 

7 CopMn Cem}tAi3 mnu r-ein, A|i fé, ocup -oo bé|ifA ^iAttá t>vnu, 
•0^13 if rejijt te.n beiú ACdufo nÁ beiú ic bjHAn. TM15 ní rit a 
AcmAin^ A^^m-o caii ucacu 1 ueAc mt)fiiAin mm ú;ípiu te^m 1 cenx> 
caua, ocur m-AÚi teúi Cvnn*o Ajicen-A. — C 5. 5., 128. 37 

-Aofj c\r\íf ofrj-c\c\t-fmc\oinec\rh *oo *óé<c\nc\rh <c\f\ ^n ^ceifc, 
^5 l1 r , o , imtige<mA|* 50 téif 1 5005^. 1 gce^nn 
Cc\rnx\itt c^n5dT)^r\ tc\fv n-c\if, ^s l1 f 1 f í ^ 11 córh<Mr\te t>í 
ce&ptA aca \\Á tec\c fe.c\fv 1Yht)e c\j;uf pe^rtAinn 
Ue,c\rhfvc\c *oo tjeic te p,c\gc\it ac& c\rhc\it ^guf t>á mbxvó 
cómt)ticc\ig "óóirj é ^uf 50 inbé^f <M"oif c<\c mAitte te 
1Tlc\etfe<c\óLAinn. 

1f "oeocAip c\n comgedtt fo *oo cm^finc. tVfottuf btiA-ó4 

-ditvortío^; 
T)Ó\K) 50 télfv 50 fvcMtj AW cAljVOfví 1 5C0nnCc\t)c\1fvC, -Agtlf CeArhriAC 

bd cóir\ 50 n*oéc\ripáiT)íf teo féin, t>á mbecvú gc\n txárú 
5*\n 5^\ot T)o beic x\Cc\ te n-c\ céite r\n\rh, 50 ru\irj fé 
fviAcc,c\nx\6 ofCc\ av\ Tlí -c\5tif c\n 1\íogc\cc vo cofAmc : 

ÍTlcVf r\í T>ítif t>o Úec\rhcMf\, 
1f pec\f\r\ T)o nc\ T>eig-pec\r\<\irj, 

5éitte.<vó Cc\c 50 fvtn^e a te&6 

X)ón fig fífvéc\n pír\-£>r\eAt-Aó. 8 

t)'fin cuit> T)e'n cux\r\c\fCc\t a £>í ^5 Twt t>o rvíg 
Úec\mr\c\ó T>o féif tjeméin. A^uf *oo r\éif\ t)einém 
<c\fíp níorv rhór\ t>o rvíg Úec\mr\c\c tjeit 1 n-c\ f ec\nóui*óe 
gtic : 

50 nc\ *oe.c\r\ncvó C05<vó com, 
t,e ftóg CÓ151Í) ConóubcMfi, 
tlc\ fotrhc\igcec\f\ Uec\m.c\it\ *óe 
T)o cogcvú ctc\nn IxtiTjfvcWóe. 9 

s íttA-ó H15 -oíteAf "oo teArhAif 
t)uf "ocac -00 nA "oei^-f eAf Aib, 

^lAttAT) CÁC CO f U1C1 A teAC 

T)ón fiíg fífén, f íjt-bjteAtAc. — t. nA 5C, 238. 

9 Co nAc *oeÁf nA cocat) com, 
Ué ftój; CÓ1C1X) ConéubAif, 
11Á fAttnAiJteAfi CeAtnAif Tje 
T>o coca/ó ctAnn Hú'ófAi-ót. — t. y\& $C, 233-240^ 38 

EeAtriAiti Óíce*\f\ af f o nÁ f\Aib yé ce&r>tA *oo f\íg te<Ariifu\ó 

♦out cutn co^Aró te figcib V4tA*ó n.Á *oo f\igab tltA*ó 
■out cum co5.ai*ó te fvigciti) UeAriinAc, tD'p-A'o.A uai*o é, 
50 T)eirhm. SAiiituigeAtin fé *óúmn 1 11-A ioiia*o jmii 
50 fv<Mb T)túc-riiumnce.AfVóAf pé teic e<A*o.Af\£A riiAtii : 

UfÁc n^c f\í *o , 6i|\inn uite 

1\í tlt^vó tiA tiúfUwúe, 

T)tigró 1 T>Ue.Arhj\.Aig riA T)C|\e^b 
t,Ánii f\íog tXánUan n.A mbu.Aite«A*ó. 10 

Aóc cá fiAib xmi óA|\tAnnAóc, cS\\ nncig &n x>\lye 
<\noif ? Cia -aca a\\ riieAf^pogA *oo c.AbAif\c fé'n Aijro- 
|\iog^\cc, pé ttiAji t>o *óein t)|\rAn, r\Á ah cAifVO|ií t>o 
Cféige-An 1 n-uAtn &n C]Ui,AT)Cx\in pé ttiAn t>o "óem 
UAifte uite n.A ri(3i|Ae.Ann ? An ^on 1011511^*0 sufi cuif\ 
comge-AttfpfionntAigce Cméit GogAm tllAetfe^ótAmn 
-Af\ *oe-A|i5-buite, <A$uf gun ptt fé uaca pé *óéin-feif\5 ? 
T)o ófiuinnig fé ctAnn Cotni,\in runceAtt <Aip; T>'mnif 
fé T)óib cionnuf iru\f\ cuic ahiac, x\$tif T>',AoncuigeAT>An 
50 téip 50 5CAicpiT)ír "séitteAt) t>o t)i\iAn. Annfom 
•o'nncig fé pé -óéin t)f\iAin ^aii cof ahtc ^ah coniAij\ce 
acc *ÓÁ fcóji t)éA*s iiiaj\cac *oo beic 1 n-A ceAiincA. 
"O'inmr ré t>o t)j\K\n cionntip ni.Afi bí ,An rcéAt, -A^up 

CóriiAtitAi-óe -QO tAipg fé bj\AtgT>e 1)0. AÓC 1f é *OUAbA1|\C t)r\1At1 

CÁlfmeArA. 

nux\if\ connAic ré gup cuin TTUetfeActAmn <An oifiexvo 
f>Aii 'o'ionncAOib 1 nDil £C.Aif nA 50 'ocAbAffA'ó fé 

10 CrtÁt nAc |ií "o'ériino tnti, 
ní UtAT) nA liu-jitAi-ói, 

*Oti5i"ó 1 (•o^CeArhrtAis ha ("o)t;tieb 

V^ 1 ! 1 HÍ$ b^nbA nA inbuAiteAT) — t. nA 3C, 156-S 39 

c.áij\*0 3 bti.<vón.A "óó s^n ^eAtt ^áu TMoiffme *o'i.Afif ai*ó 
c\if. 1 n-d ceAnncA f.An cug f é t>Á f cóf *oéc\5 e^c *oo 
Thc\etfec\ctAmn. Aóc, *oo féif *oex\ttf.Aim bA fu.Aru\c 
te pe-AfAib tHc\etfe^\ctx\inn nA CApAitt *oo bjieic teo, 
.Aguf bponnATXAf fú*o c\riíf a\\ tílufióA'ó mc\c t)f\iAm ic\*o. 
Cuif tTlufóA*ó a lÁm 1 LÁirh ítlc\etfec\ctc\mn c\nnfom 
mc\rv óórhAfvtA cÁi|\*oeAf,A, x\guf fCAt\ATK\f te céite pé 
fíocóAin x\^uf fé be.Ann.AócAm. 

tTl^f f eo if e-At) "o'eifig te t)|UAn c\n t>a\\<\ ic\f |\acc, buAi-ó 

*. » . ... bfiiAin 

-Agtif mof mifce a f.A*o gufi b'ic\|\r\Acc oifeAtnnAc ^ac 

Mffc\óc c\c^\. Uimóe-Att x\5Uf fé bti-A*ónA *oé.A5 j\oimif 

fin *oo géitt T)omnc\tt CtAon c\^uf Uu^CAt figce oif\cir\ 

-Aguf ic\rvtx\if Upe *óó $>An oifecvo x\£Uf b|\Aon f otc\ *oo 

■óoriCcVó. Anoif, b'é Aijvorú nc\ béir\ec\tm fém *o'urh- 

Ung *oó com ceAnnfc\ cne^fCA coitcec\r>Aó cé-A*on.A. 

1f beA^ ion5n^\*ó 50 mbeAt) fé pé x\rvo-onóif a% a 

muinncififém,-A5Uf 50 mbe^t) lonncAoib Aguf mumigm 

Af Ag 5AÓ -a f Aib ^5 p Aife -Af imce<Acc.Aib x\n cpAogcMt. 

A$uf if tugA nÁ f om •o'ion^nA'ó -oi^n-e^t^ *oo bec 

x\|\ a *óeAj\5-nc\im*oib foimif, c\5iif eAgtA poimif c\$ cc\c 

eite. CMb. VII. 

5éitte<vó rh<\etse<M:t<\inri. 

Pé -ACA 50 fUMt) T)Útt <A£ t)}\1A11 Y^ n AlfT)J\ÍOgACC tlO 

ná fiáitt níof rj'fuUMf *oó £An a tuispnc 50 fAtb 
t)ei|\e^'ó te corhAcc tí) AetfeActAtnn pé'n ahi fo, ^£Uf , 
tjá bfig fin 50 fACA'ó -aiji pém fiAgAtCAf tu\ cíj\e *oo 
•óífiugAfj fe.AfCA. T)ei|\ An Céicmne-Aó ^sttp mójvÁn 
ugT)Aj\ hac é 50 j\Airj nA ConnACCAtg ^$uf n ^ tlUnmmg 
^5 CACAinc -aj\ 0|\iAn 50 ceAnn a rjfxvo -An Aijvoi\íogACc 
•00 gAtJÁit, niAf guji j\ó-mAit cui5eAT>Af\ 50 mbeA"ó 
ITI^etfe^ctAinn r\ó-ciutn -pó-flotóÁncA cum t>iaii-cj\oit) 
T)o •óéAnAttt a\\ fon nA tiéijieAnn 50 bj\Át. Cé 50 fuMb 
t)[\iAn uttAttt coitce^nAó f\Amtuige,Ann fé náj\Airj tnóf- 
t)úit 1 5CI11 ná 1 ^ce^nnAf -Ai^e. T)o gtttAif fé -aiji 50 
cÁicj\éifeAó cne<Afc,A, 5A11 éA^cóip T)o *óéAtiAm -aji 
éinne, acc & ftu,Ag £é ,n ^ 1 5 e ^ ultrhugA'ó ó tó 50 tó. 
1 sceAnn 11A btiAt)nA cuij\ fé corjtAó 50 tiAt tvtAin 
>A£Uf ftuAg tíonmAfi 4j\ fum ConnAóc. 1 n-Aon 
CfeAócrhAin ArhÁm fUAif fé t>j\AigT)e ó fnA Conn-Aóc- 
Atfj 50 téif. Cuir\ ÍTlAetfeActAinn bj\Aig*oe óutge, 
teif, Y^ n Arn céAT)nA ; -A^uf, com tu^c tf T)o rjío*o-Afi 
-Afi f at> txAittgte xM$e -o'f itt fé t^ji n--Aif -AbAite. Cuiji 
fo 1 n-umAit 50 fAib TDAetfeAótAinn tneAtCA T)Á j\íf\ib. 
ÚtomÁin t)j\Mn mój\-ftu-Ag eite 50 T)ún T)e^t5^n 
óum bjtAig-oe -o'éiteAtfi <aj\ Aorj -A^uf -aji eoó-AiTj. 
Ú>Ámi5 «An rjetfvc fvíog fo 50 *Oún T)eAt5An 1 n-á 
gcoinne, bí cómfá'ú c-Aft-AtinAó^c^ te céite, ^uf tug 41 

t)fii^n c-áijvoe btnvón-A t)óib. Acc b'éijjin *oóib a ge-Alt- 

-AtfiA\mc t)ó 50 mbeiT)íf píof-tnumncex\fvt).<\ te tTUet- 

fe^ct^mn ^uf te Conoaócdib 1 5C<Mtex\rh n.<\ bti-<vón<A 

fom. Af f om xmti^c níof óxMtt t)rvix\n neom^c acz a^ 

uttrhugAt) r\A ftux\g t>o bí fé n-A fi,<\f\x\t) 1 ftige if 50 

fuMb fif éifex\nn ó StiAb ^u^mt) a *ocu<Mt) fé gté<\f 

xMge yA\\ x\ fu\ib An t>UAt>Am c<<\icce. 

Annfom T)o gtux\fe,<vo,<\fv 50 Cúi^e UtAt) ^fvíf. caú 

Cfi^oibe 
Conn^ic Aot) Láitfe^c 11 Á fuMb Aon T)ut 50 bfé^DfxVó cutcA. 

fé fém f e^fxMti 1 n-^g^M'ó x\n cftuxMg f eo ^guf, ~oá 

bfig fin, 50 mbe.<vó fé corh m^ic xMge bft<MgT)e T)o 

C-AbxMfvC U,<Mt) 50 fíOCCxMICA. X)e\V\ Ufttlófv nx\ ntltCxMÓ 

^rhtxMt). Aguf ó'n t>t:aca fom x\m,<\c 1 n-tonxvo 
c-Abfvtngce te céite if AttixMt a bí nA ntltCxMg fém a^ 
CfvOiT) -Agtif 1 n-x\óf Ann no gufv rhitteAT)^fv a céite ^t^n 
1 5CAÚ Cfu\oibe UutóA t*Á btixvóxMn ní b^ *óéróe^\nxMge. 
tex\5^"ó Aot) AS^f eoóx\ró A^ur- u^tfte tlUvó 50 téifv 
Y^\n 5Cx\c f o. t/é co^At> cu<<\cc.<\ n«<\ 5Cx\fuvo e<AT)x\fvt-d 
é 5^\n -Aon ,<\rhfv\f . 

t)í a f úit 45 t)fi.<\n a^ An cub<Mf ce agtif CU15 f é 50 b|HAti 
mx\ic n^\ f eAT)fx\roe e te^g^f -§ax\ teigmc T)o'n e«<vo m ^\ t 
T)ut 1 mb-áCAt) ^\f T)cúif. Cuifv c<\c Crv\oibe Uutóx\ 
T)eifveAt) teif ax\ é<<vo, x\rhc^\c, mx\f\ nÁ\\ fx\n fU\ic 
éAT)ttix\fv beo 1 ntltcxMb 1 n-x\ t>\A\t>. Úug t)fi.<\n 
curu\f eite x\fv Ctnge tltxvó x\nnfom, T)'f^ti fé 1 
nAfiT) VfiAóA 50 ce.<\nn f e^\ccrhx\me -Aguf td'jms fé fice 
umge óifv -<\|\ -Atcóifv nx\ ti^ifvT)-e^\5UMfe x\nn. 1 v\-a 
ce^nnc<\ f-An T)'A*orhuig fé 50 ngéittfexvó fé tdo 
ce^nn^f n^ nO^sUMf e, ^guf cu$ fé m^\fv ófvX)U5-<\t) x>Á 42 

.An-Atri-c,Af aitj tTl-Aotf uc,Ain Ua CeAfbAitt ^n ge,Att-A- 
rh-Ainc 1 feo T)o fCfíob-A*ó fíof 1 t,e,AbAf A<vtm ÍDaca óf 
cóm-Airt -a fút péin. "Oeirhnige-Ann ^n c-aoii gníotft 
-AtfiÁin feo n^c Af f on com.AccA CAifit IDutri^n -acc -Af 
fon Cferoirh ^^uf onóf-A n^ cífe tnte T)o bí t)fi-Ati 
^5 ob^Mfv ó tútf -oeifve^fj. T)eif Ann-Át-A tlUvó ^tifv 
c-AffxMg t)fvMn -dr iA;'if\A"0,A;\ 1 n-tomU\n tjo pobAt 
Afvo^ TTl-AC-A «Aguf *oo com-Afb-A Patjjums, b'e fin 
tTl-Aotmuife m-AJ Coó-atj,a ; 1 mbti-ATj^m a Tjeic gcéAT) 
AS^f -a CÚ15. AgUf T)etj\ AnnÁt-A UíogACCA éirte-Ann 
5tt|\ c-Attte^ó " ttlArc-Án, m<A3 Cemnéroe, ce-Aiin 
ctéif\e-Aó tnumAn" 1 mbtM'ó-Ain a "oeic ^céAT) -Agtip <a 
n<A0i. Utngfe-Aft -Af fo 50 f,Airj T)e.A:\b;\Ác-Ai;\ t)fMn 1 
5ce.Ann,Af e-A^t-Aife-Acc-A n-A tTltim-An -A^uf é péw 1 
gce-Annn-Af n-A ftíog,ACCA. T)-a mb'é corh-Aóc C-Ai^it -a 
be-At) -A5 cuf CtJ;',Aim ,a;\ t)fi<An &n Tjóig te hémne 50 
gotii;vpe-A , ó fé tTlAJtmtJife mA3 Coc-aóa óf & cionn 
fém -A^tif óf cionn -a fje-A/ibf ác,a;\,a ? Hí "óé-Avp-AT), 
m.Ap ru\f gx\b*ró tjó é -Aguf u-Aifte tute ULaó -Af LÁf. 
t)eA5 ton^nAt) 50 rjpu-Aif fé bfAigrje ó rhói\-óui*o 
T)e ft-ACAib tltATj f\Af ^f fitt fé -AbAite. 

ílíof rj'fAT)^ 1 n-,A TjMiTj feo guf gtuAif fé A\\íy. 
ttlocuig fé, x\n caca fo, 50 f Aib fé Cfé-An CfCAf AiitAit 

-A T)ÓC-Am -A^Uf n-Á f,Alb -A X)AC A1f CUf-Af T)0 C-Ab-AIfC 

1 SAncuup pAUjnup ienp at> coetum niAmoAUiu uouum ppucuum 
tAbojup pui uaui bApuipuiAm UAm CAupAjium quot> elemoipm- 
Ajium •oepejieiroum eppe ApopuoLiCAe ujiloi que Scouice noiniiu- 
uu|i -Aji-o-o mAcViA. Sic -[iepe}ii m bibliouhicir Scouopum. e^o 
fc]iippi i"o epu CAtuup pejienmp mconppjcuu bpiAin impejiAuoinp 
Scouo)ium eu que pcjnppi fimguiu pjio ommbup -pe^ibup 
trtACOf i^e. G'Curry's Lectures, 653. 43 

tnój\-*ocimce.<\tt tid tiéif\ex\nn Aguf su\tt<\ -o'jlvAgÁit ó 
5-ac *opeAin -Aguf *oume r>Á ju\ib gx\n beic fé féif 
<M$e ce<\n*\. Cof nutg fé te Ctll C<\oi, -óguf tean fé 
teif ó tu.<\i*ú cjté t^fv Conn<\cc, ^guf ^ tÁríi óté te 
muifi ^guf ,<\ Lám *óe,<\f te cíf. Cx\f\ -<\n Coip.fi-fti.<\b if 
l)e.\fnx\f tTlóp teif, *\£tif 1 *oCíp 6og.Ain ^guf 1 nTXÁt 
Uiatm x\$uf 1 nDÁt A|u\i*óe x\5Uf x\f f<\n Apíf 50 
t)e.<\t<\c Oúin. T)eine.vVO.<\fi fCx\*o <\nnfú*o, m.<\p gofAtb 
^n-^*ó'óx\f bi*ó cAicce, ^guf fc<\oite.<vo ó óéite *\n ftu^g 
5411 pó-ríiottt, x\cc -Arháin ha tThnríinig. t)*\ gnáfcdó 
teo fo f uif\e*\c coiccix\nc^\ 1 5Cui*oex\ccAin t)pi,<\in. 

O'imcig n-A ftuAigce eite 50 *ocí n-& mbx\itce scApAtnAmc 
•oúcc^tf ; -acc t)ein tucc tex\nAríin^\ t)r\u\m cótfmui*óe Ar) c ' UA15 ' 
1 ^Cf Aotb Cutc*\ ^suf fUAifeAT)x\f bM*ó 50 ftúiffe^\ó 
ó tltcx\ib x\nn : puAir\e.<\*o.<\r\ "ó^ có<vo *oéx\^ m<\f\c x\£Uf 
•ÓÁ cé<\*o t)éA5 mtic ^gup *ó.Á céxvo *oé^5 motc *oo f\éif\ 
mx\f mnif ceAf munn. X)o cio*ótAic t)fii^\n *óá céx\*o 
•oé^s e-Aó T)óibfex\n ^suf éA*o^\c «Agtif óp\ x\5Uf 50 
teof x\if5i*o 1 bp<\ffx\*ó fom. 

tlí't bAogdt nÁ ^ufi *óein ,<\n cup<\f fo mófán cum géitteA-ó 
coríiAóc x\^uf c^fuvoAríitdcc t)fiix\m *oo tex\CA*ó. Acc, n< 
cé guf eifig teif 50 fóg-<\ncx\ ^guf 50 fiocc^ncx\, if 
*oev\ttfi^\ríicx\c n^fi cuif\ f é c^c fé fniAóc *oo féifi mx\f 
cex\px\*ó foirh pé. Cug-únn x\n Ce,<\fcr\<\r\ OtU\rh x\n 
c-eotx\f fo *óúmn fé btixvó^in a míte <<\5Uf ^\ f é : *oo 
géitteA*o^\f\ tlt<\i*ó ^\n UAip feo acc ní bfu^\if t)fi^\n 
géitt Con*\itt Aguf CogAin. 2 Aguf x\*orhuige^\nn 2 Uo JiAttfAC imopjto UtAix> x)otro pecuf^, acc ní uucp^c séitt 
ConAitt Agup eo^Ain. 44 

AnnÁlá 1nfe pMttmn ^ufv fág t)fiMn beific fíog ^^n a 

n^bxMt i ntltcdib xMi cuf Af cé^*on^. Cuij\e<Mm fo i 

n-uriiAit*oúmn n,áf te^fcmgóOfixMi fuit aoh g^e'óit'oo 

•óoj\c*vó x\Á ceAX) a cof *oo ^inc *oe *oá mbe-á'ó te<ág^f 

xM|\ : x>Á *oce^fcóc<vó. b^ fUc\f\Ac ^n rhoitt Aif nA cméit 

f o *oo rhímug^'ó f é m^fi rhímg f é CAoif ig ha ngAtt Aguf 

5<\c inAOf ^suf méifte-Aó AS l1 T f e^cc*Mf e *o<\fv b<Mn teo. 

s^r^iiA T)ei|\ceArv ^ufv tiomáin fé CAbt-dó mój\ t^fv pMfvf^e 

¥ é cíor. 

-annfom cum cíof fíog'ó^ -aguf moij\-cíof ^guf bfv<Mg*oe 

T)o tóg-Ainc ó S^CfxMn -águf ó t)f e^c^m ^guf ó AUMin. 

A^uf nuAif *o'fitte^T)^rv teif xmi gcíof fo, 'oo féif m<\\\ 

mnifce^fv *oúmn, *oo fomn t)fi-án é 50 téif *oo fvéif 

*otige. Ú115 fé a t\\\Aw *oo fíg &t& CU&t, ^guf a 

tfvi-An -oo t^oc^Mb t^Mge^n ^guf X\a nG^t^c ITlurhvMi, 

^guf a t^\Aw eite "o'-dOf tmh^ ^guf e-AUvón-á ^guf *oo 

5^c "ourne 50 fuMb ^á^dax) A^e teif . 1f é if *oóóxMge 

1 -ocAOib aii fcéit feo wÁ 511^1 ce^*ouig fé *oo tom^e^f 

ÁtA C\AAt ^^uf pofct^if^e i^ffvAóc *oem cf^g^f fo 

*oo tAb-MfvC : if *oeocxMfv a crvei*oe^rh^inc 50 *oc-Ab^fv- 

f a*ó fé fém X)Á fífib fé w-a teitéi*o *oe gnó ^guf «a 

fvAib te *oé^nxMti fóf coif b<Mte. T)eirhmige«<Min fé 

-óúinn, árh, 50 fuMb wa gAitt a\\ a toit A^e. Aguf 1 w-a 

c^ob f\an if fiú ,<Mtfvif *oo -óéAWAm a\\ aw fdnn f o teif, 

b'f éi*oi|\ : 

X)A fví Afv SACf Alb WA f éAX), 

VfíAC Cemnéi*oig wa *ocf oimcé-AT) ; 
X)a fioifv*óe^fc mf aw *oorh<<Mi coif, 
lomcufv t)fvixMn 1 bpruMincxMb.? 3 bA |U Ajl SACfAlO 11A fé-O, 

niAC Ceinneiuui5 tia tcitonmcé'O ; 
X)a hoijvoenc ipn -oornAin uoif., 
miAipcoíi bjHAm I11 f ^Angcoíb. — C. 5. 5., 203. CMb. VIII. 

buiAti ^5 cosAinu tiiAetseAótAinn. 

Jo *ocí f o bí X)\\\aví corh leAtlÁrh&ó siiócac if *oo teAjAf ir 
, ^ téiteArm. 

bféroifv te *otnne a betc. O eifig fé fu<Af 1 n-*\ feAn 

coimeÁT)A*ú x\ gé^5^ ^\r\ fiufrAt coicci<Anc<A >A£ cur\ 

nx\irh*oe ua cíjte f é ctnbrv e^c -Aguf f é f mx\cc, coime<\*o<A*ó 

-a mcinn corh cúrw\niAc cé,A*on<A a$ T)túic-ce^n5^itc -a 

itimnncife fétn -Aguf 45 cuf 1 •ocuigfinc *oóib gun cóir\ 

ionncAoib *oo beic aca -Af a óéite ^guf me^ -A^uf cion 

a\\ a céite tm féif. Dí coru\*ó *\ fwoc-Aif ^5 *oé.AnAm 

Aif\ -Anoif ; X)& cne>AfCA bí .ah *oúc,Aig x\Á n\A\\ bí fí te 

ci-anc-Aib, -Ajuf b-A téif\ *oó ná f.Aib -a b*\c a\\\ pé-AC-Amc 

cnnceAtt x\if\ féin -Afvíf . X)\ \\\&n nA n-AltriitipAó 1 n-A 

cimcexxtt 50 *ooimin. Acc 5-Aó e-AfbA TMf Cx\r\tA *oe 

bAff f-Ainnce n-A ng-Att b-A g-Afvru\i*o x\n rhoitt <Af t3r\ix\n 

& teAg^f, b-A g-Aff A1T) a\\ rhoitt a\\\ ^ac «Ar\ toiccATMf 

*oo *óeif mg-AT) -Aguf tdo cuf 1 ^cótf. Cutf f é otLArii-Ain 

-Aguf ororóe x§ múwe.A'ó a\\ furo n-A cíf\e. Ctnfv fé 

f*\oice cx\fvf Aij\f5e cum te-Ab-AfC-A *oo ce-Ann-Aó i n-ionA*o 

n-A fcrvíbeAtm *oo t>ÁtAt> -Aguf T)o T)ógxvó te tmn -ah 

ófe-Acc-A. T)o C05 fé ce,AtLA, *oo *óeifig fé n<A m^inif- 

C|\ex\óA, *oo *ótn fé T)fvoici*o -A^uf bóicfe x\^uf be,AU\ige> 

-Aguf *oo -óAm^nig f é ^ac *oún Aguf fíogporvc ó cex\f c- 

t-Áf 50 rnme.AttAib iia béifeAnn. 'S-An ,Áir\e.Arh fo bí 

T)ún 4 sCtu\c -A?;uf T)ún gCfvOC, Ce^\nn peAbfxVO ^guf 46 bun t)A 
SLomneA'ói SAoi]ire 
n<\ ^CeAlt. Ce-Ann Cojuvó, CxMfe^t ha tlíog as u V t)eit t)óij\me. 
1 mt)eit t)óij\tiie if eAt) coitne^Dc^i'óe 5^0 bo|\urh<\ 
AS^f cíof ^guf fx\róbf\e-<\f T)x\5Ctiij\ci , óe ctnge ó ceicj\e 
ájvoaib n-A néijie^nn. 

1nnifte^|A T)t3inn guft b'é t)j\ix\n *o'ój\T)ui5 &p T)cúif 
ftoiniie.<vó T)o beit ^s^c *ouine m<\j\ -don teif ^n ^inm 
b^tfce 1 ; ^suf <voeif f dftiobnóifii'de 50 teof guji b'é fé 
tvoe-AjtA t)|\ixMi t)óij\me *oo CAb<\inx Aifi péin n-á 5Uf\ ctuj\ 
fé T) , fi<\c<Mb x\f t,<\igtnb bój\4tii<<\ -oo c<\b<\ipc UAt& m<\ft 
b*\ gn-Ác-Aó teo ó xMtnfijt CuAtÁit -Ani^ft no gufi cuifi 
11-Aorh ITIoUMns cofc teif 1 nibtixvó<\ui & fé cé-A*o dgtif 
-a ceitfie p icm. CtnjteAnn GogAti Ó Corhfu\i , óe 1 gctnmne 
•óúinn 50 bpe^c^vó 111<\c ti^g oójiariiA Laige-An Agtif 
tltAt) x\g "oé-Anarh Aft Ce^nn Coju\"ó Cf^c 2 ; -Aguf cuij\- 
exvo-Ajt -án oij\e<vo f^n longAnuAif -aip guft ce^\p fé t).<mi 
1 n-x\ T)CAOib. t)'é c^uii5 Ay nÁ ^ttjt cug fé t)ó|\Arh^\ 
tru\ft x\mm a\k <mi xMC. -Agtif ní *oóóx\ige f cá<\t T)e n<\ suj\ 
CU5 fé t)j\i<\n t)ótj\tiie nu\f x\uim á\\ t)fti«<Mi péin 'f^ n 
x\m óéxvona. 

1 mbtt<\TK\iti ^\ míte <\$tif ^ tidon T)éx\5 tu^ t)j\u\n 
jMoijtfe Aguf fe-AjtAnn nu\j\b *oo ce<\tt<\tb n^\ riéij\eAim. 
11í jAó-toti5n<yú tná te<\c fon<\f -Aguf fux\iiiine^\f ? *oeig- 1 bjn<\n bóiftme, " <\n ftt $<\n UADAft 5<\n £e<\Lt 5<\n imne<\p, 
An ní t ie ^-a "oubfi<\T> ti<\ hAipjiinn, r«e n-<\}t beAnnui^eAX) n<\ 
h<\bL<\nnA jie n-<\ji b<\ifreAT> n<\ -oAoine, fie n-<\ji rLoinne<vó nA 
fine<MTi<\.c<v pe n-A|i fLÁntnJeA-ó pmeAc<\f A^uf yeA|unn Cníoc 
f^iL, ^ie n-Aji c|ioca-ó fLAXiin^ce A^up 5AX)uróce <<\n "oom<\m uiLe í 
n-<\on Ló." — 510LLA An f iu^a., 10 ; A^uf 1 n-ÁiceAnnAib 50 Leofi eiLe. 

2<< Manners and O^stoms." — eo^An Ó ComjiAróe, te<\b<\ft a "oó, L. 
120. 47 

béAfá ^sup 'oéág-itiúine.A'ó pé {\Mf\«vó píog T><\ f^s^V. 

1 mbjuig t3pi.Mii péin 1 gCevMin Cojuvó bíot) pte^-ó x\|\ 

piub.<\t 5,411 rc<\on<vó, bío*ó 5|\eAim ^gup ceot <<\5up 

40it>ne-Af ó tiu\iT)m 50 bj\ti<\ónóti<\ ^^tif ó bj\tu\cnón<\ 

50 me<voon oróce .<\j\íp. t)eicpe<\j\ ^5 cttp ríop 50 

bpÁc &\\ ptAice^mtAóc & búijvo, t)j\i.<\n pém 1 n-<\ furóe ce^nn 

45 a ce^nn ^sttp tn<\ice éipe^nti uite Ojvummgte 50 ° 1 ^ 

cne-Afca cútxMt mój\-T)cimce<\tt í ^E U V E^ tmme aca 

1 n-.<\ ioiu\t) xMjuce péin T)o péip <a cotiu\cc<\ ^gup & 

cltt. 

pitiÓAt) tMipjtge, ctnte cj\ic 
t)|\i^n bpeo óp t)«Mib*\in bUMcbjuc, 

gxMi cu\b.<\tp, 5^Mi bt^T), 5-áti bp<\é, 

CÚ15 btiA*óiu\ T>é<\5 pé *óe.<\gp,<\c. 3 

Ó t)ti<\itexvó c<\£ gtmne tTlAmx\ A£up CA t ^Aite &£& síoécÁin ir 

. ^ SuAininear. 

Ctt<\c cmice<\tt ip bti<vo<\m & *oeic gce^T) no 50 
mb'éigin *oó *out 50 t)x\ite Ac^ Ctt^c ^píp pé 'óeoró 
111 tu.«yóc.<\p ^mm t)pu\in m.<\p x\on te cúpp^íb cpoTu\ 
1 nAnnátAtb iu\ cípe. tUip no T)ó bí pé a\\ bpu^ó 
cj\otm te HlAetfe-ActAinn ^sup te t1tc<\ib; x\cc péit)- 
cige.<\TM|\ <\ ^cúppxM'óe 50 píocc^ncA $£c u.<\ip aca. 
go ce^nn T)eic mbtuvó<\n no m<\p pom b*\ bex\$ a bí 
-<\5 cup cúp^mi Aip á\cc x\m^in c<\it x\5tip ctú -agup 
cotriAcc nx\ cípe ^up *oítpe «Agup c^\pc^\nnx\cc na 
nT)Aoiiie. Agup if fió-téip gup eipig teip 1 *ocp.<\c. 3 t?mcu , o rAj\^i ruti rfucc 
bjtn\n bjteo op b^nb^x blÁcbjiic, 
C-An ciAbdi|i, c^n biAu, CAn bfiAÚ 
C1115 bti-cvotiA *oe5 ra ■oe^fi.ac. — C. 5. £J-> 1^0. 48 

tTUju* mbe<\'ó $uf\ ei]\i§ ní fCftíobfAi'óe avi fu\nn fo 
fiiAm mAfi *úeimniug<vú x\f\ f?eAt)Af & \\é : 

Ó ÚojUMg 50 CLícrón-A cxMf 
1f f ait óifi -A1C1 te n-A íi-áif 
1 f\é t)|\ixMn c^oibgit nÁ\\ cim 
T)o cimceátt aom-be-An éifiinn. 

iTiAotmóii-óA *Oo féifi *oe<\ttfUMm bí &r\ f^og^t fo com aoibmn fxMi 
cottA-ó. n n ^1 A b , féi*oif\ teif beic bu^n. Afi ^on óiiitia bxMne^vó 
fU-ACAt) Ay 50 tiobann ^5tif 50 miVáxJriu\]Vdc, -Aguf b'é 
túb<\i]\edcc gorvmptdice bx\ bun tetf, mój\-mó|\. Útnc 
fé xMtiac m^fv feo : X)\ tT)Aotmó|VóA ^5 c<\b<MfvC Cf\í 
feotófumn siúbf.<\ig ^5 C]\u\tt ^fi t)]\i<\n 50 Ce.<\nn 
Cofuvó cju\c. ÚÁfvtd ftr<\b bo£<\ig 'jwn Cftige f\ómp<\, 
-Agtif b'éigm T)o tflAotmójvó-A .fém c<\b|\ug<vó teif x\n 
bpuifvmn ,<mi f\<MT) ^5tif bíoxuAfi 45 lomcufi na f eotójumn 
Cfte^fn^ An cf téibe. SAmUngexmn f é ^Ufv bponn t)]\i^n 
c^fó^ no meAfi ffióitt a\\ tt)Aottfió]\'ó<\ c<\m<\tt fioimif 
f m. Oí ^n c<\f 05 fo uime -<\£Uf ^fi cunu 615111 fcott 
xVób-Afi n& feotófvxMm cn<\ipe at- ^sur* é nÁ lomóufi. 
Af\ f\occ<\m Cmn Copxvó t)óib T)'i<\]\]\ fé a\\ a t óeifvbfiúif\ 
gopmfUMt cn<Mpe eite T)o cur\ if ce^c 1 n-^ ionA*o. Ú05 
fife ^n c^fóg 1 n-A jUmc, ^guf níofi ctnpce fin nÁ au 
c^fó5 c<Mtce ifce^c 'f An ceme xmci. tlíop b'é fin 
arháin. ÚU5 fí fceimte tfnttce x)Á -oe4f\b|\ÁCxMf\ 1 
T)Cx\oib 50 n*oéAnpvó fé "0<Mj\f ine no *ooc]u\ *o'émne 7 
f\ut> nÁfi "óein & n-x\t<Mf\ f\Á a fe.<\n-,<\tAifi f\i^m. 
niAottriótróA Cuif\ av\ fcenrite fo móifi-fe^fg ^ft tí1^otmóf\t)4, 
A5 totntlr. A E U V éu 5 fé n ^ mionn^ móru* 50 mb^infe^t) fé 
f,<SfÁMTi 'oe *óume éigm. tlíof b'f4X)A bí ^Mge te 49 

peifjedrii, teif. >c\ft m.<\iTjin tAe a\\ tiA rj.áijteAó Vjt 
1T)u|\catj iriAC t)|\i<Mn ^uf ConAtns 5-AjirhAC í)fi-<\m aj; 
nrnpc ficcitte. t)í tTlAOtriiónrJA ^5 pMjte ofc.<\ 1 
rjpuifm cúitée..\j\j\tj.Aig, ^5«r córiu\tftig fé t>o Cotu\m5 
bex\fc -Áijuce T)o *óé^n^rh. *Óem Con-Ams -ArhUM'ó, 
<\5Uf c^Mtt 1T)n|AÓA'ó au ctuicce. t)í tT1ttjtc-<vó x\f\tjtnte, 
fUT) n.Áj\ rj'ionsn^ó, cé náft rhifce txj t>e^|\c X)Á 
teicéro t>o f cdoitexvó t<\fu\if 1 n-A tig fém. tf é -óem 
fé, pé fCé^t é, r\Á a fÁt) ^o T>e<<\f-rJéAU\c ^uf b'é 
fn^otriiójvrjA t>o CU5 córiuMfte tjo JAtt-Ait) x\n ZAti *oo 
buATj-cvó oj\t<\ as cAt gtmne Wf\Áxrx\. Úu^ tTk\ot- 
riiójvóa fpe<\5f.<\ CAnncA\\Áó t.<.\f\ n-<Mf xMf, x\5tif *oo 
■p]te^\5^\if\ t71ufc.<\t) x\jtíf é cotii c.Annc.<\ji<\c cé*von,<\. 
t)<\ rhí-Á'órh.AjtAó x\n 5110 é f eo. t)'é t-ámis Ay t\Á ^ujt 
b^Mtig Hl^otriió^-óA teif AbcMte $<\n rhoitt. 

Í1u<mj\ cui|\e<v<j 1 n-uriix\it t>o t)jtuMi, ÁtfttAó, 50 jr<Mb triAttbuir;- 
fé imtigte óuip fé CogAjiÁn 1 n-x\ ■ótdt'ó L<Mtjte^\c ^L n ^ A ° l " 
-o'f onn if é tAOA\\\z tA\\ 11-xMf a\\\\> . í)eijt Cos^jrán xMjt co^AtiÁn 1 

^Citt, TJaUia. 

1 5C1U T)<\ttu\, A^uf ctnf fé <Mgne.<\f a\ij\. TVeijug 
connfpóro eAT)A\\t&, Aguf b'é C|\íoc an fcéit ^up 
bu<\it tn^otriiójTóA btntte cutMtfce a\\ tex\cc<<Mj\e 
GjuxMn -Aguf gujt tjfif fé teif av\ mbtntte pn 5^0 
cnÁrh tjá juMb 1 n-A ctoigeAnn. 

gttuMf fé a\]\ 50 me<\jt CAp<Mtj 50 T)cí n-^\ t)út.<Mg mí--óítre 
fém Annfom, x\5Uf cjiuinnts fé tu\ cméit 50 téijt WA0 ^ ^" ' 
cimce*\tt a^\\ 1 ngAfbc-cMfmxMg. T) , mnif fé T)óib ^uf 
trt-AfUttge.At) 50 móf iat), ^stif cug fé m<\f cóiii^ifte 
•óóib gAn cttf f UAf x\ cmtteAt) te t)|\ix\n. 5éittex\Tj^\f 
tute *óó, CuifeATjAf ceAccdifirje tÁicjte^\c 50 ^umc.» 50 

t)e4nc.<\c inAC tt)tiittce<\nc,<Mg W tléitt 45 cdtAmc <Mn 

co^a'ó t>o ^óéAHArh tetTUetfe.<\cU\inn Agtif tetltcAib : 4 

téinige^\nn fo, mÁ'f sátxvó a téi|\uig.dt), 50 fxMb 

Utc<\ig pé ttix\nxvú t)niAin fé'n ^m út). CtnneAt) ce<dó- 

cxMnit)e eite 50 m<\c pe-A^gAit tlí íUhmnc A^tif 50 

litl^U^ns tlx\ Cmjvúa, Ajtif •oeme.A'ó <<\m.<\c gun o'é 4 

•ocoit f tí*o lompót) <<\n t)]iMn teif. 

máotmóti*óA Corh ttiAC -A^tip tríoTMn an f a*o utUMvi T)o f cfuojwo^n 

if nixxetfeAc- 

UinninoiAr.- tinmón r\& tTht)e. T)o cneACATMtt tTlAetfe^ctxMnn féin 

Acjtann. ^guf T)o rh><\ttti)tiige<vo<\tt T)omn<\tt m^c , Óonnc*M , ó if n^ 

cqat>za eite. Acc nío|\ eifig teo a\\ jm*o. 1 50101111 

CxMDAitt cÁinis tT),<\etfeAóU\inn fti^\f ^níf teo ^tif 

T)o t)<Mn fé ^ fc<\n péw <<\fCx\ 50 hiomtÁn. Annfom 

Ciómdm fé cní mónftti<Mgce -Ain-Aó cum &x\ T)úc,<Mg *oo 

fcniofAt) óorh p^-o^ foij\ te t)mn Gat)<mj\. T)o ttt.15 

tT)<\otmóttt),<\ -AStif SiC|\ic x\n ftu^g aca fo, ^mc^c 

^5 l1 f n í° n tÁS#OAfi *otnne *\c^ 5-An .-a rh.dttfc.d'ó. A^tif 

C-AtD-Att 1 n-*\ t)Mt) |Mn t)o CAini^ món-ftti<\g t<\igneAó 

A E U V "S^U ^E U T ^ 00 ciie.<\c<\TMn tTlit)e 50 ce<\nc-t.Áf 

T)úc<Mge tí)4etfe.c\ct<Mnn, a^u^ t)o fcioo<vo.Att btt<MgT)e 

dsup X)a c<\n cóimj\e.<\m teo. 

■DÁtsQAtr ^ 1 TDvAetfe^ctAmn a\\ Lán t>á fiifii'b x\noif, A^tif tn 

n'^etfelc- e ^5^ ^ 1 P *°<Á néin. Ctnf fé ce*\cc<\itte 5-án moitt ^5 

lAinn. cjti^tt <An t)fi<\n a T) , i^j\|\Ait) ^\in ce<\cc ^stif é cof <\mc 

a\\ a n<MmT)io nnfie. \Y\a\\ tu\ gnác *óem t)|\i<\n nti*o ain 

Láicne^c bonn, -d^tif bd t\ó-ge^\i\ 50 tt<Mb cj\oit) btnte 4 Sto^A-o tA -ptAicbeituAc h néitt co T)ún ec*oac co 110 toifC 
m "oiín -A^ur co 110 bjtif a bAite Ajnr co unc Aicitte O ni^tt m-ec 
•Ouibtumne. A. tl. 1010. 51 

4ji piuttM,, t)|\ip t)iiMn ^s t1 f A ftti-dg -áifuce pém 
ipce.<\c aji OpjUMge, ^5«f *oo ctnfieATMfi pé p ituacc ^ac 
&\\ btMit teo no 50 T)c^n5^TMj\ 50 Citt ííl-Aigne^nn. 
SeotAt) ptu^g mittce^c eite ^m^ó pé tfieofuvó 
ttlufió.vAi'ó mic t)fii4in. > Óeme.AT)^fi fti*o c«\QAt&t> móf\ 1 
t<Mgmb 110 50 T)Cán5<vo<\fi 50 1TI-dinipcifi C^oimgm, 
^5 t1 T A V V Ari &WV E° *° C1 E^V t)U.(Mte^T)^f\ te t)}Ai^n 
1 n-Aice £)<Mte Atd Ctu\t. The^uvo^fi Ac CtuAt, teir, 
*oo ctif\ pé f JT1.AÓU, ^óu *oo ceip f-An oj\t^. T) , f^nAT)Aj\ 
^fi ^gAi*ó nd catfidc óp cionn fUMte, pé pm ó £éit 
CidfiÁin 50 \*Á V\ox)lá^. Acc 1 n*oeifie<<vó ha cf\ei rhpe 
b'éigm T)óib eif\ge *óe x^up pitte<vó ^b.<Mte. Agtip ní 
•oóc^ 50 f\<Mt> TXU ^C^ip ipcig teo péin. go mí- 
Céxvopvú-Aó a t>ei*oíp *oá T)cui A ^iT)íp cxvo & tM te ce-Aóc. CAlt>. IX. 

goíimpLAic A5 sníosugAt) jaU 1 gcoirme 
t)iHAin. 

uircepé t)'^irc6Aó -An fcéAt <a bí A5 reice,Am le t)niAn im 

CAfAT) *óó 50 Ce-Atin ConA*ó ^n caca fo. Coiii tUAC if 
•puAip gonmptAtc gttc a? bAite é -Agtif 5AÓ 111*0 fútce 
péin cu^ fí -a cút -A|\ An .Áic -A^uf .Af 50 bjiÁt téi. 
Ú^ini5 p ú^n n-Aif 50 t)-Aite Aca CUac 5-A11 riioitt, 
^^up níon fof *o'uif ce f é cx\U\rh ó'n neoniAC f 0111. Úug 
fí iriAn 6óm-Ainte T)Á T)eAj\l'>|U\c*\in tTi-AotrhófVó-A -Aguf 
T)Á m-AC Stcnic buitte cubAifce T)o buAt^vó a\\ t)ni,Ai/ 
tm mb'féi'oin é. Híon b'futÁin ^Ati mó|ián eoU\if 

T)CAOb COril-ACCA ^SUf CÚnjMI'Óe t)j\1A111 <A1C1 COlfC 

feAUvo T)o beic c-AbAfCA xMCi mAn mnAoi Aige. t)-A 
t>eocAin nx\m.A b-A conncAbAnc^ige n-Á -a teicéro t>o 
beic A5 níg buAi'óeAncA, móji-món ó bA fu*o é nÁ n Atb 
mex\f nÁ cion <aici a\\ t)ni An pé nit) Im bun teif. 1 n-A 
ce,AnncA f o beAti géAn-6úifeA6 rhío-n.ÁineA6 *oo b'exvó 
h ^S ll r *M S&& A nT)UAbAi|ic fí teo 1 n-^\ *ótige -A5 
StC|\ic -A^uf -Ag tllAotrhójvóA. póiniof! mójVAn T)Á 
n*ou.Ab^\i}\c f í teo ní nAib fé x\n f ógn-Arii, >Aguf mófiÁn 
t>á]\ ge.Att f í *óóib ní \\ Aib f é 1 scóin. Aguf b^eot T)óib 
fúT) féin n-Á nAib. t)é con-A*ó a córii-Ainte 511 n imcig 
x\n beinc CAf f^innge &\\ ton<5 . CAbfVAC, $un rhex\tU\T>.An 
CAOtpj -Agtif nigce te ge-AttArhAincíb 5°P m f l '- A 1í ; Cj 53 

5tijt tÁm\-$ fttiAigue 5-Att Aguf T^An^f fé n-.A -oém 
50 uAp^it), -Asu'p gujt buAitexvó caz CttidnA Uc\ij\b 1 
ti'oeipe-A'ó n-A UÁtA. 

1 me-Af c nx\ nTXAn-Ajt fo *oo fcáiiug -auaU bí fttu\igue náiriroe 
o 11 mupeAUAm -Agup o S-Af-AiiA, o 1mf 0|\c Agup- ó 1nif b^Am 
Cac, ó thAiu\mn aguf ó Scí, ó tecouf aguf ó CeAnn A5 reACU 
Cí|\e, ó'n Pf Ainnc -Aguf ó'n ftóim -A^uf ó -Áiue.AnnAtb 
iia[\ b uvó. tlí f Aib longnAt) wá fCAnnpi a*ó .acu a fAib 
"o'uttmugxvó ^f fiubAt *oe tó -Aguf *o'oróce 1 n^Aó 
cu-An if CAtcVóporvu 1 nÍAftAf eojtpA ^stif ^An *oe bun 
teif -An uttriuig<vó 50 tétjt -acu cum cotfiAcu t)pi<Ain *oo 
bpipe^t). A^up Cf ei*oue.Af 50 T>uiocfAiT)íp -Af fc\*o g^n 
comne ^5 t)jii-An teo mAju\ mbeA*ó gti|\ t^img Ofp^\c 
T3e,<\fb.c\tc\if í)|\ua*o.ai|\ 1 n-Auroeom bA^-AftA «cvguf 
pU\mÁif -Aguf 5U|\ mnif fé *oo £)piAn $ac ,a jiAib 
ce,c\ptA. X)a rii-Ait u-Ai*ó jMti. Cé n<Á \\ Atb Of p-AC 1 n-A 
c|\íofuuit)e fé'n ^tn fom bí fe.An-eoLAf x\£Uf mói{\- 
irie^f -Ai^e a\\ t)pu\n -Aguf tug f é CAbAif -Agttf córh,Aij\te 

ÓÓ X>Á |\él|\ -An ZACA f o. 

ConnAic t)fiAn tÁitjieAó nÁ fAtb c\on Am -Aige pétn stuaisce 

bjiiAin A5 

te CAitte-AtiiAinu. X)Á bjtig fin *oo bAitig f é uimce.Att 5 t,u4ipeAcc 

A1}\ ^ac *C|\ex\m T)ítif tu\ tticu te.An.Arhn-A, b'uvo f-An n-A 

ttUnrhmg A^uf n-A ConnAóUAig -Aguf , *oo féift m-Ap fAoit 

pé fém, mumnueAf ha tTlróe. 1f fotttif x\Á p.Aib "o'u-Ain 

Aige 6ipec\nn.Aig tnte *oo criummugxvó : X)Á mbeAt) 

i? beAg nAó -oeirhm 50 mbeA*ó tltuAig 1 n-A foc^if. 

5ac tiAtf fomrif fin cíuex\f 50 *ouéAt) fé -Af ,AgAit) 

o céim céim 50 cne.AfUx\ cÁitféifex\c focAif, ^S 11 T 

n-Áf T)eACAit) fé ft-Atri 1 n-x\cf^\nn 1 n-émne 5<\n beit 54 

be-Agn-Aó cinnce 50 5p-A§A'ó fé péw an tÁth u*\óc<Mf 1 

nt)eijte-A , ó 11A t>.áIa. t)a téif t>ó 50 tiÁifite n4 f^ib 

aon fog-A ^noif xMge, 50 5CAitpe-A*ó pé T)ut pé "óéin 

cpoT).A 5^n moitt neoniAic, X)& óum-A cionnup -a tiocp-A*ó 

fé ap. ÍH^f pom pém tug f é pén nAtii4iT> 50 bfe-Ag 

mipne-AriiAit puinne-Atii-Ait éapc-Ait). jtu^if fé féin 

-Aguf & ftuxMgce optA m.Ai*oe-Aii tAe f éite pÁtotvAij;, 

•oípe^ó, -Aguf ní p ó-p &t>a t)Ain f é "óíob ce-Aóc 50 p-Aitce 

tXAite Aca Cti-Aú. Cuipe-AtMf 'Oonnó-A'ó -aitiaó ó'n -Áic 

feo *ó-á tÁ foirh Aotne -An CéApcA cum cúige t^t^e^n 

■oo ófe^ó-At) te gt^f-ftu-Ag *ÓÁit ^C^ip. 11í fAib fiú 

•oume 1 LAignib óum -ah T>út.Aig t>o óop.Ainc oj\t-A f o ; 

bío*OAf 50 téip bxMtigce ifce-Aó 1 gcórhAif n-A cpoTM. 

b|tiAn A^ur Seo T)onnóxvó 45 -oógxvó -Aguf ^5 topcAt) poimip, 

im|te^cÁit. -A^up ™ 5^ n V&& é - Ce^p D^t-An 50 •ocfoi'ope^'ó n^ 

toótAnnAig óotfi tu^t -A^up cípiT)íp -An T>óigce-Án. t)í 

fonn xMf féin ^aó 111x3 T)o beit -Af te.At-c.A01b ponii 

Aoine -A11 Cé-AfC-A, -An Iá 50 bp u^if Á\\ SLÁnuigteoij\ 

b^p a\\ fon f-AOft^ -An cp,AOg.Ait. ttíop b'xMfitAró t>o 

GpU-ATMf, -ÁriltAC. t)í t)fU ATM|\ 1 n-4 ÓfíOfCUfÓe Cf^t 

•oo féif -An CS-Á54, .aóc ní jtAib copxvó -Ai^e <aj\ X)\a v\á 
a\\ •óuine pé'n -Am fo. Ú115 fé cút tátrhe teo, ^up 
•óein fé T)éite T)f\Aoi'óe-AóCA n.A bp-Ás-Án^c *o , -At)f a-ó 1 
n-A 11-ion-AT). tlí mói*oe 50 *oeirhin 50 fUMb pe.Af\ beo 
óorh cugt-A "oo *ófAoróeACC -A^up m^f bí fé. T)e b-Apj\ 
n-A T)pAoit)e^cc-A fo, T)o féif mAf mnifce-áp T)úmn, 
■óein f é xMii^ó 50 •octncfe-At) t)piAn t>á •ocopnóó-Ai'óe 
x\n c&t Aoine <mi Cé-AfCA, -Aguf, t>.á T)cofnóó-Aix')e 
jtoimif fin é 50 •ocuicpeAt) gAó pe-Af *oe n--A f-Aib 1 55 

n-^gAfó í)|\ix\m. *Oo -péifi n<\ córh<\if\te feo níoft 
cofftng ii4 tocU\nn«<\ig 50 m<\iT)in T>é ViAoine. Ann- 
foin *oo gtuAifeATMf t>^ fífitx T)\ fe,<\cc ftu<\igce 
<\o<\ 41111 4f fxvo. TVf^n fttu\g x\e<\ fo <<\]\ gciítAit) 
cum T)ún &t& CUAt *oo cofx\mc: vo p^e^b 114 
ftuAigce eite x\m<\c óum t)f\i<\n *oo £)x\fe<vó Ú4f fóift 
-A^uf T)o rhúó^'ó fé m&\\ ce&pAT><s\\ féin. 

Anoif, 1 *ocAoib fttix\ig "D^Mm pétn ! X)o \\é\\\ Uicc 
AnnÁU\ toó-d Cé níoj\ cionóit t)jii<dn aóc ttttiirhnig &m 1AM1 . 
x\mÁin -Agiif 1TI-<\etfe<\cL<\inn x\gnf mtnnnce<\fA tilfóe 
tn<\|\ H4j\ C411115 niuinnce<\f\ Ctnge tlt<vó \\Á CméAt 
Gog<\m tíá CinéAt Con^itt n^ t\& ConiiAcc^ig * <\cc 
(DeA^^n. 1f oeA$ n<\c iotiAnn au cuji flof azá 1 
" nAnnÁUub Ríog<\cc<\ éifie<\nn," Agtip 1 " n<\nnÁt<\it> 
tlUvó." tlí tuxvóc<\f\ 1 fna íiAnnAt<\ib fo *\cc t)fK\n 
j\í éif\e<\nn Agtif tYI<\etfe<\ct<\inn fii Ue<\rhf\<\c 2 ; -A^tif 
<<\T)ei|t fcx\|\uix)e CogAi'ó gae'úe-At f\e 5<<\tt<\ib \\Á 
\\a\o 1Y!<\etfe<\cL<\inn x\£Uf mumnce<\fi ttli'óe, féin, 
a\\ aou Aigne teif a\\ gcuiT) eite. 8 1f fi,<\ t\Á fo, fém, 
a téi'óeann <AnnÁU\ 1nf e px\icte<\nn. T)eif\ fixvo f o guft ^níoji tionóit b|tiAn acu m«inini5 AthÁm Asur niAetfeActAmn 
co bpeftAib mi"oi uai|i ní tonjtAcuA*OAii cni^e Ut<vó .... mA 
CmeAt neo^Am mA CmeAt ConAitt mÁ nA ConnAóuA. — A. t. Cé. 

2 StoigheA-ó tÁ t>fiiAn, itiac Cmneiucij, mic toncÁm tÁ \ú$ 
éijtennocur tÁ lllAotfeActAmn, niAC T)othnAitt tÁ 1115 CeAthiiAc 
co hÁt CtiAt. Uo nonoitpou goitt Iahuaiji eojtpA m"o a5Ai*ó 
bhjnAin if mAotfeActAmn ip "oo bejiufAU "oeic cé-o 50 
túijteACAib teo.~- A. U. é., 77*2. 

3 Acu mA*o enni nin ba iitm oen fifi ic fefiAib mi*oi ite cac no ic 
niAelfectAin*o. — C. 5. 5., 154. 56 

mntp ITI-AetfeAótAinn óp ípe-At x>o tílAotrhójvó-A 50 ^iai^ 
t)|AiAn t^5, 50 ^\(Mb rnóp-cuiT) tm ftu^g " a\\ óe-Ann 
cpe^c Ldtgeán," Agtif 50 t>upéi5'peM pé Féiti ^sup 
•oeic gcé^T) *oe ttli'úeAóxv.rj é 1 n-dtn ah c&t&. 1nnip- 
ceári T)úmn 50 puMb púit a^ t)pi<\n pém, teip, 50 T)cuic- 
pedt) po -dmAó. Agttp ip T)eAtt]\<xrhc^c ^up ctnc, -aóc 
bícó px\n niAji -ac-o. CAlb. X. 

CAt CtUAtlA UA1RÍ). 

CeAtMp t)é^5, míte tnóf 

Ó gem Cfíofc n-áf\ ctó*ó ci*\tt, 
1f é fm -A*oei|\ xmi ]unn 

jgtif tuic £f\ iia ng^tt a\k Djuxmi. 1 

tlí T>eoc<Mn "oemne fxMtiAit CtuxmA Caif\b te b|\eac»vó e^Ajt ha 

nT)AnA|t. 

tx\e &n caúa t>o bf\eit óf cóttiAif\ ^ f út nroiu : tom^e^f 
tíontti^f toctAnn-Aó x^uf gútt ^|\ f n^rh >A|\ muif\ xMnuig ; 
fCUxMne T)e 'ÓxMt^f Aib -oúfid T)ÁnA T>eig-gté^fc<\ cfuin- 
mgte a\\ ime^tt CftÁg^ 1 n-xMce nA tong ; ftu^igce 
eite -A5 ce-Aóc <áf T>cír\ vj^c^ fé n-A nT)íonc^ib c^t-A 
^5Uf ixvo ^5 bó^cMfc -^uf Ag búitfig ^£Uf a% 
e-AfCAini'óe ; s^n cofxvó aca a\\ *Ó\a uá <d|\ •ó^ontuM'óe, 
&\\ n^om nÁ a\k neime*vo rh-dp xvoeirv av\ fe^ncuf ; 
5<mi T)e cúrvAm Y^ n cfx\ogAt oft^ an neotrtAC foin 
-aóc 5^et)it T)o fínexvó pé m^f *oo fínp eAí) fpe^t^T)- 
óif\ gtic na feotATMin úr\<\, -Agtip fMog<<\cc ^uf 

'OftAOI'Óe^CC t)|\UxVOA1f\ T)0 CUfA 1 n-1011-AT) T>eig-Cfv eiT>im 

P-ÁT)f\xM5 nx\omt<\ 1 néiftmn. 

Óf a 5CótttAifA bí JjACóit a^ gtti-áif e^cc 50 j;j\ oi'óe e&s&p ha 

n^Ae-ueAl. 

pumne<\ttiAit x\j;up x\j; T>ut 1 n-e*\j;*\f\ c&tA. Dí D<\u\n 
pém "1 T)Cf\eáfAib iia -ocfeon," ^5 cóttiAi[\tiug^t) nx\ 
n6if\eAnn^\c neittifpte.<Vó,<\c neittie.<\j;L<\c, ^guf x\j; x\ 

x a. 1. p. 58 tnoUvó ; ^5 cuj\ 1 n-urh<Mt T)óib cionnuf m^ft cj\e^c,<vó 
a gce^ttA, m^|A toice<<vó Amb<Mtce T)úcóxMf , m&\\ fCfviop- 
&t> a T)cí|\, asu? ^5 impi'úe ofvc,<\, ó tÁplú &n óx\oi -ac^, 
iu f c|Aio]Mi|vi > óe cé<von<A t>o f cu-AbxVó *oe "ófvuim c^trhAn 
50 bfvác. Seo Ag T)j\ui*oim te céite ó 5AÓ CAoib uvo 
pé Ldinf eifig 4511^ t^ "úeicne^f , p eo 45 b^s^ifvc ^guf 
^5 bpng-A'ó if ceAó aj\ a céite ixvo 50 me-Ajt pfu\m|\<\c 
cíocf\Aó ce. pé •óeijie^'ó «AStif pé •óeoit) ní fiaib *oe 
ftige eATMfvcA acz teiceAT) c^|\bAi-o, AStif ní 5-Áb^vó ^ 
tuxvó n^|\ ci^n 50 n*oe-<\c<<vox\fv 1 n-oi^n--áC|\^nn 1 n-a 
céite. Seo m<\f\ fe^fuige^TMfi óp cómAifi a céite 
Cfvumn, b'iA*o fo fmAomce cfvoit)e 5<\c T>ume aca ó 
fÁit f\omn. 

TM |\aio sté-dp tÁm<\cc><\ com mittce pé n-& f\i*\|uvó 
^guf m,<\fv bíonn ^5 x\f\m*Mb ^n Cf^og^it feo, níof\ 
AifugexVó pté^fCAt) pité^|\ mó|\-*ocimceAtt ofvtx\ pé m^fi 
xMf\igce^|\ 1 t^c^Mf\ c^c^ Anoif, nío|\ *oeineA*ó mionju\b 
T>e ftu^igab mójtA te me-AtUMb cemcjuge pé m*\f\ 
*óemce-A|\ m*oiu, ní fu\ib <<\on TMtUvó púicín n& T>ut 1 
bpoU\c nÁ ceicexvó ná ctex\p<Mt)e,<\cc eite aca acz 
teorh^n 1 ^comne teorh<\m ^guf U\oc 1 gcomne t^oic 
50 bj\ex\g feAfArhxMt oifveArhn-Aó g^fc^. tlí fUMb n^ 
céxvoc-a míte cxMcrhítexVó a§ cj\oit) x\j\ ^ac cx\oib pé 
mx\|\ bíonn x\noif; acc, m-ájtá fUMb pém, bí píofg^Mfce 
Aguf fóifme^jtc A^uf ,Áf\ uACb^jMó te peicpnc ^5 
f c^\j\uit)e ^n cac-a, -<\jsup ní téipe cuijiexvó fíof ^fv <aon 
cac T)-Á|\ btUAite.<vú |\UMti, b^féix^ifi, nÁ m-áfv cui[\ce^|\ 
fíop -<\f\ óc\c Ctu-An-A UxMpb. A^uf b'^ipce^c -án 
cac é : mumnce^fv t-dige-An ^guf 5^ 1 ^ ^^ Cti^c 59 

^5 ejaoit) 1 t)foc<\if t)[Uic\*ocMj\ i scoinne í)fic\in, >c\$uf 
Of pc\c r>e&\\X)\\ÁtMfi ftfUcVOcMf ^5 Cf\oi*o a\\ a "óiceatt 
Af\ fon í)fic\in. 

Scc\funt)e t)c\ f cMb 45 f-cMf e -á|\ <<\n gcécvo pté<\f Ccvó ^ n céA-o 
*oo c-c\ftc\ e<c\TMftc\, *ou£),cMf\c fé guf tyionc\nn é «A^Uf 
<c\n iftnimeinc itt)f\e,c\c itte<c\c.c\c ionsc\ncc\ó *oo teispecvó 
ff\c\f cj\ om CAit)te.c\c tm féc\tc>c\nnc\it!) f uicneaóA t<\f\ 
conngnúifift ^n Cc\tmAn. tlo AffcAtl if X)Á mtxc\ é 
ff\eingéimnec\c fcu\mt)«c\ f<c\ignec\nT)c\ n-A néc\tt n-c\f\T) 
n--c\ojvóx\ 45 a 5Cóimme<\fCcVó «t\5Uf 45 a 5cómt>f\ug<cVú 
*oo nc\ 5-c\oicib uite é-c\5fc\mtc\ ce^tin 1 ^cionn. 1 

Ux\mc\tt ní t>c\ t)éit)ec\nc\ige cuifie<c\nn ^\n f Cc\f\uit)e &" *>&$& 

1A1111ACC. 

cécvona av\ Cfu\oócVó 1 5Comóf\cc\f teif <\n mbfiát tMitc 

t)Of\jtc\t),c\ó -A5 ce-c\cc *oá\\ gcumf cug-cvó, a^uf ^5 *°í°- 

poc\oite-cvó córhc\onc-c\ nx\ gceitfe n-oút scurirouigte, 

^5 t)f\ugcVó x\guf A5 t>ic£>|\e-c\cc<Yó &t\ T)om<c\in T)uinn 

&E U Y *° Á -c\5^ifc x\f & cec\nn. 2 

X)o te«c\nc\*o,c\r\ *oe m,<\f f eo 50 T)túc T)útf <\cc<\c ; $Aircexvó 

muticAi-ó. 
x\óc 1 5CAicex\m an tc\e tM nx\ 5<\et)it 45 bf\eit t>udt)x\ 

1 n^Aó t)c\tt. t>'icVo X)Ál gCcMf, -A^uf mófi-móf\ 

tTlufACcVú féin, *o'imi|\ -c\n coif\mec\fc x\f\ p\T) x\f\ n-A 

1 t)A comcurmAit tiun em Am-Ait b<vo ni m nitimaminc itbfiec, 
itlAtac, m^AncTAc, no teicpeAT) fjváif cfiuim CAi-otenAi^ x>& 
jieAtt.Ann.Aib jiutnecAib T)Afi tonx) ^nuirib m cAtmAn. no AmAit 
bAX) é f^ienn^emnec fcenroA jiAi5nenT>A nA nett nAfi*o nAefOA 
ica cumAfc ocuf ica combfu-o -oo nA soetAib itib, ecfAtntA, cen*o 
1 cen-o.— C. 5. 5., 178. 

2 no AmAit bAT) he m bfiAt bAitc bofiftf u*oaó cir &t> -oaji cum- 
fcucu"o ir "oo -oifcxMtiuT) comoenuA nA ceuaji *ouIa cum"OAi5Ci» 
•oa bjiu-o, ocur *oo bit bfecc-A-o m -oomAin xjumx) if "OACfiA Af & 
cen-o.— C. 5. 5., 180. 60 

jg^tUMt), *00 gtUxMf 1Y)Uf\CA*Ó Cf\ÍOCA fíOf f tU\f Afíf 

^5«f ,Afíf Ag te^sxVó -Aguf -Ag fíne.A'ó móf-T>uimóe<AU 
xMji T>íf\e-Ac f é m&\\ f ínpeA'ó bojvb-jui-AtAf ctute 5^0 mt> 
x>.Á T>aoc]Mt) 1 n-A ftige. Seo m^f\ cuif\ ITI^etfe^c- 
tAmn pém fíof ,Af\ g<Aifce.At) 1ÍUifó<Ait> t>o fiéifi m,Af\ 
innifce'A|i "oúmn: X)o g,Ait> -ah f\í-rfrite<At) t>Á ctAit)e<Atfi 
ctnge .1. ctai'óe.Arh 1 115^0 Lahíi *oó, u<Aif\ if é pn T>ume 
'Oéi'óe-An-Aó t>o tM cóirh'úe.Af ^f -A *óeif «A^uf -Afi a ctí 
1 néifinn, -A^tif if é mune T>éit)eAn^c ^5 a f<Ait> píoj\- 
g-AifceAt) 1 néifmn é. 1f é tug -a t>|\i-dt.Aji píorvLAoic 
n-Á t)é-Af\<vó <Aon Cfioig ceicte foirh ^n cwe.At> t)'-Aonn<A 
uite «Af'corivA a\\ tnt -acc a\\ aou coriia arháin .1. 50 
mb-A cmnce teif 5<An éA^ cr\é bite. 1f é t)uwe T)éit)- 
e.A.n,AC Ag >a fiAitj corhUwn céAT> 1 néifimn é. 1f é 
T>ume •oéi'óe-An-Aó t>o m-Air\t> cé<AT> 1 n-don tó 1 néirunn 
é. 1f é coifcéim •oéi'óe-An.Aó fu^ >An píofig-AifceAt) <a 
óoifcéim. . . . X)o be fin G^ct-Airv ioncf.AriitAig- 
te,AC n& héifie-Ann -Af g^it «Af g-Aifce^*ó <Af\ owe-Aó a\\ 
e-ánsn-Arii. 3 póifiorv ! t>o te-Ag-At) é pé t>eif exvó an Laé. 
ge-Aff-ct.Ai'óe-Arh TXAn-Aip *o<Á fiAit) <Af\ pte^fc a *óf\om«A 

3 ImturA imo]tjto mujtcAi-ó mic t)|HAin ; -jio ^Ab in f 11 S míteA-ó 
■oa ctAi"óim cuicce .1. ctAróem ^aca tArhA "oó UAifi ifé rm "oume 
•oéi^enAc |to bA comroer -oÁ -oeir ocuf *oa ctí m eftmn, ocuf iré 
fm *oume -oéisenAc aó i|t|iAibe An ríji JAtrceAT) m efimn é. 1f é 
cucc a bfiéitifi rífi tAÍc nAc béAfiA"ó Aen CJ1015 ueicro |ie fAn 
cine-ó n-OAennA uite aji comA aji bic acc aji Aen óomA .1. ^omAii) 
cinnre teif ^An é^ cjié bice. 1f é -ouine -oeijenAc i|i|iAibe com- 
tAnn céx> m ejtinn é. 1f é "oume -oeiseAnAc |to mAjib cé-o m én tó 
in ejiinn é. 1r é coircéim "oei^eAnAc jtucc An rí]i3AifceA"ó a 
coi}'céim. . . . ílob é pn An ueccAiji inufAmtAi^tec nA 
hetienn á\\ SAit, A)t ^Aircei), A|1 einec, aji en^nAm. — C. 5. 5., 252. 61 

A\-&e a^ux* ^eA^riAc cnÁi'úce x>o \*Át&6 f o cj\é n-^ cfvOit)e 
^5 u r fc^oitecvó a cofp if a akaxx\ ó céite. t) ? fin é 
xx\Ar\ x^á^aíj e^ccdi|\ \\a ti6i|\e^nn ax\ IÁ\\ fé t)eoit). 

tlíofvf^n ax\ oi}\eAT) if x\on tocUmiiAc ArhÁm 1 n-^ T)er,teA-ó 

+. nA ujio"oa. 

fe^f^m a\\ pAi|\c an -Áipi n-A t)iAit), ^rhc^c. Oí be^^Án 
éigm aca a\\ ze\ceAt> fé t)ém xm tompf, -acc fiusAt) 
o\\tA, ^stif níor\ \:Á^At> T>ume aca ^ax\ a X)ÁtAX> no a 

\f\A\\X)AX>. X)\ SlCfvlC A^UX* A t>e<M1 A^ f\Mf\e AX\ AU 

gcoirhe^fc^fv ó *Óún ÁtA CtMC. Inge^n *oo t)fi^n t>o 
b'e-At) ax\ £>e.<Mi, ^guf t>o tu\\\ fí 1 n-urh-dit *oo Sicfic 50 
fuMb x\a toctann-áig 45 fcemneAt) teo pém m^f oa 
t>uAl x>ó\X). TVeifig mói|\fe^f5 x>o Sicfic -^uf t>o 
btuMt fé buitte T>e t)Ofvn tnfce -Aguf x>o bxMn pacaX, 
ax* a gi^tt. X)a r\ó-m-Ait bí a fiof A\^e ax\ z\\Átnóx\A 
•oub-Aó Tmbfóndc fom t\Á \\a\o T>ume cimce^tt a\\\ 
cum f^f^m t>o bAinc T>e a\* axa m^ftAt) fo *oo cuj; 
fé a\\ mgm AifOfíog éife<Min. X)'\ Tí\u\\cax> c\\óX)A 
a^ cneAX) if a% cao\x> 1 T>cj\igcíb ax\ Xjá\\* ifcig 1 me^fc 
x\a mítce \r\A\\X) ; bí TZoixvoéAVóAó 05 50 \:ua\\ X)Á\t>ze 
coif coruvó Ctu<Mix\ Za\\\X) Agtir* " cu<Mtte im cof^t) " 
Cfé n-A óforúe. Aguf t)f\ un f ém ! t)í t)j\idn a^ za\\\\ac 

X\A tl-dllÁtAC T)eifvlt) A\\ iflxMg AX\ CAtA XX\A\\ VJA f\Ó-t>U,dt 

t>o fíg ua x\^Aex>eAl. t)'é coit T)é gufi ciume<vó au 
cne-ADg-Ait b^if a^ux* ^u\\ curh'o^ige.A'ó ak z-Áx\ fé 

t)OfCATMf 11A flOI'ÓCe ^gUf ^Ufv COimCáT) CeO A^Uf 

né-AtCA n-A cuifv p b^f ctx\ ^f furó-<\fv c au cf Aog^it no gufi 
cuifeAt) \ax> IÁ a\\ 11A rj^ifve^c. X)a ttuttce ax\ r\Aoc.4fi 
lAe sax\ ^rhfvAf é, b'é^cc^c An c-ACfvUg^t) 1 n^.on tó 
^rhÁm é. CAlb. XI. 

UDACU A^US t)AS t3U1Ain. 

t^&m* 1r ^ ™" ^ Gttdtjtifc A5<Mnn Af -an 5C401 m<df & bf uxMf 

t)fixMi báf. T)eip Sá^a n>A toótAtmAC 1 ná c|\oiT)fexyó 

t)]AiAn 14 Cf\ofo<Mt), A^uf, aji -An A'óttap f 01n > 5 u r 

cuifexvó cj\ó cof-Ancá mófVocimóeAtt ^ip, 'fé fin 

ftuag TMoine 1 n-x\ fe-df-Atfi 1 £>fuij\m Cf\e^fA -Afi s-ac 

uite caoií) -oe -Aguf a fciata f n<Ait>mte te óéite ó túif 

T)ei)\eAt). ttu<Aif\ cuif\e-At) ^n fUxMg -Af n^ gAtUMú 

seAncurnA -o'imtig cuit> 'oe'n cftuag fo ^n -a T)cóm <A?:uf tAj;At) 
toctAntiAC. 

-aii cnó óof^nu^ tm néin. CU5 t)pu^\-ox\fi -An £>e^nn<A 

f é n"oeAfiA, m,An 50 n-Aib f é -a$ f íon-f,Ain e ,An t)ni,An ; 

-A^uf T)o pne<Ab fé fé n--A t)ém if ce^ó -Aguf *oo bu-Ait 

fé buitte cubxMfce &\\\. te n-.A tmn fin xVouft^Ainc : 

t)íot) ,a fiof pe^fCA 45 c-Ác gun rh-Ainb t)nu,AT>,An t)ni<An! 

Hug-At) a\\ X)\\u&T)a\\ 5>An moitt -Aguf ceAtistAt) *oo ófiAnn 

é. Annfom jje-AnjtAt) & botg a\\ te-Atxvó, -Aguf cuine-At) 

•o'ftaó-Ait) a\\\ coifróeacc T)o "óé-An^m cimceAtt <mi 

ófiAinn Afíf ^uf Afíf no 50 n-Aib $aó pocój; 1 n-,A 

conp «dfi fiteAt) 50 catArh teif. Úuic fé m&\\X) a\\ 

-An Lát-Ain fin, -Aguf m-Anbuigexvó 5-ac -a ftAib te n-<A 

COIf. 1 Nyal Saga 63 

T>0 fvélfv ttlUlfie^-ÓxMg 1TI1C ttob^CxMg, tlO tTI-cMMxMIUf -AnnÁU 

Scócuf, m.\f\rjuigex\t) t)f\i-c\n Aoine <\n Cé<\fCc\ 9 CaI. G1 
ITI.A11, ^s u f A lÁthA ^s u V A mcinn 45 fíofi-guróe te 
X)\a. 

t)[\Uc\TMf\ Cx\oifec\c nA itfQdii-dp if é fin *oo rhcMjvt) 
t)fUAn f\id ceice x\f -c\n sc<c\c : fin & fjf uit 1 nAnn^LcMO 
1npe pMCtmn 1 n-x\ Cdoirj. 

Tlí nionx\nn Aon cuxMrufc ac& fo x\$uf An cur\ p íof c«Aiinrc 
x\c^ 1 sCo^a'ó 5x\et)e^\t r\e gdtUit). X)e\\\ <\n cu*\if\if c ^e-óeAt 
f eo guri f ocf\uigex\*ó pex\tt pé t)f\i<c\n óorh tu<c\t ^guf re 5 aUa10 - 
Cf\om.cVó <c\f x\n gc^c. Annf om cucmtj f é a\\ a gtúnxMb ; 
"o'fOfCcMt fé -d f^tCAif -c\£Uf *oo óx\m fé te<c\c-óé<c\*o 
fc\tm -c\guf tex\c-céA\*o oftxMi -Aguf tex\c-óéx\T) p,c\cerv. 
llu<c\ifv x\ trí fx\n T>éc\ncc\ 'o'Mff f é x\f\ «d giotU tdicedn 
cionnuf inx\rv trí dg eifge te meifge ThurvóxMt). T)'inn- 
fed*ó T)ó 50 fcMt) fé 1 n-x\ fedfdrii x\^uf mór\-óui*o x>e 
itieifgíb T)-c\it gCcMf uime. 

"1f rric\irj dn fcé^\t foin," dffd t)fiic\n. TVdtódin meitise 
f é nx\ px\iT)fec\c^ cécvond, ^uf Tj'i-dpri <c\f\íf cionnuf rnu t 1CA,, °- 
m<\f\ £rí 45 eifge te meijvge tílufvCdit). T)urj,cMf\c LcMcedn 
teif 50 f cMt) f é a tifcvo fi-c\f\ ucMt), dóc 50 t^ 1 ^ pé 1 n "^ 
fe^\fx\m 1 gcórhnui'óe. 

<c 1f mdit rjeit) fif\ éifie-cMin," x\ffx\ t)fvix\n, "xmi fxM*o Ru^itit- 
if tjeit) x\n meifse fin 1 n-d f e<c\f drh." Cóif\iged*ó dn " A "^ 
pec\tt p\oi -c\f\íf x\5Uf gx\ib f é nd p.cMT)r\e,c\c>c\ cécvonx\. 
Annfoin xnnnfexvó x>ó 50 fc\irj rju-c\it)ce x\r\ v\a gdttdirj, 
>c\cc, fóifviof 5éc\f! 50 fvx\itj meifv^e ttlufvóAit) -c\f\ t^f 
fé t)eif\ex\t). 

cc Ufvu<c\g x\n f céx\t f 01n, ,, -c\ffx\ t)fi.c\n. cc T)&\\ mo 64 CómAiftte 
tAiueÁm. U-oaóu 
bitiAin. CAijtnsneAcu tifiéitifi," a\k feifCAn, "suf ctnc oine^c -A^uf eAngnAiri 

bpiAin. 

eijteArm x\ti caii *oo ctnc x\n ineif.^e f 111, ^guf *oo ctnc 
Oijve *óe 50 píoj\, -Agttf ™ ciocfAró caj\ a éif 50 bnác 
«aoh U\oc & loncjvMiiAtt x\Á coftfiAit teif <\n Laoc fom. 7 

X)C\ n*oé,Anfx\ fvu*o orvm-j\A, ^ff' x\n giott^ T)o jvacca 
•Af c'e^c, -A^uf T)o fu\c<Aimíf *oo'n tongpofc, >A£;uf *oo 
beimíf i*oin na siottAíb; x\$uf u;<ac émne ciocf-A*ó -<\f 
fo x\nnfom if cug^mne ciocf a*ó. 

A t)i^\, -dff-A t)|u^n, ní m<Aif e x\n ceiceA*ó, -Agtif if eot 
•oom f ém nÁ f\Aó<\*o a\> f o beo, -A£;uf cá c*\ij\be *óom t>á 
fvACAmn p ém ? " 1mcig, ,a t„Aice,Ám," -Af f eif e*\n, "-A^uf 
bein n^ neic fin te^c, ^guf bein 1110 be^nnAóc -A^uf 
T>éAtiArh mo ciomiu\ caji m'éif .1. mo coj\p -A^uf trT-An-Am 
T)o X)\a -A^ttf *oo TlAom p^T)fAi5 <A$uf mo bneic 50 
nAfT) TH-aó-a ; -A^uf mo bex\ntiAóc *oo > ÓonnóA , ó Af\ mo 
cex\nn<\ice -o'íoc CAn m'éif .1. *oá pcro *oé^5 bó «Aguf P n 
T)o c.Ab<Ainc *oo óorh<A}\UA p,<\T)rvAi5 ^stif T)o mumncif 
Ajro-A TDac^, <A$uf -a n*oúcru\cc féin *oo Citt TMtu,A 
«A^uf *oo ce-AttAtb 1T)uifi<\n ; ^sttf if fiof *oó f^\n 5-An 
tonnm-Af T)'ón n& •o'-Ainse-AT) -A^-Am-f^ ,aóc eife-An tk\ 
íoc CAfv ceAnn mo be^iiti-AccAn -A^uf mo óom.AntxAif. 
1mcig .Anocc $0 Sójvo -A^uf AbAif teo cex\cc 1 mbÁine^á 
moó CjiÁc 1 n-AgAró mo cuinp-f e, -Aguf a cionntAC-At) 
u-Aró ftn 50 T>Aimti-A5 CiAnám -Aguf cioniiLAicro fin mé 
50 tugtfuMg, -Aguf CA5AT) ITlAotrriuirie mAC Gocat)x3 1 Cjiuaj ax\ fcet r,n, aji bjtiAn ; •OApi mo bjieiúip, &\\ p e, -oo úuir 
eineAc ocup enjnAm ejtenn An u-an x>o úviiu An meiitje pin, ocii} 
•00 úuiu e^te *oe 50 fíji, ocur uoca uicpA UAjiAéip co bfiÁú Aon tAoc 
a lonnfAmAi^ nA copniAitetp ^n Iaoíc pin. — C 5- S-> ^00. C5 
comc\j\bc\ p,<.Vo|\<M5 agtip nuunnr:e4f Á\\x)<\ 1TL\c^ inV 

AgcMÍ) £0 ttlglÍK\lg. M 2 

A5 ti r t)|\iAii ^5 Aitj\ip & itú.aóca comiAct<\f t)|\tiA*o.Aj\ bÁr 
45 •oé.AiiAiii vMj\ le cuAit) u.<MT)tig cubAi^cig. Acc bí |n 
t)|\KAn |tó-gtic ttó-vMctróe, t>á -aopc-A é, -A^up buAit fé 
aij\ béim ctArónii *oo b.Ain -ah óof cté ó gtúm -Agup ah 
cop *óe-áf ó t]\oig *oe. te n-A tmn pm, áriitdó, •o'-Aimpg 
l)j\uAt)A|t t)]\iAii pém te btntte X)Á tuAró -4511 p *oo 
•óein -An buitte pin t>^ teic tu\ ptAorc. Acc níop 
cmc fé pé *úeoi*ú 110 sujt tug fé mA|\b 50 CAtAiii 
mAjt A011 teip pém x\n 5 A ^ A ^í ^ e C0l r t)i.uiA*OAip. 
Seo niAj\ ttuc Sot-Arii ponA n^ ngAeijeAt c^\j\ éip ct'115 

ÓAtA pÓeAT) T>0 bfllfeA'Ó A\\ -AttrilUfTAÓAlb gAtttM. 2 1múis, a t&roeÁin, aji ré, ocup beipi nA heic pm teAr, ocup beifi 
mo bemnAcc, ocup "oenA mo ciomtiA UAp méip .1. mo copp ocup 
m'AnmAin "oo *Oia ocup -oo nAOm pAujtAicc ocup mo bjieiú co h.Ajt'o- 
niACA, ocup mo beAnnAcu *oo *OonncA~ó aji mo cemnAiui x>ic uaji 
méip .1. "oa pictu "oecc bo, ocup rm *oó ÚAbAipu *oo éomA^bA 
pAUjtAicc ocup "oo mumuijt -AjfomAÓA ocur a *óuújiacu péin *oo Citi 
*OÁ tuA ocur "oo celtAib mumAn, ocup ro pei-oijtfin ^au tonniAp 
ACCAmrA "oóji ua T>Ai|tcceiu acu eipmn "OÁ íc uApi cemn mo 
bemnAcuAn ocup mo comAftbAip. 1múi5 Anoéu co So|i*o, ocup AbAi|i 
fim uoóu AmAjiAc moc UftÁú m accai-ó mo ccuiftppi, ocup a iontACA*ó 
uAÚAibpem co T)AmtiAcc CiAUAin, ocup uionotAiceiu rin me 50 
tujmAJ, ocup uicceix) tTlAotmuijte mAC eocAX)A comApbA Pau|iaic, 
ocup mumuiji AjfOAmACA im A1510 50 tujniA^. — C. 5. 5., 202. CAib. XII. 

uort<yó nA unot).A. 

u\|ipm4 Se<vó <\noif ! X)í av\ ^teo -dgtif aíi f otjuMn nntigte : 

114 ll^Att ^ . 

5A11 bjiig CAT) A t-áinig AfCA 50 télf\ ? S<\f\ -Afl ÚOftlUlg ^íl CfOIT) lonnud. cuipexvú 'OonnóA'ó Aguf inój\-ftuAg AfflAó cum -A'óbAf 
toi"ó t)o fotÁtAij\c T)o'n Af\m ; nu<\if a t-ÁngAT)^^ tAf 
n-Aif -A^uf b<\ Aguf lón 50 teof aca bí An Cf\oi*o uite 

Af\ teAt-CAOlb. tílAf\bUlgeAT)Af\ CU1T) T)Á mbu<\ib 1 

bf Aitte í)Aite AtA CtiAt óf cóiiiAip aj\ rhAi|\ *oe f ua 
T)AnAf\Aib. t)Í0T)Af\ f au Af bmte T)A bAf\j\. A6c cé 
5U|\ bA5f\AT)A|\ cAt aj\ T)cúip x\fi 'Óonncd'ó mAf\ geatt aj\ 
a *óAnAit)eA6c ní tei^f eAt) eA^tA *óóib *outi n-A comne 
pé T)eif\eAt>. ÚAifbeAm fo 50 fAib bfifce gtAn ,aj\ 
loólAtióAift. 
muimnis X)\ nA tttuirhnig réin óom buAitce céAtmA nA6 món; 

1 n-AcjtAnn. 

A E U V> nt| T) *>A meAf a nA f An, tuic Af\ tÁinig f aou ó'n 

gCAt aca AtnAt te óéite Aguf ia*o A5 f itteA*ó AbAite. 

T)ítpe nA tlA ConnA6CAlg ! UU5-<YÓ fCUAbAT) UAtOÁfAC Of\tA 

SConnAccAé. **-,.*„ 

fo. tli mo n-A ceA*o feAn aca CAinig fAon. 
xVomuigeAnn " Cogd'ó 5 Ae>óe ^ 1 t ie 5Att*\ib " yo : 
T)AtA ConnAtc gAbATMn féin Aguf gAitt ÁtA Cti-dt 
Af\ a óéite, Aguf b'é fin aw buAtAt) T)éi*óeAnA6 *oo bí 
aj\ ^n muig fin, UAif\ T)o mAnbuigeA'ú uite teAt Af 
teit Ann Mt), uAin níon tAmig beo a\> T)e ConnAtcAib 
a6c Aon 6éA*o AriiÁin, Aguf ní , óeA6Ai , ó fAon *oe 67 

§<\tt<Mb &t& CUát Aór -Aon póe T)uine^rh^in A^uf 45 
T)r\oc4T) T>ubgAitt ir* e^-ó -oo m^buigeA'ó x\n j:eAr\ 
b<\ *óeir\e><yó *óíob .1. AjmxMtt Scoc, ^guf if i<<vo t>o 
rh^ijib é nÁ tucc ctge Úx\ró5 tlí Cex\tt<\ig. 2 

Híori b'ionann f céat T)o riUetfex\cUinn, ^rh : támis cjtíoé if 
feipean 50 m<Mt <\r\ T)o g<\ib fé x\n Air\T)r\íogAcc ^íf feleuunn. 
c<\r\ éip An cátA, ^suf T)o 6U\oró fé teif no 50 bpu<Mr\ 
fé b-Áf occ mbtM-ón^ ní va •óéifje^n-áige. Acc, 
r:óir\íor\! 1 n-ion^T) q\íoc T)o cuj\ ^'óe.Ag-ob^ t3r\ix\in, 
m^\r\ b<\ cóir\ T)ó, bí a UMge^T) f oin •o'e^t^ r\oimir* guri 
j?cr\iof na tocUnnaig <\ , oút<Mg mí T)íj\e^\c r«t <<\r\ éA$ 
fé. 

A^uf UAifte cu<\ircir\c éij\e<\nn ! C<\*o *oo Tjeine<vo<\f\ tuirte 
po óum ctú nx\ cí|\e *oo copainc ^gur* *oo bux\nugA*ó ? 
tlí 4T)riunge<\nn x\n Cev\tj\<\r\ OtUrh guj\ tug Ciné<\t 
6og>Ain -Aon bj\<\igT)e niArh »00 t)r\i<\n. 1r* T)eirhin nár\ 
tu5AT)d|\ <\on óon^n^m *oó 1 gCttnMn U-<\ir\b no ní 
ionncx\ib ia*o AnnÁUx nx\ cíj\e. Ar\ <\n xvób<\r\ fom 
va óe-Ajic 50 mbemíf cr\é^\n 50 teor\ pé'n cr\Át yo ; 
b^\ cóir\ 50 mbexvó cr\e<\jM vía ntltc-<\ó 50 r;onnrh<\r\ 
lomUti, if 50 bpéA-opAi-oír cfipf Aitte n<\ cír\e *oo cur\ 
1 gcóip, -Aguf T)tigte Cx\ cír\e *oo cuj\ tf t>o óoime^T) f é 
péim. t)í UAin -Agur caoi pé teit aca ^n zaca fo, 

2 T)aIa ConAcu, itno|itto, r° tnfAisroAft r e,n S^itt Ai& Cíiac, 
ocwp "oo 5Ab^"OAjt &\\ cete, ocup ir e fin -Ati buAt<vó "oe"oenAc bdt &\\ 
iti mui5 r in ) u^r» "oa mAjibcvo utt tec &\\ tet An*o i^r, tiAijt 
ni rAnic beo a^ "oo ConAccxxtb acc oen ceu, ocur nucu ■oecAi'o 
t)u ^AttAtb x\ca CttAt occ oen rtct, ocur tc "ojtocuc T)ub5Aitt ito 
mAttb<\-o tn pe|t mA"oetteA"o -otb .1. AjtnAitt Scou .1. iriAr \\o mAjib 
e tucc uai^i C-ait>5 Ui CettAt^. — C. 5. 5., 184. 68 

<A$uf til fé *° e 6e-<vo if *oe tei*oeAt *\ca, tk\|\ n*oóig. 
Acc if téi|A ^uf teip of\t,A 50 cj\u^\igméiteAC. 11 c\ 
cé\AT)CA btuvó-Aii nl bc\ •óéi'óe-AnAige *úem t1i,Att<Mg 
VILa'ó a 5Cion 1 gcomne ^All. ^cc bí fé T)éróeAn,AC 
<aca. t>x\ t]\u«Ag 5^11 Cog^n fttuvó ,Af ]Mg-áit -Aguf 
éif\e pé f\u\f a*ó 5-A^^At. 
cpéiúe t)<Amó ^n cj\oi*óe ^511 f bA gtice .An incmn a bí ^5 

t)|Uv\in. : 

Oju^n nx\ rrivA|\ bí 45 tu\iftib tr.te a f\é cuftx\ 1 

T)ceAtmc,A céite. c\gtif m.AjvA mbeA'ó ^u|\ ttitg ttt^et- 

feAótAmn fo ní curóeoc-At) fé tetf com minic if tn,A|\ 

•óein. 1f péroij\ nÁj\ géitt t)fi.An *oo feAn-j\eAóc iia 

cíj\e ; acz c,Af rhe.Af .a -An *otige f eo t>o t|\éi5ex\n t\Á 

cetteAbjuvó tuMt> 1 n-Am An g-c\b*\ró pém,Af "óem Cméc\t 

Con^\itt dgtif Cmé\At GogAm a\\ lt)c\etfeAótc\inn ? 

tlíop b'é t)f\tc\n AtftÁm b.A ciohcaó ! A^up m,Af\ ,<vout)- 

f aí) ceAnA níoj\ b'é t)f\ic\n avi céxvo f\í cum -c\n fe-Aii- 

|\ec\cc *oo tféigeAn *\cc corh bCAj;, cé gujtAb é feo c\n 

j\u*o if mimcige 1 n-.A comne aj^ f cc\|\urótib An t)é\Aj\tc\. 

t)í x\n f ec\n-f\ev\cc bj\ifce bx\fctx\ fut a\\ te-A.5 t)fMn 

f iiit |\u\m a\\ 1Í1c\etfeAót,Amn. Z\\ 01*0 ptAnn 1 bpoóAif 

gc\tt 1 gcoinne x\n Aif\T)j\íog, b'é fm Aot> pnnti,At 

•oeAfbjicvtAif a mÁtA\\, 1 sc.c\t Ctttet1,A nT)Aigj\e. T3ein 

'Oomn.Att m,c\c Cons<Att.Aig ,Amt.Ait) : t\\ 01*0 f é 1 bpoóAtf 

gv\tt 1 ^comne -An Aijvofíog, b'e fin T)omtiAtt m,AC 

tÍUnj\ce^\fCAig, 1 gCAt Citte tllónA. tlí't tx\n-,Áife,Am 

Atmpo fém. 1*vo fo bíonn .A5 cÁmeAt) t)j\u\m coifc 

^tif tfoi*o gAitt fé n-^\ tfeoj^At) bío'ó T)eij\eAT) te n-c\ 

^ctiiT) c^\fx\oiT)e, m<A|\ fom. CAlt). XIII. 

eACURAlt)e tlA nAntlAtAÓ. 

A^uf teistmíf 4jt fcic ^ntifo 50 5Cuij\pe*Mn e<\cc- -AnnAt^ 
fv<Mt)e tM nAnnÁtAó 50 téif 1 5Comóf\c<\f te céite. T)eif\ 4X 
AnnÁU\ tlUvó nÁ ruMb t)|\i<\n x\cc a t\\\ btM'ón-A *oé^5 
if Cf\í f icit> T)'x\oif nuxMf T)'é.<\5 fé. TVf^sp-cVó fo nx\oi 
mbtnvón-á T)'x\oif é nu<\if\ c<Mtte.<\t) x\ x\c<Mf\, ^\£Uf f e^cc 
mbtixvóna f ice^vo "o'^oif nuAif bu<\ite.<\t) c^c Sutcói'oe, 
A S u r c ^ ficiT) cftnnn ntuMjt fusxvó a rh-ác T)onnó<vó. 
T)o féif p\MT> |MogAit An •o-Aonnai'óe 'fAn Aimf ip feo 
t<\icj\e.<\c be,<vó x\n c-xMj\e<\rh fom 'oeattjwht.Aó 50 
teof. fflójurhóp, ó b*\ f\uT) é ^up f<\n t)j\ix\n corh 
cne<\fc<\ ctuin -dgtjf hiaj\ p.c\n 50 ceann ha mbtnvódn 
Cc\f éif bÁif a AtA^, •oédjtfAi'óe gujtAb x\rhUMt) n<\ ji<Mb 
fé 1 n-x\ peAj\ fóf. Tll<\j\ xvoubjuvó, T)'f?^5fA'ó x\n 
c-Áijtearh foin cj\í pici*o 1 n-ion-<vo ceicjie mbLuvó-Aii 
T)é^5 if cj\í f ióe.At) é nu^Mf j\u5<vó Donnóxvo, ^up Ldig* 
•oeoóxvó fé aíi beÁjm<\ iT)if\ x\oif t)j\u\m ^guf ^\oif 
TÍUAetfeAótáinn. t)A *óóóAige gníoiii ton^^ncAó u^\i*ó, 
f é m-Af 'óein f é a\\ t)juuvo.<\f\, a\\ ah -doif f eo *óó. A^tif 
fUT) eite t>e, -o'pÁspwt) x\n c-Áij\e.<\rh fo TTIupc^vó fé 
bun x\n teAC-cé<vo tÁ caca Ctu<\nx\ UxMjtb. 

t)eA*ó fo 50 téif 50 m<\ic ^guf 50 nincj\ei*oce m<\p a *oip 

.... . .. ^* * . muiHCAl"Ó. 

mbexvo 50 bpttit a piop x\^mn 5Uj\ m<\ij\b fnupc<vo 

niAotrhuA'ó 1 mt)e<\L<\c te<\gc<\ 1 mbLuvó.<\m a nx\oi 

5Cé*vo ^guf a fé T)éx\5 Af fiói*o; x\$uf T)o f\éij\ Áijurh 

AnnÁL<\c L1L<vó ní f é.<vop <\t> 1Tluj\cuvó beic of cionn a t)eic 

mbLnvóAn 'o'AOif fé'n x\m fom. T>Á rhéiT) é cj\ót>x\cc 70 

1Í1u|\cai*ó " ó bAoif 50 b^f" ní VjAineAnn fó te 
•oeAttfAtii 50 tvACA*o t)j\iAii 1 n-ti|\|\ut)Af a\\ gAffún 1 n- 
-Aoif & "óeic inbti*vú-An " tTÍAotmuA'ó *oo cofc f-A cé.AT) 
gti.Ai'o " fé mA\\ "óein f é t:a\\ éif tj-Áif tíl-AtgAmn^. 
ce^ArcnA tlf't -Ag-Ainiie te ce^p^vó -acc 50 fAib *oeitbifv mój\ 

nAnnÁtAÓ. 

i*oifi tmn Cf^og^it 11A hAimpj\e pn ^5Uf tmn cf.AogAit 
n-A hAimprie feo; ^tir\ cúifce t-A^AT) -a n^nÁic-neAfvc 
óum T)Aome -A^tif ^uja p^ f-Aii.A'ó fé aca; 50 fAib 
mumnce-Af n<\ tDurtiAn com meACCA Cf\U-Ai'ó-ceAn5<Mtce 
jwi 1 tÁr\ n-A iDeAcmAt) -Aoif e guf b-Ain fé *oeic rnbti-A'ónA 
pce-AT) *oe Í)j\i-aii iatd t>o fjúifeAcc «A^uf *oo gfíof ugxvó 
te h-Ag-Ai'ó CAtA Sutcói-oe; 50 fuMb cp btiA'ónA pceAT) 
T)\\oif a^ t)pAn -A|\ tíl^etfe-ActAinn ; 50 fuMb -a f trge 
péi.ti te^tA -AmAC -Aige cum -An cín T)o f-AojvA'ó f\Af\ 
<Af fU^A-ó tTl-Aetfe.Aot.Ainn, dgtif 50 fuMb upiiój\ n*\ 
hoibpe cuftA cum cj\íce -Ai^e p\f & \\ Aib -a fiof -Aige 
50 f-Aib teitéiT) tíl-Aetfe-ACt-Ainn beo. piti -AiiiÁm -ah 
bti A"ó-Ain ^Uf liiAifb toct.Ann.Aig AtA CttAt tTluifóeAfvCAC 
-A^uf CongAtU\c, -Agtif 5-A11 -Aon bj\eit 45 tTlAetfe-Aó- 
tAinn A|\ -A11 -ÁifirjfíogAcc m^f a mDe^ gup mAfbuigeAT) 
nvo, bí cúr^e tTlumAn fCAoitce ceAiiA ^5 X)\\\aví ó ftAb- 
fu\íb iia n^tt. 1 X)Á bj\ig feo 50 téin xVomóó-Ait) ^ac 
émne 50 jvaio avi ce^fc a^ t)j\iAn, 50 f Aib T)e p-Aóc- 
-AirAf >Aif, 50 T)eniim, a ftige fém T)o teAn-AiiiAmc ó 

ttilf 50 T)í|\eAC T)titfi-ACCAC T)1A11 T)ttlt. 

^Caú VJeAlAi5 te^ju-A i*oin bjtiAn mAC Óeinneroij; A^uf m^ot- 
riiuA-ó, uijeAnnA T)e.Armuíh.An, A^ur cohcaiji mAotriitiAró -Ann 
A E U V M x V eA V inuriiAn .... Caú tiAomeA-ó fiiA en bjtiAn mAC 
Cewnéfoij |?o|\ 5 A ttAib tinmnig -A^np ]:o\\ *ÓonnAbAn mAC C-AÚAit, 
cijeAjtnA U-a f i-ó^emnue r>ú 1 -ocorciiAUAH ^Aitt tuimm^ A^nr in 
HO-tA"ó a n-Á|\. — -AnnÁtA Uío^AcrA éif eAnn. 976 rede 978. OAib. xiv. 

stiit-féc\c<\iiiu ak tnéitit) tmiAin. 

U«5^"ó m.Aj\ tux\ifim fonnif feo 51111 b'fe^fft *oe pójwó 

* OtiiAin. 

]XAi|i tiA 1i6if\e<\nn tm mbe<vó Uf\Mn 5^\n gopmptAic 

T)'feicfinc f\u\rh. X)o f\éij\ *otigce iua Iraimfifte feo 

bú -óeoc^\if\ ^n b<\mc T)o bí x\c<\ te céite t>o rh.Aited'ó. 

1f "001111111 5II |A pÓpA'Ó 1<V0 1T)1f\ btUVÚAIÍI A tU\01 ^CéAT) 

if aíiocc T)éA5 -aji ceicfie ficro ^guf btiAt)x\m a T)eié 
gcé^T); ^gtif ca a ftof ^5^\mn 50 fu\tb gofmfUMC 
1 gCe^nn Cojvat) 1 mbtuvó.<\m a T>eic ^céAX) -Agtif a q\í 
T)éx\5, <<\n cx\n T)o ctig & T)e<\f\bfu\c,<\i|\ 1TI.<\otmó|ró.<\ 
ctiAi|\*o a\\ At\ Áw. pé bti<vóx\in a T>eic 5Céx\T) ^gtif a 
iiaoi, 50 1uÁij\ice, cá x\n cu[\ fíof fo 1 nAntu\t<\ib t1t<vó 
^guf 1 n Ann^t^ib 1npe pAicte^nn : T)tibcobU\ig inge^n 
fíog ConnAóc .1. be<\n t)f\i^\in mic Cemr.éi'oe Tj'é^. 
"CÁ <\n cuj\ f íof cé^\*onx\ 1 nAiin-Át^\ib UíogACCA 6if\ex\nn 
fé bti<vó<\m a T)eió ^céAX) -Agtif a 1iocc. 

Anoif if péroif guf\ -óíbif t)|\ix\n 5of\mpU\ic 1 gcionn bjuAn ip 
cupU\ bU<\TUMi caj\ eif a bpopcA, no gtif pAg f 1 x\nn- 
poin é te 11-A coit fém ; ^tif póp fé T)iibcobt<\i§ 
-dnnfoin; ^tif téice bí ^Oomn^tt -Agtif Concub<\|\ AStif 
pu\nn -áige, b'fm ixvo At\ Cfmif tn^c b'óige t><\ f\<\ib 

A1 5 e ; A E U V C ^P él T A D ^r 5 t1 F £41*1*5 g !^^ 1 ^ £a\* 
n-Aif 50 Cex\nn Cojt .<\*ó x\$uf f úit xMCi 50 5Ct.<\oit)peAT) 
t)f\UAn Afíf téice. TfiAfVAn nu\f\ feo bí ní fuf <\tfce 
t)úinne An fcéAt *oo ctugfmc n4 T)o féróce^c. 72 

lonnrAoib tlí'l Aon ^ttijup r\Á 50 \\a\X) t)]\UMi 1 n-A fre^jA ttiófi 

scteAinnAp. ctevMmu\ip 1 scomnuroe. TZ& &x\ cti|\ piop po 1 nAnn^U 

A\X) 1ttpe pAttte-Atttt £é fctUVÓxMII A 1TA01 ^Cé^T) ^gUf A 

ttdoi *oé^5 -Ap C]\í picro : " Síoc T)o 'óéAtiAtri T)o TJpiAti 
tnAC Citittéi*oe te Cu\n nuc Th.Aotrhu-Ai'ó, -ASttp SA'ób 1 
t)o ca£><m]\c 1 11-.A mnAoi "oo C1 A11 Aguf cexMitiAf Ste^óc^ 
eogAiti Thói|\, n cé 5ti|\ eot "0011111 5U]\ ttiAtpb Ttlupóxvó 
tnAC t)]\ixMti tTUotmu<vó AtA\\\ Céiti avi bttxVóAtn jiotmip 
p n. 1p eot •oínnn, teip, ^tiji cug t)]\uMi tnge<Mi eite 
•oo Sicj\ic u^triAtt caji éip CAtA gtmne tDÁtiiá cé su\\ 
•óeitt Sicpic a X)Á T)ice^tt 1 scoinne t)f\iAin avi rjtuvóain 
ócuvona. A$up óíce^ji *otíitttt 511 j\ póp pé j:éin mgeAn 
]\íog CoiittAóc ^up T>ei]\t)piti]\ ]\íog t<Mge.Att 1 iiT>ein.e*vó 
a f AogAtt ; -Agu]* if T)eimm ^tijt -úein fé ^ cuitte^vó 
cte-Atfin-Aif T)e'n cpagAp céATjnxv Tlí fUMtj .acc x\on 
bfiig AtiiÁin teip peo 50 téi]\, 'fé P m j ^ óotivAóc ^up ^ 
cA]\AT)Amtdcc péin t>o te-Atnug<vó -Aguf -a gAotcA ^gup 
a tucc te^ttAtiiiM péin *oo cuj\ 1 tíomti<M]\e. Tlóp é peo 
T)o í>í coicciAiiCA 1 néifiinn 50 T)cí te p]\-T)éróe-<Mv<Mge, 
^gup b'péiT)i]\ 50 tjpuit An pcé^t xMtitAifj j:óp 1 nTjúicóíb 
Áijuce. Úug huác<m]\ ÚomÁip HtuMú pte aii cótti<M]\te 
peo T)o Úonu\p coiii tu<\c ^gup cu^ p pé iroe^iA 50 
]UMt) |?Ott11 pópcA ^i|\ : 

11 )-\mi jmtva f bí popóne<\c, & ÚomÁip, 
1f tiÁ cAt)Ai|\-pe ténn c^oipeAc 1 ii*otnE>e.A5Án ; 

Uoig-pe bexMi éigin 

> OeT> , cnie ce,A]\c pémig, 
'Oo gt<Mi].\<vú avi c-^on^c 1 n-A\n gÁti>xM'ó. ,, 

Mn^eAti "oo l)|h<mi *oo b'e-cvó S^*ób, 73 

t)'é bun -Agiif b^|\t\ nx\ cóm.<Mf\te feo x\Á be*\n T>o oun if 
cog^vó 50 mbe-A'ó 5*\otc<\ x\£Uf tucc te-án-AirmA 50 corhHeca 
tíonrhx\j\ 4ici tm rr\X)éA\\AX) bf uige^\n a\\ -a f eAf. Vt)A\\ a ^t t1A ^. 
céite 45 "bju^n ó cúif . 1f eot T)úmn ce-An^ cionnuf 
m.<\f\ ■ótúic-ce^ng-áit fé bin*óe^nc-A teice 1Tlog;\ ó toc 
téin 50 tipe no 50 fu\ib tTl^etfe-áct^inn fé f éin aige. 
Seo m^|\ Ótnfie-Ann Ann<ÁU\ n-á cífe fíof -A|\ te^cnugxvó 
a óomAczA ó btuvóxMn 50 btuvtuAm óf fom AtriAó. 

Stu-Ag te tT)^etfe<ACtAmn aguf te t)fii-An 50 "ocu^ 
f uvo %\aIIa tocU\nnx\c. 

t)f\UAn ^guf mumnceAf ttlurh^n ^suf tn^etfe^ctAmn 
-Aguf mumnce^f ttli'óe 1 gConn-Aóc^ib 50 -ocug^'o^f 
51-Att-A Conn<\cc teo : — AnnÁU\ 1nf e p^icte-dnn, 998. 

Stu^g te t)fi^n m^c CmnéiT)e ^guf te T)eifcex\fC 
Conn^óc 50 nOffUMgib -t\£Uf 50 t^igex\n-dib x\£Uf 50 
ngvAtt^ib &t& CUac X)o coj\fu\cc<\m Ue.<\mf\.<\c : — 
ArmÁlA tlíog-Aóc-A éif\e<\nn 999. 

" CéAX) iompó*ó t)fix\m x\$uf Connx\óc x\f\ Th.<\etfe<<\c- 
U\mn " a CU5/AIT) nx\ hAnn<dt<\ tnte a\\\ f eo. 

Stu,<\g te t)fix\n ^guf te 1Tlx\etfeA\ctx\inn 50 f e.<\fu\ib 
GifeAnn i*oifi tT1um^\n x\5Uf TDi'óe ^Uf Connx\cc a^u\* 
tAigean ^guf 5^tt iomp^\ 50 X)ún X)e^\t5^\n. — &nnÁlA 
Uige-<\fiu\ig 1002. 

X)o fomne^t) mó}\-ftux\gA , ó u\f\ fom te t)fiu\n, -<\5Uf 
bí fé 01'úce 1 T>U<\ittcin x\5Uf f e<\ccm^\m 1 nAjvo WOaca 
Aguf "o'fxÁg fé fice umge T)'óf\ a\\ Atcóin Afo<\ ttl^c^, 
x\5Uf *oo CU5 si-Att4 t1t<vó x\$uf X)Á\l nAfu\iT)e ^guf 
x\n cux\ifci|\c teif acc AmÁin Ciné^l ConxMtt. — Co^AX) 
^Aex)eAl |\e 5^U\ib 1004. Ult4i5* 74 

ttlópftuAigeAt) pé-Afi néipeAnn te t)piAn mAC Ótnn* 
£i*Oe t>o cumgi*ó giAtt 50 CméAt Con-Aitt Aguf GogAm. 
tf é ftige T)o gAbAT)Af\ Cf\ét-Afi ConnAóc CAfi 6Af puAt>, 
tAjt tÁf\ Uípe ConAitt tAfi peApcAif CAmfA 1 nT)At 
Hiat>a A^uf 1 n*OÁt Af\Ait)e 1 ntltcAib 1 gConAitte 
1T)uifteimne 50 T>cofipACCAT)Af\ tim LugnÁfA'ó 50 
t)cAtAó T)úm* — teAbAf CtuAnA tTlic tlóif 1006, 

StuAigeAt) te t)pi An 50 ttlAig CofiAmn no 50 fuig 
teif f\í Cméit ConAitt if é fm tTI.AotpuAnAi'ó VIa tTlAot- 
'OOfUM'ó ffé a féif 50 cednn CopAt). — AnnÁtA tltAt) 
1010, 
bjnÁH if T)emzes\\ An c-AipeAiri fo T>'fonn if a téipiugA'ó ttáf\ 

teAt t)piAn a t>f\AC acc fé mAp t>o b'féiT)ifi a coigitc. 

1f 615111 a \\Át> 50 nT>em ÁnnÁtA t1U\t) A^tif AnnÁtA 
txíogACCA éifieAnii 5«}\ tu$ t)f\i An f UiAg 50 cuAif ceAjtc 
ConnAóc 1 mbtiAt)Ain a T>eic gcéAT) -Agtif a Cftí 'o'ponn 
if ctifiAf T)o , ó&AtTArh amceAtt 6ij\eAnn, aóc gup óuif\ 
tlí tléitt cof c teif , 1 T>Uí\Áig n6oóAite. tlí Iua*úza\\ Aon 
q\oiT> e.AT>Aj\tA An caca fo, Ámuc, nÁ aoh uAifi eite 
50 T)eimm. W)&\\ A*oub<\At) óe-AtiA T)eif fCAfiuit)e 
C05AIT) 5 Ae>óeA ^ f e 5 A ^ Am 5° t)fUAi^\ t)piAn 51-AttA 
tltA-ó uite acc AtfiÁin CméAt Con Aitt 1 mbtiAt)Am a T>eic 
^céAT) Aguf a ceAtAif . A*omuigeAim AnnÁtA tttA*ó ^up 
gAib t)niAti eicfie t,ette Cuinn 1 ^CtAontoc Stéib^ £uaic 
1 mbtnvóAm a T>eic gcéAT) Aguf a 'oeió A^ttf c.Á An 
curt fíof fo t nAnnÁtAtb UíogACCA éifieArvh fé 

btlAT)Am A T)eiC ^CéAT) A£Uf A ftAOn T>éA5 : StttAgAt) 

te t)j\iAn 50 ttlAig Cof Amn A$uf fug teif UigeAfmA 
Cméit ConAitt .1. ttlAot{\u dti-Att) VI a ttlAoVoojtAit) pj\é 75 

j\éin 50 CeAnn Coji^t). 1 1f loncuigce &y fo 50 fwMb 
5Mtt.A ^5 t){iiAn ó UtcAtb uite fé'n Atri fo. 1f téif, teif, 
50 fu\ib fé Ag T)túic-ce^n5^itc 5^et)e*\t 50 féit) 
fíoccxÁnc^ 1 trot-Att) x\f troiAtt) ó ce^nn ceann nx\ cíjie ; 
5ti|A t>em fé connjuvó ^guf cte^mn^f ó ttfif te fnA 
ftgob trió|A-*octmce^tt <<Mf 1 scutruA if 50 mbeAt) & 
SCon^nAiri &\\ f Ag,Áit xM^e l& &n g-óbxMt). xXguf nu-Aip 
& *oenrmige<<vó *oó f é *óeoit) 50 juMb f og.<\ <\ óf oi*óe, b'é 
fin ÍTlLifCAt), ^f U\j\, T>'y&j; fé -An fíogAóc -Agtif 
a *oé^n<\rh .a ciornru\ ,# fé *Óonnóxvó gAptfiAó f\íog 
l,<\igev\n Agtip teAf-b|u\c,<\in Sicfic tru\j\ gun b'eot *oó 
guj\ b'eife^n ^n rn.dc v& t&\\&X)&ml& X)&\\ riuMjV 1 n-*\ 

t)UM*Ó. 

Se<\n-pocAt é n^ bíonn fAoi $<\n tocc. 11í fUMb socttAro 

. . , biHAm. 

ujru\n féin g^n tocc tf *oóc*\. ^dcc cá n<\ci $ce,<\*o 
btMtuMi CAicce ó cofp-tán ^\ fé -(\5tif pé mt) *oé^\fx\f 
1 m>á coinne c&\t\:e&\\ & p&t> ^u\\ mó{\ ^\n me<\f *oo bí 
&S mumnci|\ n& nx\imfi|te fin &\\\. X)Á mbe-tVó &&n *oe 
t)enriniugx\t) x\5<\mn &\\\ f eo x\cc x\n cf oófUMT) ctt<5<\t) *oó 
f é com^if ce ttiic GoóAt)x\, b'é fin TD^otmuitie corhx\f b>\ 
p&x>]\ Atg, b&*ó teop é. Cuij\e<\nn AnnáLa UUvó fíof 
x\ja a f oófUMT) m^\f f eo : 

X)o cuxMT) Tn^otmui|\e .1. m<\c 6oc<\it) com*\fb<\ 
P^*0f-<\15 -Aguf f|\uc^\ A\guf tnionn-A 50 Sófvo Cotuim 
Cttte x\$uf *oo CU5 x\f cojvp í)f\u\m fí éifvex\nn x\^uf 
cof\p fhufCAtt) & triic x\^uf ce-Ann Con^mg ^5tif 

1 StóiceAX) tA bjiiAn 50 tttA^ Co]iAinn co fiu^ teif Ci^eAiin \ 
Cineoit ConAitt .1. mAot|iuAnA"ó Ua mAot"OotiAi"ó -pjUA néiji 50 
Ccdnn CotiAX). % 

cé-Ann tílotUM «A^up T)',A , ún^ccAT)A}\ 1 nA}\T) tíl-Aó-A 
\ax> i n-uaig nu,A. 2 

tp fe^iji 50 mófi xmi cu^ijiipc -acá 1 nAnnÁtAit) tnpe 
'P-dicle^nn 1 T>c-Aoib ii-a p ocjvAioe : 

^ ctoipmc *oo mumnci}\ Súijvo Cottnm Cille 
Dju-aii *oo ttucim 'p aii ^cac tÁii5AT)A}i -A}\ na tnáife-AC 
^5up *° pus-ATMp co|\p t)|\iAin 50 Sójvo Cottnm Citte 
-Agup &y pom 50 X)xMmti^5 CiAn>Áin -Agup aonntAig 
mumnce.A|A *Ó<Aimti-A5 50 tugtriAt) é, -Agup cionnt^ic^ 
e-At)^ TD^otmtn^e mAC 6oc<vú,a cotiiA}\txA p,ÁT)}iAi5 
-Águf mumnce-Ap &*x>& Hl^c^ [^p pom é <A^uf cui}\e.A- 
T)aja é] 3 -aja -An -oc^oit) tti-Ait) "oe'n ce-Ampott móp 
1 gcórhfixMnn ctoice,Ap teic, -Agup tTlupóA'ó >A$up ce-Aiin 
Con-Ain^ m^c *Oonncu<Ain 1 scómtvAmn eite &\\ -Ati 
T)C-Aoib b-A -óe^p, "Ó-a oit)óe 'óéAg T>óit) -A5 pMjie 114 
gcofp .i. -A5 téige-Am pjMtm -A^up utintngte -A^up ^n 
iomAT) imnex\c -A^up c-Amce^ó a\\ fon -a n-an-Am. 

&p tVpéfoiji onóif t)A mó *oo t-Ab-Aipc D'émne'c^ 
éif «a bÁtp ? Aócní *iAit) xMin 50 téifi «accoo féip m,A}i 
tuitt pé. tlu^iji bA fu^fAÓ é corhAóc t)}UAm óuiji 
f é T)'pi-AÓAib -A|\ ceAttAib tllutriAn t)flAlgT)e T)0 t^íj.Ai}\c 
T)ó ; -An t-Á b^ tféine t>á fUMb fé }\ixmti -o'^-omuig f é 50 
coitce-An-Aó um^t $u\\ cóiri comacc nA tie-AgLAipe -oo 2 Luit> ctiA triAetmúirie .1. mAC eocAT>A ComAjibA pÁcjiAic 
co n^icib A^up co minnAib connice Sori-o Cotuim Citte co jiuc 
op cojip t)|iiAin 1115 etien-o A^up copp íYluttcA-OA a mic A$up 
co|ip ConAins A^up cenn tlloclAi co 110 A-ónAcc 1 nATVomACA 
1 n-AitAi-ó nin. T)í A1-ÓC1 -ójc nnopitA -oo rAmA-o pdCjiAic ic Afte tia 
cotip ppopcett honojtem liesir popr iU1 - 

3 CÁ earnAm aji AnnÁtAib 1npe fAictmn Annpo. 11 

6oimeÁ*o óf cionn n& RíogACCA 1 gcórhntiróe i 
néi]\mn, £Uf 6ói[\ ^n tlíogx\6c *oo beic pé *óíon ^sup 
pé com^i|\ce tu\ nGAgtAipe m<\r\ A*oé^|\p^. Agup 
xMtivMt if *o^ mbA*ó xrótxdjv ftAOirh é ní f\Aib *oe rhAom 
fAo^Alt^ ^ige fé tó a tiáif, tm méi*o é ^ óom^cc, 
acc x\n oirvexvo ip *oo 6oimex\*ofM*ó An fot^f Ap Ia^av, 
truArv A*oeit\a*óe. b'éigm *oó é curv mAf\ ^tcum^e a\\ a 
tru\c *Oonnóxvó *Óa\ cé^vo 50 teic 615111 bó *oo bfonnAt) 
A\\ Con'vc\|\b^ p*vo]u\i5 ip a\\ rhumncir\ Ajhm TTI-ac-a, 
^5«f & iroúqucc pém *oo c^b^ifcoo Citt TX\tux\ ^guf 
*oo 6ex\tU\ib ITlurhAn x\j\ x\ fon» tlí fu\ib te brvonn*\*ó 
tu\ |\ípib ^150 pém ^cc & 6oj\p ^guf x\ *\n<\m, dguf mot 
fé *oo T3ia dgup *oo n^orh px\*0[WM5 1^*0 jwn. tlí't 
émne *o<<\ téigp*ó e^6cjw\i"óe ^n cfex\n-f^og^it 50 
Cfiumn séxNfv n^ A*orhó6<\iT) gufi cuitt fé ion<<\*o f é teic 
*óó pém 1 fc^i|\ n^v f^|A-5^e*óe^t ^up 5Uju\b é 
fífv-6|\e^6^*ó Agur* mí-x\*ó móf\ nx\ íiOifie^nn rvix\rh ó 
foin x\cc 5<\n tTlurvCxVó *oo mx\ife*\cc*\mc no 50 
Scuifipexvó fé C|\ío6 x\rv *óex\S-f<\ocx\r\ a "óe^g-^t^f 

.1. tmiAti toóitirhe. 
EXPLANATORY NOTES. 

All the prose extracts introdaeed into tlie foregoing text are free 
.nodernisations of the originals appearing in small print at the foot 
of/ the respective pages. Difficult words and passages occurring in 
the modernised matter are explained in the ordinary Way in these 
notes* Not only is the modernised poetry occurring in the text 
accompanied by the originals in the same way as the prose, but 
full translations of the various stanzas are supplied in their proper 
place in the notes. In the case of quotations from the BooJc of 
RigJits O'Donovan's translations are in most instances adopted, as 
are Todd's translations of the stanzas quoted from the Wars of the 
Gaeclheal and Gall. It may be added that in the preparation of this 
life of Brian Boirmhe, " C05AT) ^Ae-óeAt fte ^Attáib " has, because 
of its regular chronological sequence and its thoroughness as a 
harrative, been somewhat more freely drawn on than any of the 
other great records of the period. 

The following abbreviations occur in the Notes : — nom. nominative, 
dat. dative, gen. genitive, sing. singular, pl. plural, gpl. genitivo 
plural, vn. verbal noun, pers. person, prep. preposition, prep. pron. 
prepositional pronoun, pcrf. perfcct, pass. passive, inf. infinitive, 
impcr. imperative, cond. conditional, hab. habitual, compar. com- 
parative, comp. compound, alt. alternative, p.p. past participle, somet. 
sometimes, genhj. generally, lit. literally, trans. translation, Introd. 
Introduction. 

In the foot-notes and elsewhere^ 

t. wa ^C. stands for teAbAjt x\a sCeAjtc, the Booh of MigJits. 

C 5- S- >> »> C03AÓ ^Ae-óeAt fie ^AltAib, the Wars of 
the GaedJieal and Gall. 

A. C. ,, ,, -AimÁtA "Cije-AuriAiijjtlie Annals of ' Tighearnach 

A. 1. p. ,, ,, AnnÁtA 1nre j?4itteAnn, tho Annals of Innis- 

fallen 

A. tl. ,, ,, An n ÁtA UtA-ó,the Annalsof Ulster, or ofSeanait 

&. U. é. ,, ,, AnnÁtA UÍ05ACUA éi]ieAnn, the AnnalsoftJie 
Four Masters. Page 1 :— 80 
CA1t>. I. *Oo féijt An ÓeAÚf Aijt OttAiii, according to tho Four Masters. 

[The Annals do not at all agree as to the year of Brian's birth.] 
t)éibinn .1. béibmn CiAnój, mother of Brian Boirmhe. 
Vuóc f eAncvnr , historians, chronologists ; gen*, also f eAnóuf a. 
Un^A-ó f uAf, was educated, brought up. 
1nif £AitteAnn, Innisfallen, a beautiful island in the Lower Lake of 

Killarney, famous for its ancient monastery and the Annals 

compiled therein. 
f?é t\\ eof at>, under the direction of. 
1'riAotfuÚAin, Maolsuthain O'Cearbhail, the anamchara or spiritual 

adviser of Brian Boirmhe. Southern tradition credits him 

with having been among the first compilcrs of the Annals 0/ 

Innisfallen. See notes to pages 18 and 42. 
tlíoji -óiiAt "oó Aon An-cion. . . . He inherited no great love 

for the plunderers of his ancestors' territory. 
te b|\eif 45« f céA-o 50 teic btiA-ÓAn, for upwards of one hundred 

and fifty years ; céA-o 50 teiú, a hundred and a half i.e. ono 

hundred and fifty. 50, with, along with, and teiú, dat. of 

teAt, half. 
*OAnAif, pl. } Danes, Dubhghaill. See jTionn^Aitt below. 
*Oitoic-iomcti|i nA n-Attrhuf AC,tho destructive raids of the foreigners. 
1 mbéAt 5AC émne, the universal subject of conversation, lit. t 

on everybody's lips. 
^5 e W5 e r uA f , growing up to man's estate. 
^5 "oéAnAm AmAC Af x>eif eAT> ua hoccniA-ó AOife, towards the end 

of the eighth century. 
ponn£Aitt, pl., the White or Azure Gentiles, the name by which 

the Norwegian invaders were known to our ancestors. The 

Danes were variously known as Danair, Dubhghaill, and " Black 

Gentiles." 
5au f cAonA-ó, without cessation. 

Page 2 :— 

eoSAnAcu íoca tém, the descendants of Eoghan Mór son of 
Oilioll Olum. Their territory lay east of the Lakes of Killarney, 
in the Barony of Magunihy, Co. Kerry. 81 

be auncofi, Bangor, the seat of the famous monastery of St. Comhghall, 

one of ancient Ireland's foremost seats of learning. 
Scftín ComjAitt, St. Comhghall's shrine. 
beA^tiAc 1 bpoÓAijt A céite. almost simultaneously. 
Uuijtgéir, Turgesius, the Norse leador who tricd to substitute his 

native heathenism for the aneient faith of Ireland. He plundered 

Clonmacnoise, Iniscaltra, Clonfert, Terryglass, and several other 

monasteries, His wife Ota used to give audience upon the 

altar of Clonmacnoise, 
Ú03 au cAoireAÓ fQ Aijt pém, this leader assumed — lit., took 

on himself — the sovereignty of the foreigners then in 

Ireland. 
toAt Óviinn, the Northern half of Ireland, so called from Conn of 

the Hundred Battles who divided Ireland with Mogh Nuadhat. 

See notes to page 32. 
1 n-A f eitb, in his possession ; r eitb dat. of reatb. 
T)o cuu pé pmAcu, to place under subjection. 
tVlí-cjteroeAm a tucu teAnAmnA pém, the paganism of his own 

followers. 
1 bpjtíom-cArAifi A5ur 1 u-iAÚAib ua héirieAnn, in the capital city 

and ovcr the plains of Ireland. 
t)o cui|t ré r/AQi 1 nÁ|ro m<\cA, he established himself in 

Armagh. 
£A]tAnnÁn comáftbA pÁT>jtAi5, Forannan the Ohief Comharba of St. 

Patrick in the See of Armagh on the arrival of Turgesius who 

usurped the Abbacy. 
Scuin pÁT)}tAi5, St. Patrick's Shrine, which was brokcn by the 

Norsemen of Limerick on their capturing Forannan. 
Ajt lomcuji Ai^e, in his eustody, being borne away hy him. 
A\\ bójro tuingir ua n^Att 1 tuimnij;, on board the North- 

men's fleet in Limerick ; tuimnig, alternative dat. form of 

tuimneAc. 
<An tÁm uaccaiu, victory, superiority ; lit., " the upper hand." 
lucc An téi|trcmf, the destructive party; téi|tpcjtir* gen. of 

téittC|tior, destruction, annihilation. 
T)Á pAi-o -oo fiit te C111 nséir» however long Turgesius escaped. 
mAetfeActAmn, Malachy I., King of Meath, and subsequently of 

Ireland. His death oocured in 863 ; according to the Four 

Masters in 860, 82 

toc UAifi, Loch Owel, situated near Mullingar. It has become 
memorable as the lake in which Turgesius was drowned. 

Pagre 3 :— 

níoji b'piop, it would be difficult to say« 

íTlinicije, comp. of mimc, often. 

Cmé<\t ConAitt, the descendants of Conall Gulban, head of one of 

the two great branches of the Northern Ui Neiil. Oonall, who 

was the ancestor of the O'Donnells, died in 464. He was son of 

Niall of the Nine Hostages, and is not to be confounded with 

Conall Criomhtann from whom the Southern Ui Neill are 

descended. 
CAp Aox)A Uu<M"ó, Assaroe, the salmon leap on the river Erne, Co- 

Donegal. 
"OÁt ^CAip, the descendants of CAp called 1TIac CÁit, King of 

Thomond and seventh in descent from Oilioll Olum. 
toc T)ei|i^-*Óei]ic, Loch Derg in the Shannon. It received its namc 

from Eochaidh Mac Luchta, King of South Connacht and of 

Thomond. Eochaidh washed the blood from his face in its 

waters after he had plucked out his only eye at the instanco of 

a malicious poet. 
Á|ro rjpeAcÁm, Ardbraccan, Co. Meath. 
Ciaiiacca tí)jieA5mAi5e, a tribc descended from Ciau son of Oitiott 

Otum, King of Munster. Thcy occupicd the district north of 

Dublin oxtendin g from the Lifíey to the baronies of Upper and 

Lower Duleek. 
1mp pmnmic, now Inch near Balrothery, Co. Dublin. 
RÁc AtT)Ain, now riathallan near Duleek ; UÁit dat. of tlÁú, a fort, 
trk\etpeActAinn, see notes to page 2. 
CAipteÁn ^tmne, Glencastle. There are several places of thename. 

Dr. Todd savs this was probably in Meath within the territory 

of CtAnn CotmÁm. 
Xl&i Com ai p, Rathchomair. situated about the confluence of the Boyne 

with four or five rivulets at Olonard, Co. Meath. 
OtcobAji, son of Cinaeth, King of Munster. His death occurred 

in 849. 
tojicÁn, son of Ceallach, King of Leinster. Lorcan lecl the Leinster 

troops at the battle of Sciath Neachtain. 
SciAÚ tleAÓCAm, a placc near Castledermot, Co. Kildare ; Scéic 

dat. of Sciaú ; old dat^ Sciai<p, 83 

eo^At)Acz tocA tém, see page 2. 
"OubJAtt, see ^ionn^Att, page 1. 
SnÁm -Ai-óneAÓ, Carlingford Ray. 
^Iau, completely ; -oo -óíbifiu ^tAn, to drive out completely ; cf., 

cÁim manb ^tAn, etc. 
pé ce^nnAf tDAfiAi-o, under the leadership of Baraid the Scandinavian 

chieftain who commanded the " Fair Gentiles " in a great 

plundering expedition over Leath Mogha. 
Cójac, ra., the act of upturning, uprooting, ransacking, plundering. 

Page 4 :— 

CAmcAi-óe Óomti^m A^uf ÓonjAltAi^, the forces or followers of 
Coinligean and of Congallach, son of Lachtna, King of Kerry. 

*Oe -ófiuim cAififi^e, over a rock. 

1 n-A beAÚAi-ó, alive. t)eo is often erroneously used instead of this 
phrase. 

ConéubAfi, son of Tadhg Mór, King of Connacht. This Conchobhar 
was the great grandfather of the Conchobhar from whom the 
O'Connors of Connacht derived tlieir surname. 

Ao-ó £innliAc, King of Ireland. He was a very pious and God- 
fearing monarch, who, haviag gained a decisive \ietory at 
Killineer over the combined forces of the Drtnes and Flann his 
nephew, called on his troops to spare the Christians and figíit 
against the idolators. 

Citt Ua nt)Ai5iie, Killineer, near Drogheda. 

SujijMn, "ou|if au, "oei^rcéAt, "ojioicpcéAt, "|c. : 

Joy ! woe ! good news ! bad news ! 
The defeat of a bloody battle by him. 
Joy to thc king who won, let him rejoice ! 
Sorrow to the king who was defeated. 

CjiomAT), vn. m., the act of setting to work. 

Sicjnc, Sitric the Blind, son of Iomhar of Dublin. There were at 

least two or three Danish chieftains of the name in IreLind. 

Sitric the Blind was forced to quit Dublin in 920, and seems 

subsequently to have become King of the Northumbrians. He 

died in 926. 
CeAnn £uaiu, Confev, Co. Kildare, near Leixlip, according to 

O'Donovan. See F. M. under the year 915. 
50 bo^, easily, without much effort. tliAtt 5tún -oub, Monarch of Ireland from 916 to 919, when he was 
slain in a battle against the Danes at Kilmashogue near Rath- 
farnham. 

mó)t-curo -o'udiptib An uuAipcijiu, a large number of the nobles of 
the North, i.e., of Ulster. 

Page 5:— 

X)\ At\\u^Ax> pcéit A5 tiA toctAncAib, things fared otherwise with 

the Northmen. 
"OonncA-ó, son of Flann Sionna, son of Malachy I. Donnchadh 

succeeded Niall Glundubh as High-king. 
mu|ib}ivicu, lit., sea-vomit; liere foreign piratical fleets and their 

plundering crews, etc. 
"Oíon jn A"ó, a fortification, a strong fort. 

toin^eAf T)AnmA}icAc, a fleet manned by natives of Denmark. 
CómApi ÍTIAC éit^e, Chief of the Danes of Limerick. On his arrival 

there in 992 the Danes of Dublin sent an expedition under their 

king, Godfrey, against him. 
Qiui}i *Oub, a Danish chief, whose arrival in Waterford early in the 

tenth century was the signal for an unprecedented oppression of 

the people of Munster. 
RóniA|iA-oA|i (3 pers. pl. oi ttómAfiAim), they dug up. 
"OoibeApu, an evil action. 
■peAtt-beAitc, /., a treacherous act or deed. 
llin^e pionn-ojiuine, an ounco of silver or white metal. 
nopAi}iix>e {pl. of ftopAijie), robbers, villains. 
1 meApc tiA -ouuauac, amongst the peasantry. 
Ce<vo tei^eAn, permission, unquostioned liberty. 
mAptuijim, perf. pass. mAptuijeA-ó, I insult, dishonour, scandalise. 
gtéA^ApuA, brilliant, intelligont, intollectual. 
-Oeoppui-óeAc, tearful, weeping copiously. 
T)oirheAnmnAc, dim, disheartened, downoast. 

Page 6:— 

CoibneApuA, pl. of coibneAp, relatives, neighbours. 

CeAnnAnAp Cuitm Citte, Kells, Co. Meath. 

mume b}iocÁm. Cannot now be identified, but was doubtless 
situated in the Co. Meath. The fleet of Dublin and of the son* of 
Iomhar gained a battle there in 949, and the Four Masters say 
that the foreigners of Dublin plundered Ard Braccan, Domhnach 
Patrick, and Muine Brochain in 992. 85 

CtAnn íorúAiji, the sons of Ivar, or Iomhar, tanist of the Danes of 

Dublin. 
tucu tom^if Ái<\ CtiAÚ, the flcet of Dublin. 
Cinnéi-oe, the King of Thomond and father of Brian Bóirmhe. CAIt). II. 
Page 7 :— 

*Oít-AÚAifi, faithful father, loyal, beloved father. 

Cfiou, appearance, visage. 

CéAT) 30 teiú, a hundred and a half, i.e. 150. See notes to page 1. 

OuAitue pé coif, completely vanquished, trampled under foot. 

T)o cuiji fé foimip féin, he proposed to undertake, premeditated. 

A5 -out 1 mbÁÚA-ó, disappearing, declining. 

&\i ^ac teiú, on all sides. 

1"oi|i ceAttA A^ur uuaúa, both churches and " chieftainries." 

t)|iAi5-oe A$ur eiú|ie, hostages and pledges. 

géitrme, submission. Page 8 :— 

neAcuAiju-óe, pl. of |ieAcuAi|ie, bailifFs, overseers. 

-dn cíor tn'05-ÓA, the royal rent. 

Cjiuime cáuac, the weight or the extent of the tax. 

SuAijiuteAc, a soldier. 

bteAJÁn a bó pém, the milk of his own cow. 

CoimrheAr tín Aon cijice, the equivalent of one hen's layingof eggs. 

T)o "óín no "oo -óíost^ir "°Á f mnreAji, to give in succour or in sincere 

kindncss to his elders. 
Acu a mAfÚAin "oo mAOji, but to preserve them carefully for some 

steward. 
ConnfiA-ó, a covenant, league, contract. 
tléróuiujA-ó, an understanding, a settlement, a bargain. Page 9 :— 

CAtiÁifue, courage, presumption. 
*OÁt gCAif, see notes to page 3. 86 

•Ote^cAn "oo f^°5 Sít tui-óeAc, "jc. 

It is the privilege of the host of Lughaidh's race 

To lead in battle the hosts of Munster, 

And in the end to be in the rere 

Coming from a strange territory 

It is not fealty (lit. hostageship) that is required of them 

But Cashel to preserve free 

It is not rent, nor is it tribute, as has been said, 

It is not fosterage nor fostership fees. 

gAti ctjji ru-Ar & tuitteAT>, not to submit further to. 
e&cz\\Ar\n&c, a foreigner, genly. 3 an aggressive adventurer. 

Page 10 r— 

•por z&l&, pl., chattels. 

t)-A -óútc-Ar -oóib, which they inherited. 

"O'eifigedUdji cuitireAc 'oe'n c|ioi"o, they grew weary of the conflict. 

*Óem m^úJAtriAin A^ur & nÁtriroe ruar te cétte -Ajiíf é, Math- 

ghamhain and his cnemies again came to terms of friendship, 

became reconciled. 
C|tAT)tiAi3e, a territory east of the river Fcrgus in the county Clare. 

The name is yet preserved in the deanery of Tradry. 
níofi b'é bí uAró, it was not it ho sought, ambitioned. 
ní -jtAib "oe ffi^St 1 ^ . . . te CAbAijiu Aifi, the only answer 

Mathghamhain was able tomake him ; j?|ié45tiA always requires 

&]\ : cf. y níoti tu^Af "oe pt teA 51 1A aiji ; if é tu^Ar mAji pr^SF^ 

Alfl, "IC. 

Cat) ré nt)eA|iA 5-Au . . ., why was it that he had not a greatcr 

number following him. 
•pé iomAi|tíb An coitheAfCAiti, under the ridges whore the conflict Page 11 :- 

toficán, the father of Ceinneide and grandfather of Brian Boirmhe. 
1r Ó5t-A rin a t)|iiAin bjteAS. 

That is pride, brave Brian ; 

Thy mind is not considerate 

Thy care and thy thoughts are not on wealth, 

Methinks, although you are not alone. 

CúfirAi-óe au rcéit, the circumstances of the case. 

tTlufC|i>Ai5e, Muskerry, called after CAitibjie ttturc. There aro 

in all 3Íx tracts named Muskerry in Cork, Kerry, Limerick and 

Tipperary. 87 

Oún na Sciat, "The fort of the Shields," which gives its name to 
the townland of Donaskeagh, barony of Clanwilliam, Co. 
Tipperarv. 

t)e-AtAc «Acaitte, O'Donovan believes this to be a corrupt spelling 
of beAt^c eocAitte, the ancient road leading from Lismore to 
Youghal. 

"Oún Cuinc, a fort at Cashel called after Conatt Cojic, King of 
Munster and son of Oilioll Flanbeg, who first selected* Cashel as 
the royal fortress of Munster. Cashel is itself often called T>ún 

CuiftC. 

Page 12:— 

pe<\|t congbÁtA cmn óapAitt i&\\ péit, aman to hold a horse's head 

while crossing a stream or swamp ; f étt, a mud-laden channel 

or vein in a marsh. 
£é ceitfie ÁjfOAib nA tnumAn, within the four corners of Munster. 
^éitrine, see notes to page 7. 

mAnbuijim {perf pass. } m4|ibui5e<<vó), I murder, put to death. 
A\\ &n -ocoinu, lit., on the spot, instantly ; uoinx, a tuft, a "spot" 

of ground. 
tri4otmu<vó, commonly callod Molloy, son of Bran and Lord of 

Desmond. He was the twenty-third in descent from Oilioll Olum. 
*Oonn*.\bÁn, Chief of Ui Cairbre, and twenty-second in dcscent from 

Oilioll Olum. 
mocuijeAXJAH (3rd. pers. pl. of motuigim), they felt, realised. 
1 n*oÁit co^Ai-ó. to a council of war. 
CnÁmcoitt, now Clechoill in the barony of Clanwilliam, about a 

mile and a half from the town of Tipperary. 
CAtát tnAC peA|tA-ÓAi5, said to have been " the king-soldier and 

champion of Erin" during his career. 
A tuitteA-ó CAbn^c, additional help or assistance; this & is often 

prefixed to words and phrases as a kind of hclping particle, cf 

a tÁn, a be^5 nó 4 thójt. 

Page 13:— 

Utt|tAcc T)o báinc Af -an tiAmAi-o, to measure swords, or try a fall, 

with the enemy. 
Sutcóit), now Sologhead, Co. Tipperary. 
CuijieA-ó 3tAn-|tuAi5 Afi ua ^AttAib, the foreigners were completely 

routed. 88 

triAf "óíogAt aji buA-ÓAcrAinr An tAe pn, as the reward of that 

day's victory. 
•Aimrig, located, reached. 

J?é bAjiji tAffiAc, ablaze, at the mercy of the flames. 
Ac-c éom beA^, lit., " but as little," (transposed) neither would, etc 

Pagre 14:— 

ní murhAn ir cú -oaji tiom, *jc. 

King of Munster thou art, methinks, 
High King of Cashel of the degrees (of fame) 
Bestow gold on those who deserve it 
They are many, Mathghamhain ? 

t)AineAnn f é te -oeAtttiAm, it seems quite likely . • . 

SéAji-cúireAc, comp. séAji-cúipse, shrewd. 

Óp fom AtnAc, thcnceforward. 

pé bun btiA-ónA, v/ithin a year. 

CtAnn ÓotmÁm. See notes to page 38 

míotjiÁtAmAit, ill-timcd, unseasonable. 

U15A (comp and super of beA^), smaller. 

Spéir, heed, concern, regard. 

SeAn-jteAcc, the ancient Irish Law Code. 

CAlt>. III. 
Page 15 :— 

tlé rtlAtsAmnA, Mathghamhain's reign or period. 

An tÁm uAccAif, see notes to page 2. 

1 ^ceAnnAr ftíosAccA nA mumAn, at the head of the sovereignty of 

Munster. 
SÁfAih -oo bAmt *oe itlAotmuAX) *]c, to be avenged on Maolmhuadh 

and Donnabhan. 
níoji rcAOit tnAt^AmAm feAccmAm tAjiAir, Mathghamhain did 

not let a week pass by. 
Ctnfi fé -oeAtis-Áii if jiuASAinx ofitA, he slaughtered and routed 

them with a vengeance ; -oeAtis-Áti, red slaughter, real slaughter. 
Ar\ "oútAig A3 -otit 1 bpeAbAr fé n-A cúfAm, the country advancing 

under his protection or direction. 
5nÁit-éA-o, usual jealousy, hereditary jealousy. 
•Ojioc-Aisne, ill-will, evil int*nt. 

Page 16 :— 

émni-ó A|i ■ooniAii, anything whatever, lit., anything in the world. 89 

"O'ponn if = t)'ponn A^ur, sometimes -o'ponn only, with a view to. 

ÍAij-oiuJA-ó, to lessen, reducc, diminish. 

-Acc nÁ |t^ib "oe riieirneAC ionnca CAbdiftc raoi, only that they had 

not the spirit to approach, or attcmpt to attack, him ; r aoi, 

prep. pron., under him. The force of nÁ in this phrase will be 

appreciated by comparing " only that they had not the spirit" 

to " but they had not the spirit," which would be the trans- 

lation of acc ní fiAib, "]c. 
Caji éir ceicte teo rém, after having fled for their own safety ; 

ceiéúe, gen. of ueice<vó fleeing, " taking to the heels ; " teo 

rém, with themselves, here, concerned with themselves, with 

their own safety. 
Sutcóro, see notes to page 13. 
íothAti, King of Waterford and Chieftain of the Danes of Limerick 

He died in the year 1000. 
1 jcionn btnvónA, no xr\&\\ rom, after a year or so; cionn, olddativc 

of ceann, head, end ; 1 ^cionn, at thc end of. 
-An córiiAijite ÚAticuirneAó, particularly oífensive or cvil advice; 

the article is introduced here and in similar cases to emphasiso 

the force of the adjective. 
tYl4otthuA'ó, see notes to page 12. 
•OonnabÁn, see notes to page 12 also. 
JTuaiti ttlAtsAriiAincuitieA-ó. . . . Mathghamhain got an invitation to 

the house of Donnabhan. 
5^n eomne Ai^e te conncAbdittc .... without anticipating 

danger or treachery; lit., without expecting to meet with 

danger or treachery ; comne, an appointed meeting, an ex- 

pectation. 
ttí cúirce tÁmi5 nÁ "oo cuittexvó ré tÁirii tfUotthuAi-ó é, he had no 

sooner come than he was placed in the hands of (at the mercy 

of) Maolmhuadh ; ní cúirce, no sooner ; the pronoun ré, under- . 

stood after tÁmi3, is omitted in such constructions. 
Ótiijt tTlAotriiuAX) A^uríoriiAji -oeitieA-ó teir, Maolmhuadh and Iomhar 

put an end to him, " did for him." 
Afi An mbir;u -oex\ti5-nÁitti5 (descant thus) on the disgraccful deed ; 

binx, dative of beArx, /., an action, a deed, a move; -oed}i5- 

nÁitieAc, dat. -1115, really shameful, disgraceful. 
■pujtÁtdim, I wait ; m-ati "oo rujtÁit íorhafi Luimni5c aifi, where 

Iomhar of Limerick waited on him. 90 

CionntACAim, I conduct, accompany, dehVer ; Aguf x>o úionntaic x>o 

triAotmuAX) mAC bftAm é, and he delivered him to Maolmhuadh 

the son of Bran, King of Desmond. 
<C&\\ fÁttti3A*ó n-dom <A3Uf rjiuite tritimAn mte, in sacrilegious 

opposition to the wishes of the saints and sages of all Munster ; 

f ÁjinSAX) is generally used in the sense of a sacrilegious violation 

of some sacred compact ; rjiut, pl., rjitnte, a sage, acleric, an 

elder. 
^jnr é A|i comAijice Cotnim micÓi^|iA5Áin comA-|ib-át)^i|iA 

though he was under the protection of Colm, son of Ciaragan, 

comharba of Barra, that he should not be killed nor deprived of 

his sight. 
Cix> c-jiÁt (variously written, cix> rjiá, cix> cjiácc), however ; what 

further assurance is necessary ? 

Page 17 :— 

T)o m-AjibA-ó triAcJAmAin 45 ttt4otmuAx>, Mathghamhain was 

murdered at the instigation of Maolmhuadh. See Aox>, under 

notes to page 31. 
CAOineA-ó "oótÁrAc , a melancholy elegy over the 

corpse of his brother ; x>eAtibjiÁtAfiA, pron. x>e&\\b\\&i&\\A, alt. 

gen. of x>e.ar.bti.Át<Mji. 
tne^b-Ai-ó mo cr.oix>-re accí, -jc. 

My heart will burst, I feel, 

If I avenge not the high king ; 

I shall receive my death without flinching 

Or he (Maolmhuadh) shall reoeive a sudden death. 

pé mAfi je-Att t>r.iAn ir eAX> x>o x>ew, as Brian promised, so did he 

act ; pé in such phrases has somewhat the same force as x>o 

fiéir., according to. 
Cax> a bí 1 n-A cómaifi pém pe^rcA, what awaited himself, what was 

in store for himself. 
T)o cinji ré 1 tixítúic-ceAn^At te rn-A gAttaib é r. ém, he attached 

himself to the foreigners, made common cause with them. 
piú AmÁm, even. 

AjiAtr, Aralt, at the time the only surviving son of Iomhar. 
t>A beA^ a\\ £>fii>án ay) connttAX) ro, this league concerned Brian but 

little, he did not feel perturbed ovcr it. Cf. ba beAg te t)|iiAn 

é, Brian deemcd it too little, too small. 91 

ÚiomÁin ré teir a cuix) rcmc, he seized and drove away his 

(Donnabhan's) stock, meaning his herds, etc. 
CAtAiji Cuau, Cahircon, on the Shannon near Fovnes. 

Page 18 :— 

Ú113 r é AgAi-ó 50 bA<$AtttAc &\[ rhAotthuA'ó, he tnrned, in aggressive 

attitude, towards Maolmhuadh. 
A teAccAijie Áifiite rém, his own special eourier. 
CojAjiÁn, the confidential oíiicer or " jiottA 5jiÁ"Óa" of Brian. 
-Aj 1 tor.5 éirxe mAtsAnmA, seeking the eric, or fine pavable for 

the murder of Mathghamhain ; &\i tofi£, lit., iu the track of, has 

come to mean in quest of seeking, dcmanding. 
ThAn-ófvousA-ó, a severo order ; sharp directions. 
LÁ tu^Ann mAc bfiAm mic Céin, "jc. : 

The day on which the son of Bran, son of Cian, shall offer 
The Cumhal (or fine for the murder) of my brother unto mvself, 
I will not accept from him hostages or studs 
But only himself in atonement for his guilt, 

Murchadh the Great, the son of Brian, promises 

To check Maolmhuadh in the first combat, 

And his pledge will not be forfeited (remain unfulfilled) 

By the heir of the chief King of Erinn. 

pé'n CfiÁt r o, by this time ; thus early. 

tlÁ -jiAib Aon reojtA teir An nunnjm a bí Aijge Af 5AirceA"o 

ttlu^cAix). that he had unbounded confidenco in Murchadh'* 

valour ; mujicAfó, alt. gen, of mujicA-ó ; gen somet. muticA'ÓA. 
1-oiji ^Ae-óit Ajnr gAitt, including Gacdheals and foreigners. 
1 gCAt "ÓeAtAi^ teAJuA, in the battle of Be&lach Leaghta 

t)eAtAc teAJUA is a chasm or pass in CeAnn peAbjiA'o, a mountain 

lying between Loch Longa, N.W. of Glanworth, Co. Corl:, and 

Ardpatrick, Co. Limerick. The chasm is the subject of 

an interesting legend. 
Cé nÁjiAib 1 mtijicA-ó acc SAfirún, although Murchadh was (then) 

but a mere boy. 
^nnÁtA 1nre ^AitteAnn, tho Annals of Innisfallen, compiled in thc 

monastery founded by St. Fionan Lobhar in the sixth centur}". 

See Maolsuthain, in notes to page 1. 
Sm a fiAib -oe bAfift An peitt A5 tucc An £ eitt, that was all those 

who relied 011 treachery gained by their treacherv. 92 CA1t>. IV. 
Page 19 •— 

b]HAn i sceAnnAf Leite moJA, Brian sovereign (at the head) of 
Leath Mogha. 

bjiAi^-oe, pl., hostages. 

T)eAfnuimA, dat., -m, Desmond, southern Munsber. 

■pAji-jiA-ó rom, or 1 brAjtjiA'ó rom, in addition to that, also. 

1 n-A comne Ajur 1 n-A f Abafi, opposing him and favourin 3 him. 

tlí't bAoJAt nÁ ^ufi 501 tt . . to céA-onA. It cannot be doubted 
tbat the murdcr of his brother troubled him grievously, as did 
the manslaughter of his father equally ; *oo goitt ré oítm, 
it affected me sorely, cf. t •oíínmAtibA'ó Agur tnAfibA'ó, murder 
and manslaughter ; com mAit céA*onA, equally so, in like 
manner. 

lÁn-ASAfitA, fully avenged ; A5<Mrx, act of avenging, arraignment, 
retribution. 

*Oo rcAoiteA-ó ^tAn AmAc . . ., to release (Ireland) completely from 
the accursed yoke of the foreignsrs. 

5ii|i b'éijm -oó nA *OéireAÓA "oo cuji ré rmAÓc, until it became 
necessary for him to reduce the Deiseacha to submission. 

A5 ■oéAnAtú ACjtAinn, causing conflict. 

t)ÁiT), friendship, sympathy, alliance. 

*Oún pÁn Connr.AÓ, was probably in the neighbourhood of Waterford. 
£eenote by Dr. Todd, in Introduction to C. 5. 5., cxxxix. 

po^ictÁitise, Waterford. 

*OothnAtt mAC r/AotÁtn, Domhnall, son of Faelan, son of Cormac, 
King of the Deiseacha, who was murdeied by Iomhar in 
consequence of his adherence to the cause of the Dal Cais. 
t)A bvm teir An 5005^*0 (who) instigaled the war. 

Page 20 :— 

*Oo jAib ré bfi4i5"oe murhAn tnte, he took hostages from all 

Munster. 
A]\ tojiA-ó a tÁrhA, &s the fruit of his arms. 
b|iAi5T)e Ái|i"oceAtt murhAn, the hostages of the principal churcles 

of Munster, 93 

I1Á F-ÁsFAi-oír méii\ti5 nÁ rosturóte ré "óíon 1 rnA ceAttAib (as 

an assurance) that they would permit neither rebels nor thieves 

to take refuge in the churches ; méiiiteAc, pl. méi^ti^, a rebel^ 

a villain, a malefactor ; rostui-óe, pL, vostuix)te, a marauder, 

a plunderer, a pirate. 
Of |iAi$e, the ancient Kingdom of Ossorv. 
Cuijicat) ah fií 5iottApÁ"OfiAi5 ihac T)onncAi"ó -pé ctnbjteAc, the 

King, Giollapadraig, son of Donnchadh, was put in fetters ; 

cuibjteAc, a íetter, a manacle. 
CuineA-ó lACAtt Aifi, somet. "o'p iaóaio, he was compelled to. 
^iAttA, pl., hostages. 
AirceAfi, a journey. 
go nuij;e reo, hitherto. 

Coime^T)A"ó Aft riubAt 30 *oiau é, he waa kcptbnsy. 
CAfi ceoftAmn, bovond the bounds. outsidc the fold ; ceofiAmn, 

dat. of ceoftA, boundary. 
Cu$ ré A5A1T) roifi Aft Cuige ÍAi^eAn, he directed his course east- 

wards to Leinster. 
tTlAJ -Aitbe, this was the name of an extensive plain in Leinster 

comprising portions of Kildare and Oarlow, and extending from 

Sliabh Mairge and the Barrow to the foot of the Wicklow 

Mountains ; IVIai^, dat. of 1IIA5. 
IIÁft b'éAéuAc, mAji bí A5 eift^e te bftiAn , how wonderfully 

Brian was thriving (progressing) and how fortunately ? 
t)A f uaíiac te ftÁ-ó é, he was of little consequence, he was not much 

to be talked of. 
LÁ mA^bÚA a •óeA-}tbfiÁtAfiA, the day of his brother's murder ; 

mAjtbcA, gen. of mAftbA-ó, act of killing, murdering. 
bA be&s Attne bí Aifi, he v/as little known. 

Page 21 :— 

CuA*ómumAn,<íaí., -Am, Thomond, North Munster. 

Ámi&c, however, though. 

1 ^donn oóc mbtiA"ÓAn cAfi éir mA]ibtA tTlAtjAmnA, within eight 

yeara after the murder of Mathghamhain. 
tÁm-jiige Léite IH05A, the chief sovereignty of Leath Mogha. 
SCA^ui-óe, a historian. 
CújiAm, concern, care, responsibility. 
tlAi^eAncA, sometimes, occasionally. Cuan tU toóÁm, said to have been the most learned antiquarian in 
Ireland in his time. The Irish people so highlv valued his 
talents and his virtues that he was made joint regent of 
Ireland with Corcran Cleireach af ter the death of Malachy II. 
He was treacherouslv slainin 1024. 

t)nAi-ó, pl., bu.<vó.á, a privilege. 

CAireat nA tlío§ — fiAon An jiAt, ic. : — 

Cashel of the Kings of great prosperitv, 

Its prince has five prerogatives ; 

The cattle of Cruachan when the cuckoo sings ; 

The burning of Northern Laighin. 

By fif ty attended over Sliabh Cua to pass 
After the pacification of the south of Eire : 
To cross the plain, in goodly mode, 
Of Ailbhe with a light-grey host. 

Page 22 :— 

OinxeAji A^nr Ujit^ti tAijeAn, East and West Leinster. 

tlÁ |iAib émm-ó bim or cionn -oéAncA fór, that noprinciple had yet 
been violated, that nothing wrong had yet been done. 

CfiuACAMn, the ancient palaceof the Kings of Connacht, situated neai 
Belanagare, Co. Roscommon. 

T)o ]iéi|i an cr e-An-fieAccA, according to the ancient Irish law code 

<C]\\ buA-ÓA tn'05 6-Aipt cAom, *jc. : 

The three prerogatives of the king of fair Cashel : 
To have a queen out of Connacht, 
To have a fleet on the ample Shannon, 
And to maintain Cashel. 

te-AnAim, imper., teanuAji. I follow. 

"OoriinAtt CtAon, king of Leinster. He was imprisoned for a period 
by the Danes, but was released in 980 by the combined forces 
of Malachy and Eochaidh, who beseiged the foreigners of 
Dublin for three days and three nights. Domhnall died in 985 

níoji túifce fé'n bpó*o é, he was no sooner buried than ; lit, 110 
sooner under the sod. 

m'\-\\\&\\i&, unmanageable, insubordinate, ill-conducted. 

50 ftúi|ifeAc, plentifullv, in abundance. 

ITUetfeActAinn, Maelsheachlainn Mór, son of Domhnall, general1y 
known as Malachy II. The Four Masters refer to him as the 
pillar of the dignity and nobility of the West of the World. He 
died atCro-inis Locha Aininn, now cailed Loch Ennel, in 1022. 95 

"Oo óuift fé An IIUA15 Afi ua gAttAib, he routed the foreigners. 
míni^im, I chastise, bring to a state of submission ; "oo mím^ A^ur 

•oo ófteAc fé 50 mimciA*o, he reducedthem to submission and 

appropriated their means frequently. 
tuAcmAji, comp.f -mAijie, valuable, precious. 
^HrA"ó, comp., -Ai-óe, antique, ancient, having a historv. 

Page 23 :— 

teijim, í permit ; ní tei^peA-ó An c-éA*o -oó é, the spirit of jealousy 

would not permit him to do it. 
T)ít céitte, folly, rashness ; bí ré "oe x>ít céitte Aifi, he had the 

rashness to ; often written -oítcéitte, as one word. 
bite, a tree in a fort ; f eAn-bite, an ancient tree, the tree in question 

being the venerated one at Magh Adhair under which the 

chieftains of Dal gCais were inaugurated. 
m^5 xVóaiji, the historic plain Magh Adhair in the neighbourhood 

of Tulla, Co. Clare. 
T)o jtéAbA-ó ó pftéim, to tear up from the root. 
1 n-Ac^Ann 1 tAi^mb, engaged in conflict with the Leinstermen. 
Coirui5im, hab., -^úróe, I consecrate, inaugurate. 
Cím, perf. pass., connActAf, I see ; nuAifi connActAr A|t tÁft é, when 

it was seen lying 011 the ground, uprooted. 
ASftAim, I avenge ; 50 n-ASAjipAróe (ASftócAróe) tÁ éism A]t 

tflAetfeActAmn é, that it would some day be avenged on 

Malachy. 
-AnnÁtA Ci5eA|tnAi3, the Annals of Tighernach begunby Tighernach, 

Abbot of Clonmacnoise, and contiuued by Augustin MacGrath 

to the year 1405. Tighernach died in 1008. 
CújtAmAc, pre-occupied, busy, charged with responsibility, having 

many concerns. 
pé Áiu 50 x)cu5A-ó fé asai-ó Aijt, wherever he turned his gaze. 
CtAmpAji, confusion, wrangling, conflict. 
CoimeAfCAtt, fight, combat ; bí ctAmpAji A^ur coimeApcAU ftoimif, 

he was confronted by confusion and combat. 
teAt-fú tt, an eye, one eye ; the prefix teAÚ refers to one of a corre- 

sponding pair ; cf., uÁ fé A|i teAt-f vht, he has only one eye ; cÁ 

ré A]t teAt-tÁim, he has only one arm. 
mí-xn'tr-e, disloyalty, rebellious conduct ; teAt-fúit *oo coimeÁ"o Aft 

mí--óítf e ua tAijneAé, to keep one eye 011 the rebellious conduct 

of the Leinstennen. 96 tY)í-iomcuji, misconducb, unlawful behaviour. 

T)íni5im, vn., -11154-0, I direct, order ; snótAróe nA -oúÚAise -oo 

*óí|iiu5^ó m&\\ Aon teir reo, to direct the affairs of his territorv 

in addition to this. 
^An gnÁiú-feAji, the ordinarv man. 

rlíoji úeip fiiAm aiji, he never failed to, it never failel him to. 
Cionnur a úiocpA"ó 50 ■oceippeAX) aiji Anoir, how could it transpire 

that he would fail now, how could he come to fail now ? 
péin, even, even though ; AbAifi ir 50 mbAmpeAT) ré btiA-ÓAncA 

-óe ^ac iii-ó "00 cu]i 1 5cói|i -pém, even admitting that it took 

him years to put evervthing in order. Note that féin comes at 

the end of the clause, whereas even usu.illv comes at the com- 

mencement. 
pÁrcA-ó, the act of squeezing ; Afi An ^ceAT) £ÁrcA"ó, at the first 

setting to work ; as a commencement ; to begin with. 
CiomÁnAim, I drive, I dispatch ; tiomám pé, be dispatched. 
-An cSioiia, the Shannon. 
toc TIaí, Loch Ree. 
-Anoir beA^, just a moment ago ; -oeimniJeA-ó Anoir bed^, it has 

just been proved. 
Uíos-ÓAmnA, the heir-presumptive of a king, the king-elect. 

Page 24 :— 

-AnnÁtA Uíojacca éijieAnn, the well-known Annals of the Four 
Mastcrs. 

Aomuijim, I admit ; A-omui^ueAii ro teip, this is admitted too. 

tom^eAr, a fleet ; rtuA^ eite Af tom^eAf t>tiiAm, another host 
belonging to Brian's fleet. 

ITii-óe, the Kingdom of Meath. See Tuathal, noles to page 46. 

thrneAc, Uisneach. According to Reating King Tuathal had a 
palace erected and fairs established at Uisneach in the 
Connacbt portion of Meath. The fairs were celebrated annually 
on May day. The name Uisneach is preserved in Usnagh hill, 
po,rish of Killare, Westmeath, about midway between Mullingar 
and Ballymore. 

bpeipne, the historic district of Brefny, comprising the counties of 
Leitrim and Cavan. 

Át tiAj, a ford on the Shannon on the borders of Roscommon and 
Longford, where LanesbDroughnow stands. 97 

ÚU5 triAetfeActAinn ^o^a j?é ÓonnAcrAib, Malachy attacked, ínade 

a raid on the Connaclitmen. 
-AonAc tJjtThuniAn, Nenagh. 

1mfieúrcÁit mí-Áx)mA|tAc, unfortunate sldrmishing. 
Ó f Áit fioinn, from beginning to end, lit., from heel to point ; one 

and all. Insuch phrases, as ó mutÍAc uAtAth, ó túir ■oeineA'ó, 

the 50 is, as a rule, omitted. 
T)o mímuJA-ó com mAit te các, to bring to submission as well 

as anyone else. 
•O'pÁ^ ré ha ^^131115 fúÚA pém . . ., he left the Leinstermen to 

themselves for a time. 
-A|t bófro mó}i-tom5ir, on board a great fleet. 
t)tém p&zói$e, Blean Patoige, a townland in the birony of Kilkenny 

West, County Westmeath, 011 the shore of Loch Roe. 
StuA^ éAczAc, a wonderful host. 
1 n-A tneo, accompanying him. 
Cmt-eAstA, fear and trembling, intense fear. 

Page 25 :— 

bjiAij-oe Leite moi;<d, the hostages of te^t tnos^, taken by 
Malachy in the course of some earlier enga^ements in Thomond 
and Connacht with the followers of Brian. 

b}iAi5"oe tAi^e^n -A^ur tt& bpiAcjiAc Ai-óne, the hostages of 
Leinster and of Ui Fiachrach Aidhne. The Ui Fiachrach Aidhne 
were seated in the South-wcst of the County Galway, and their 
territory was co-extensive with the diocese of Kilmacduagh 
(Citt fhic T)uac.) 

Ui mÁme, "Hy-Many" or West Connacht — the descendants of 
Maine, the fourth in descent from Colla da Crioch, who with his 
brothers Colla Uais and Colla Meann subdued the greater part 
of Ulster, and destroyed the palace of Eamhain Macha (Emania) 
in the year 332. 

T)ítre teite Cumn, the sole sovereignty of Leath Chuinn ; -oítre, 
loyalty, faithful submission. 

gte^nn mÁm-d, gen., gtmne m., " the glen of the Gap" near Dun- 
lavin, theancient fortress of the kings of Leinster, in the County 
Wicklow. 

Cojia-ó ax) connAntA rom, the result or fruit of that compact 
meaning the agreement entered into at Blean Patoige. 

A-óbA|t connrpói-oe, a source of controversy. 

lucc reAncwr, chroniclers, historians. See notes to page 1, 98 

CAIb. V. 
Page 26 ;— 

gAbÁit áía CtiAc, the capture of Dublin. 

UuirteA-ó, a fall, a stumble. 

tnóji-óÁtAc, haug]ity, pompous, majestic, 

tlAibfteAc, proud, showy. 

1 n-Aice r eAn-T)Aiti5irí H 1 5 ue tAi^eAu, beside the old fortress of the 

Leinster kings, at Dunlavin. 
ttíoft b'^A-OA Ann "oó, he had not heen long there. 
CAmcAi-óe *OAnAfi, the following of the Danes, the whole Danisb 

forces. 
&\\ a tói|i, in search of him, seeking a conflict with him. 
1 bpocAijt 4 céite, simultaneously, hand in hand. 
•peACAÚAr, Srd sing. past pass., neg. form of •oo-éím, I see. 
Caú gtmne tnÁmA ir móji meAji, -]c. : 

The battle of Glen Mama was great and rapid ; 

No harder battle was ever fought ; 

The man who says so makes no false assertion — 

For its slaughters and its losses. 
t)A te bjuAn An tÁ, Brian won the day. 
*Oo buAió fé caoc Afi tuéu An peitt, he defeated thc party guilty of 

treachery hollow ; lit., " beat themblind." 
Híoti b'fiú cjiÁcc caji A|i cAitt ré, his losses were not worth 

mentioning. 
tneAru<vn, it is believed, it is estimated. 

Page 27:— 

*Oo cui]ieAT>Afi T)Át sCAif i n-éAj, -jc. : 
The Dal Cais put to death, 
On that day two score hundred, 
Many they deprived of cows, 
And gave them a long day. 
Af uAtitAib nA ngAe-óeAt, out of the caves in whichthe native Irish 

had hidden their treasures for safety. 
ÁicjieAb, a residence, a dwelling. 
pA^cA, {p.p.f of -oo-^eibim,) obtained, received. 
*0'A5|iA"0A|i, {3rd per. pl. of AS-fiAim), they avenged ; ■o , A5|i<voAfi 
-póifiéiseAn An ureAn-f AO^Ait ó bonn Afi gAttAib, they 
thoroughly avenged the earlier oppression on the foreigners ; 
ó bonn, thoroughlv, from the foundation. 99 

^S S^bÁitc opÍA, chastising them, bringing thom to subjection. 

t)|tó, a quern. 

CÁitteAó, a winnowing sheet. 

beAnn é<voAifi, dat., thnn é., Howth. 

C15 *Ouinn, the well-known islets, now called the Bull, Cow, and 

Calf, off the Kerry coast near the mouth of Renmare Bav. 

Teach Duinn derives ifs name from Donn, son of Milesius, who 

is said to have been drowned there when the Milesians 

attempted to land on the coast of Kerry. 
gAittf eAc, a foreign woman. 
tÁm *oo cufi te fúipce, to put a hand to a flail, to work with 

a flaiL 
T)otin "oo cu|t te meitc nÁ te ptnneA-ó, to put a hand to the 

grinding of corn, or to the kneading of a cake. 

Page 28 :— 

t)Ainue, p.p. of b-dimm, taken out of ; b'f m CAp a-ó b-dmte Af An 
\\oi "OÁ jií^ib, here was a turn taken out of the wheel in good 
earnest. 

eifisc cfioi'óe, jubilation, good cheer, hope, confidence. 

Ceann CofiA"ó, Kincora near Killaloe, the celebrated residence of 
Brian Boirmhe. The fort erected there by Brian in 1013 was, 
according to the Annals of Ulster,razed in 1061 by Aedh O'Connor 
by Domhnall and Ruaidhri in 1088 ; and burned by lightning in 
1107. 

5ac |?eA|t -oe n-A p&ib pé n-A t^t^" » every man under his direction. 

x*5 cttit A^tif 45 cfiom-A'ó pé uatAc f-Ai*ób]Hf, trembling and 
bending under a load of wealth. 

A |iAib buAi-óue *oe bAfifi An uutiAif ACA > what they had won as a 
result of the journey. 

Cu3AmAiti r^t 1 A T At1 tvotiti, "jc: 

We brought silk out of the fortress ; 
We brought bedding ; we brought feathers ; 
We brought steeds goodly and fleet, 
And blooming white fair women. 

T)Á mbeA-ó t>t 11At1 ^An púit -oo teA5<yó tnAm Ati & ^nAOi, if Brian 
had never laid eyes on her countenance ; ^An in such cases has a 
kind of negative force. 100 

^ottmptAiú, Gormflaith, sistcr of Maolmhordha, King of Leinster, 
daughter of Murchadh, and granddaughter of Finn, Lord of 
Offaly, who was slain in 928. The Njal Saga describes her as the 
fairest of all women and best gifted in everything that was not 
in her power ; but she did all things ill whenever she had the 
power. 

rttAotthófrÓA, Maolmhordha, ldng of Leinster. He is said to have 
been found in hiding in a yew tree 011 the occasion of the battle 
of Gleann Mama, and draggcd therefrom by Miuchadh son of 
Brian. See "cóniAijite " notes to page 49. 

AmtAOib CuAftÁn, Olaf Cuaran, king of the Danes of Dublin, and 
father of Sitric. He died in Iona " af ter penance and a good 
life" in981. 

*Oo fcAoit íttAetf eActámn uai"ó í, Malachy II. set her free, divorced 
her. 

^nÁr- pórcA An cr-doJAit rin, the marriage custom of that period. 

1f •oeimm nA ctAoi-ópeA-ó b[tn\n te n-A teicéi'o *oe trmAoi, it is 
certain Brian would not attach himself to such a woman, would 
not wed her ; ctAOióim, I cling to (with te.) 

Page 29 :— 

ní AmÁm, somet. ní heAT> AmÁiti, it is not alone. 

Sicjuc, son of Amhlaoibh or Olaf Cuaran, and Danish King of 

Dublin. In 1019 he plundered Kells and slew many people in 

the body of the church. He went on a pilgrimage to Rome in 

1028. His death occurred in 1042. 
Ceicim, I flee, retroat ; An jreAjt *oo ceic ó gtmn mÁmA, the man 

who fled from Gleann Mama ; gtmn old dat, of gteAnn with 

^tmne as gen. 
*0'ponn ir, often -o'f onn only t with a view to. 
5tuof uijim, I incite, urge ; -oo 5t t1o r u 5 A "° ^ ^comne ftfUAm, to 

incite against Brian. 
*0'eiui5eA"CA>i,(3rd pers.pl. oí eiui5im;,theydeclined,they refusedhim. 
*OÁ "óeAfc-Aib f m, as a result of that. 
é fém "oo ÚAbAipu ruAf -oo fójtiAn, to surrcnder himself to Brian — 

— or, as the C.G.G. has it, cÁinig fé 1 "ouij VjjnAin. 
CteAirmAr- *oo "óéAnAm teir, to make a marriage contractwith him> 

Sitric, to whom Brian gave his danghter in marriage. 
*Oiín Ái& CtiAt t)o cujt ipé n-A ceAnnAp Anír, to restore him to his 

former command of the Castle of Dublin, 101 

*Óein fé fUAf te tliAotriiófróA, teip, é, he came to terms of 

reconciliation with Maolmhordha also. 
^ac beAjtu -oÁft imi|t fé, every move he made, every part he played. 
T>o íiiotAT) nÁ "oo riiAiúeA"ó, to approve or to condone. 
Ú1115 ré nÁjt riióft "oó 5AC ni"ó "OÁ^t "óein ré x>o -ó-Ain^niu^A-Q ó bonn, 

he unclerstood it was incumbent on him to establish everything 

he did on a secure basis. 
CAob Atntns -óe r-m, aparfc from that, otherwise. 
*Oocaji éi^in nÁ|t b'péroifi a f eACAinc, some injury that was un- 

avoiclable. 
^uft §Aib fé ^ijtx)|iío5AccnA héifteAnn, that he u*urped the position 

of High King of Ireland. 
5«ft -óein ré rmonftAb -oe'n \\e&cz a bí pé ftéim , . . te pnA 

ciAnuAib, that he shattered to atoms the law which had 

obtained . . . for ages ; mionftAb, atoms, dust, sawdust 

Page 30 ; - 

SeAn-jteAcu, somet. y eAnn-jteAcu, see notes to pages 14 and 22. 
CatAt, the son of Finguine, ancestor of the O'ReeftVs, and King of 

Munster. He compelled Fearghal to give him hostages, and was 

therefore regardecl as monarch of Ireland until his death in 742. 
peAjtgAt Fearghal (above) the son of Maolduin who died, 

according to the Annals of Tighearnach, on Friday, December 

16th, 722. 
T)o £éitt nA tnuimnis -oó, the people of Munster submitted to him, 
pei-ótim or pei-ótimi-ó, son of Criomhthann. He died in 847 a.d., 

having reigned for 27 years. 
11iAtt, son of Aedh, monarch of Ireland, He submitted to Feidh- 

limiclh at Cluain Fearta Bréandain. 
CtuAm -peA|tuA, Clonfert. It was plundered by Turgesius towards 

the middle of the ninth century. 
T)omnAtt, father of Malachy II. He fought with Amhlaoibh Cuaran 

against Domhnall Neill the Airdri. 
Cttt mónA, gen. Cttte m. The place now known as Kilmona, in 

the parish of Rahugh, County Westmeath. See Annals of 

Ulster under the year 970. 
buAiteA-ó An cac f o, this battle was fought. 
t)ei|tu ftíoj-ÓArimA, two heirs-presumptive, viz., Muircheartach, the 

Northern heir, and Congallach, grandson of the Airdri of the same 

name. They are both described in C.G.G. as " heirs of Tara," 102 
Pag*e 31 :— 

Sin rnAjt fiÁinis, thus ip happened, cameto pass ; fiÁims, 3 per. sing. 

perf. of ^151 m, I reaoh. 

gujA útnu At) -áifrofiíoJAcc a\\ til Aetf eAétAmn, that Malachy beeame 

invested with the Chief Sovereigntv, that it descended on him. 

b'fiti é -pé n*oeAjiA "oo p nA htttuAtb $An ctnTmiJA-ó teip, that was 

the reason why theUlstermen did not assis.t him . . . perhaps. 

tÁ An cfttiA'óuAm (in) the day of stress. 

'S&n jió-beAnn a$ mtnnnuifi nA fnumAn aiji aóu com beA^, that 
neither had the people of Munster any especial regard for him. 
Sc<xoitim, I release, absolve, set free ; "oo rcAoitv/eAx> éifie ó 
t|iorcA"ó UtiAX)Áin . . , . that would release Ireland from 
the curse of St. Ruadhan (of Lothra), lit. y from the fasting of 
Ruadhan and every misfortune resulting from it, 
ní beró ueAé 1 "oCeAmjiAit; pÁit, *}c : 

There shall not be a house at Teamhair of .Fál, 
Thougli great the reproach to Inis Fáil, 
With the Leinstermen, or the race of Conn, 
Until erected by the race of Olum. 
*Oo cóimtíonpAX) An UAinnsjteAcu fo, who would fulfil this 

prophccy. 
T)Á -oueipeA'ó A|i rhAÚJAtúAm, if it failed Mathghamhain. 
CeAt|iAthA ; a síanza ; ceAt]iAíhA no *óó, a stanza or two. 
tnAjtbnA, an elegy. 

*OAtt itlAÚJAmiiA, Mathghamhain's blind bard; "OAtt, a blind person. 

Aox), Aodh the son of Gebennach of tho Deise Boag. It was Aedh 

who rcally slew Mathghamhain, but at the instigation of 

Maolmhuadh, Donnabhan, and Iomhar of Limerick. See first 

note under notes to page 17. 

Át beAtAij teA^UA, the ford of Ecalach Leaghta. See notes to 

pago 18. for location of Bealach Leaghta. 
tTlAÚJAmAin ! nnonn riiuije £Áit, "jc. ; 

Mathghamhain ! the gem of Magh Fail, 
Son of Ceinneidigh, son of Lorcán, 
The western world was full of his fame— 
The fiery king of Boramha. 

Page 32 ;— 

ritiAir» tt>5 ré ^AbA|i softm T>e'n 5-|tAi§, "]c. : 

When he carried off a black steed of the stud, 
Which belonged to Tadlig, son of Maelcheallaigh, 
We thought that he would not have leí't his body, 
Until he had become sole King of Erin. 103 

gufi -oe "ctomu AiteAttA Ótuim" trnc moj^ nuAx><\c . . . . a 
jioinn éifte te Conn CéA-o-óAtAc, that Brian was clirectly 
decended from Oilioll Olum, son of Mogh Nuadhat who divided 
Ireland with Conn of the Hundred Battles. Hence teAt Óuinn 
and LeAt ITI05A by which these two ancient divisions of Ireland 
are yet known ; -AtteAttA, alt. gen. of Oitiott, somet, A\Ull. 

-An "OAjiA ceAÓ con^bÁt^ £0ttAthnAip A$up ptditeApA éi|ieAnn 
pom, that or theirs, w T as the second house, namely onc of the 
two houses that sustained the rule and sovereignty of Erin ; 

£ottAtúnAp, rule, sustenance. 

Ó fié éi|ieAmóin trnc míteA-ó A^up éibiji A$up a bjiÁtáfi, from the 
time of Eremon, son of Mileadh or Milcsius and Eibhcr. his 
brother 

Ó cwf "ootÚAin, from the beginning of the world; cúif alt. form of 
cúp. See bí éAt), "jc, below. 

Cuimnigmíp (Ist pl. imper. of cuimni^nn), let us remember, 

^S HiAjiA'ó An mitteÁm, apportioning the blame. 

-A5 bneit bpeite, passing judgment. 

mAccnuijmír (Ist pl. imper. of niAócn 11151111), let us reflect. 

cjieAb (dat. cjieib), a tribe. 

bí éA-o A^up bnéAsnuJA-ó AthtAt ó ó túip, jealousy and misrepresent- 
ation had their peculiar function sfrom the first ; b|iéA5iiu5A"ó 
also means contradicting, ní 1 •o'bjteAÍjnujA'ó é, not contra- 
dicting you ; AtutAró, thus, like, points to a state of similarity 
and even to a state of existence; cÁ pé AtntAix), mually, it 
is so, also means, itis afact ; ó túip, see ó tú^ "oomAin above. 

te tmn bjteiteAihnAip, while one's judgment is being formed. 

CA1t>. VI. 
Page 33 í— 

A5 ptéróe, contending. 

toeinc Am^eAt, a pair of augels. 

ImpeApcÁit, vn., vieing for supremacy or for choiceof positions. 

guji Ap "oaoma-ó "óume aca tiocpA*ó comAéc An "oaua "ouine. . . . 

that it is out of the subjection of one of them the power of the 

socond would eventually grow. 
CeAccAji, either, each. 

A5 -oéAnAtú a "ÓÁ -óiceAtt, using his utmost exertion. 
neAtú-AifteAc, wanting in watchfulness, indifferent. 
neAth-p onntriAji, w T anting in earnestness, not over-industrious. 104 

CeirceAf, testimony, evidence, assurance. 

Cún ojroAin A^up oitieAÓAir iAntAi|i "óoiTUMn, the pillar of the 

dignity and nobility of the west of the world. 
tlíofi b'é f 111 "oÁtA a$ bfiiAn, not so Brian ; -oÁtd, fate, situation. 
CeAniAi|i nA Uíog, somet, CeAnijiAis, Tara. 
lAfi bpitted-ó 50 Ceann Coma-ó x>ó, after his return to Ceann 

Coradh ; iaji, after, usually eclipses, 
T>eAttitAmí;Ac, likely, apparent. 

Page 34:— 

Sor míojM, a month's grace, a month's respite. 

CÁifrae, respite, time to prepare or decide. 

& míte -óiceAtt, his best efíbrts increased a thousand fold, his very 

best efforts. 
1 "ocuAirceAnx éijteAnn, in the northern lialf of Ircland or Leath 

Chuinn. 
giottA CoihJAitt Ua Stéibín, the chief poet of Ulster. He was 
sent as M alachy's ambassador to Eochaid king of the Ulaid and 
Aedh king of Aileach, to urge them to defend Tara against 
Brian. O'Sleibhin having descended from Feargus, king of 
Ireland in the sixth centurv, was of the tribe of which Aedh 
was now the head ; the poet died in 1031. 
Seo mA|i cuiji r é "óe, here is how he procceded, unbosomed himself. 
<Voub|tAT) tib xiut ó -óeAr, ic. : 

You have been required to go southward ; 
Ready too at Lis Luigheach, 
To battle with the house of Tal ; 
From Temhair of Fail has come thc message. 

Long docs it seem to Erinn, Aedh, 

O delightful tree — head of the Ua Neill, 

Until thou restorest Lcath Chuinn to its right — 

Until thou bring a wave of woe upon Brian. 

The blessings of the men of Erinn upon thee ; 
Let not a coward in the field go with thee, 
On thee is ali our hope to-night — 
Dispel its sorrow from the strong Magh Brcagh. 

Pag'e 35 ;— 

&\ x DA1 5 ^Ae-óeAt 5Aib -oo rciAÚ, "jc. : 

For thc sake of the Gaedhil take thy shield 
Against that one man who injures all 
Let not the hill of Tara into Brian's house — 
With those who now possess it let it be for evei. 105 

ÚjtÁóc f é t&\\ an njdot, he referred to the relationship ; cjtÁcc is 

somet. followed by &\\ instead of by i&\\. 
OftÁcaiji x>uic ttt-AetfeActAinn, "jc. : 

Maelsheachlainn is thy brother ; 
Thy beloved sister is the mother whose son he is 
Make battle for her Aedh ! 

They have equal right to strong Teamhair of Breagh. 
Ú«5 fé A5AIX) &\\ UtcAtb uite -Annpoin, he turned towards, 

addressed himself to, all the Ulstermen then. 
-Accuin^e, an appeal, an earnest request ; x)o éuifi pé cojMinc 
Ce-AmtiAc ttiAji -Atcuinse otica, he earnestly appealed to them 
to defend Tara. 
Cofn-Aix) CeAriiAi]t— ujiéAn bujt bpeix>m "jc. : 

Defend Teamhair, mighty be your exertion ! 
Ye clanns of Niall by the strength of your hands. 
Let us not require to call you, 

It is not honourable to you that externs should disgrace us. 
níoji b'péioiji doó x)0 bo5<vó, it was not possible to get Aedh to 
-move. 

Page 36 :— 

-A riiic "ÓoriinAitt Uí tléitt uÁifi, "jc. : 

son of Domhnall, grandson of Niall, the noble, 
The bright sheen of the sun illumines thee, 
Since thou art intent on Teamhair for thyself 
Thou shall be King of Erin if thou but come. 
T>Á riiéix) é & ■óíosftáif, great though his ardour. 
Cttu^ijriiéite-Ac, pitiable, lamentable. 
*Oo tAi|t3 ré bjtAi5X)e x>ó, he proposed to give him hostages, offered 

him hostages. 
1 n-Áfi x>ceAnncA, with us, in our company. 
t)A rinan te hx\ox>, Aedh would have wished. 

Ciné-át eo^Ain, the descendants of Eoghan, son of Niall of the Nine 
Hostages. From this Eoghan descended one of the two great 
branches of the Northern Ui Neill, namely the tribe which had 
its territory in Tir Eoghain, now Tyrone. See notes to page 3« 

Page 37 ;— 

>Ac-fmAoineArii x>o x)éAnarii &\\ au jceir-c, to reconsider the question. 
T) , imci5eAX)-AU 50 lé\\\ 1 5005^, they all retired to take secret 

counsel. 
ir í An córiiAijtte bí ceapca, the counsel they had decided on was. 106 

te.dc feAft friiT>e A^tif peAjtAmn CeAmjtAÓ, half of the men of 

Meatli and of the territory of Tara. 
AthAit Agnr t>á mbA cómTmÚAij -óóib é, as if it had been their 

common inheritance, or territory. 
m<Mtte te, usually maitte fie, comp. prep. along with. 
1p -oeocAitt An comjeAlt fo t>o tuispnu, it is difficult to appreciate 

this condition, to understand its motive. 
*OÁ mbeAT> ^An bÁiT> $An £Aot aca te céite mAm, though they 

never had any friendship for or relation to each other. 
tln\cu4nAC oftÚA, incumbent on them, binding on them. 
mÁ'f jtí "oílir* t>o CeAmAiji, *jc. : 

If he be a rightful King of Teamhair 
It is right for the chiefs 

To make each of them submission even at his house 
To the just and justly-judging King. 

A foí A3 "out "oo, that was due to, tbat was usually allowed to. 
beiném, St. Benignus or Benen. Though of Munster stock, being 
seventh in descent f rom Oilioll Olum " he became in a special 
manner the patron of Connacht " where he built his principal 
church at Kilbanan in the barony of Dunmore. He was the 
author of the original Psalter of Cashel. Upon St. Patrick's 
retircment in 455, Sb. Benignus succeeded him as Primate 
of Armagh. He redgned the bishopric ten years later, and 
died in 468. 
50 nÁT>eÁfmAT> coja-ó com, *jc. s 

That he might not wage fierce war 

With the host of tlie province of Conchobhar, 

That Teamhair be never wasted 

By war with the sons of Rudhraidhe. 

Page 38 :— 

ní jtAib fé ceAT)ÚA "oo -}u'5 CeAmjtAc, that it was not permitted to 

the King of Tara. 
T)túc-rhuinnueA|fÓAf pé teiú, particularly close friendship. 
CjtÁt nAC \\\ "o'éijtmn tnte, -jc. : 

When over all Eire reigns not as monarch 
The King of Uladh of the confrict, 
He is entitled in Teamhair of the tribes 
To be by the side of the King of Banba 

Of the bnailes, or extensive dairy districts. 

£03 a -oo ÚAbáijtu f é'n -ÁitrojtíojAcu, to make an efFort to obtair» the 
chief sovereignty. 107 

Át) t-áifvojtí -oo úféiseAn, to desert the High King. 

1 n-UAin An ctiu<vóuAin, in the hour of stress. 

Coin;geAtt fpmonntAisúe, a contemptible condition or suggestiori. 

*OeAf5-buite, intense anger, fury. 

CtAnn CotmÁm, the Southern Ui Neill, descended from Colman 

Mór who was the fourth in deseent from Niall of the Nine 

Hostages. Malachy II. was of this tribe. 
Oo ÚAifS f é bfAi5"oe t>ó, he ofíered him hostages. 

Page 39 :— 

OAoiff ine ; a treaty involving the giving of hostages. 

"ÓÁ f có|i "oéA^ eAC, twelve score, or two hundred and forty steeds. 

X)a f uAfac te feAjidib mAetfeActAinn ha CApAitt t>o bfieiú teo. 

Malachy's men deemed it unbecoming to take the horses with 

them. 
bfionnA-odf fút) Ajiíf . . . they presented them in turn to 

Murchadh son of Brian. 
CómdfÚA cÁifoeAf a, an evidence of friendship. 
■pé fíoúcÁm A^uf fé beAnnAóuAm, in peace, and exchanging greet- 

ings ; beAnnAÓUAm, old clat. form of beAnnAóu or beAnnAcuA. 
HlAf f eo if eAT> "o'eifi^ te bfUAn An "OAfiA lAfifi acu, thus did Brian 

succeed in his second mission ; iAf f acu, an eífbrt, attempt. 
^An oifeA"o A^uf bfiAon f otA -oo "óof ua-ó, without the wasting of 

even one drop of blood. 
-A5 5AC a f Aib A5 f Aife Af imúeAcuAib An ufAo^Ait, by every one 

who watched the events of the time. 
1f tuga nÁ f au -o'ionsnAX), it is even less a wonder. 

CA1t). VII. 
Page 40 :— 

^éitteA-ó ttlAetf eActAmn, submission of Malachy. 

pé'n Am f o, by this time. 

50 fiACAx> Aif f ém, that it would devolve on himself. 

UiA^AtuAf nA uífie "oo •óítim^A'ó, to direct the government of the 

country. 
CAÚAmu, vn. f urging, inciting, beseeching. 
50 ceAnn a bf at>, for a long time. 

An Aif-ojiíoJAcu -oo 5AbÁit, to assume the chief sovereignty. 
CÁiú|iéipeAé, careful; 50 c. carefully, guardedly. 
CobtAc, a fleet* 108 

Át tuAm, Athlone ; more.usually t>Aite Ái& tu<\tn. 

ftAiti^úe, collected, assembled. 

meAÚCA, vanquished, exhausted, broken down, helpless. 

*Oún "OeAtsAn, Dundalk. 

Aox>, chief of the CméAt Co^Am, andsixbeenth in descent from Niall 

of the Nine Hostages. He was slain in the battle of Craobh 

Tulcha in 1003. 
eocAix», Chieftain of Eastern Uladh was also siain at Craobh Tulcha. 

Page 41 ;— 

p'of-mumnue<Attx>A, truly friendly. 

1 scAitCAm tiA btiAxmA foin, during that year. 

SttAb puAix), now the Fews Mountaiii in the south of the 

Co. Armagh. 
SAjt, same as r ut, before. 

ttÁ ftAib Aon x)ut, that there was no possibility. 
ílo jujt nntteAX)A|t a céite ^tAn, until they destroyed each other 

completely, wiped each other out. 
CjtAob CutcA, now Crew, near Glenavy, barony of Upper Massereene, 

Co. Antrim. Rev. W. Reeves thought the place lay somewhere 

in Castlereagh towards the north of the modern countv of Down. 
C05AX) cuacca ua scajiax), the battle for the destruction or strangu- 

lation of friends as distinguished from C05AX) tiA 5cajiax>, a 

conflict of short duration, a sham battle. 
bí a f úit A5 bfttAn Aft An cubAtfce, Brian watched the devastation. 
5<*n tet^mc x>o'n 6ax> x>ut 1 mbÁtAX), until tho jealousy had 

exhausted itself ; A5 xmt '. mbÁtAX), getting extinguished or 

exhausted. 
thnge, au ounce ; fiée um^e óifi, , twenty ounces of gold. 
50 n^éitteAX) fé x)o ceannAr nA heA^tAire, that he would submit 

to the sway orgovernment of the Church. 

Page 42 ;— 

mAotruÚAm Ua CeAjtbAitt. The Annals of Ulster in recording his 
death in 1009 refer to him as the chief sage of Ireland. The 
Four Masters say he died in 1031. See SAnccur pAtftiup below. 

teAbAjt Á]\x)A íTIaca, the Book of Armagh. 

CAtfeAt mumAn, gen. CAipt m. Cashel of the Kings. 

Ó móf-cuix> x>e y tAtAib VltAX), from many of the Ulster chieftains. 109 

ÚAjif A15, offered, granted. [The Annals of Ulster say that in 1005 
Brian granted the full demand of Patrick's congregation and of 
his successor, i.e. } Maolmhuire, son of Eochaidh."] 

1 ^ceAnnAf eAstAifeAóuA n& ITlurriAn, at the head of or in charge 
of the ecclesiastical affairs of Munster. 

^5 cu\\ cúfAim Aif, giving himconoern. 

tn A|t nÁf 5Áoax> *óó é, because it was not necessarv for him. 

Cf eAf AmAit, well equipped with troops. 

TIÁ f Aib a bAC Aif, that he might safely, that he was likely to meet 
with no opposition. 

SAnccuf pAutntjf ienf A"o coetum, "jc to end of foo'note, 

Saint Patrick going up to Heaven commanded that all the fruit 
of his labour, as well of baptisms as of causes and of alms, should 
be carried to the Apostolic City, which is called Scoticé [i.é. in 
the Gaedhelic] Ard Macha. So I have found it in the book- 
collections of the Scots [i.e. the Gaedhil.] I have written [this], 
that is [1] Calvus Perennis [lit. " Bald for ever," i.e. Mael-sutham] 
in the sight, [under the eyes] of Brian, Emperor of the Scots, 
and what I have written he determined for all the Kings of 
Macerije [i.e. Cashel, or Munster]— 0'Curry's " M.S. Materials," 
page 654. 

Page 43 :— 

*pé tiéift Aije, under his authority or influence. 

Citt Caoi, Kilkee. 

teAn fé Aifi ó tuAi-ó, he proceeded northwards. 

-An Coi|i|i--ptiAb, the Curlew Mountains, near Boyle. 

beÁftnAf- tnóf, now Barnesmore Gap on the road from Donegal to 

Stranorlar. 
Cíf eo$Am, Tyrone. 

T)Át Uia-oa, Dalriada, now "the Route " in Antrim. 
*OÁt -Af Aróe, Dalaradia, adjoining Dalriada. It embraced Down 

and Southern Antrim. 
beAtAc THím, see notes to page 74. 
*Úeme.<yoAfi f cat> Annf úx>, they halted there. 
tTlAjt ^o f Aib a n-A-óbAf bi-ó CAitue, because their food-stuffs were 

exhausted. 
ScAOiteA"ó ó céite An fttiA^, the hostwas disbanded. 
Acc AihÁm, excepting. 
•pwif eAc, altemative infinitive of f AnAirm to wait, to stay. 110 

CoicciAnrA, constantíy, as a rule. 

'Oem tuóc teAtiAmnA bjHAin cómnuix)e 1 $Cr;AOib CutÓA, Brian's 

personal followers delayed for some time at Craobh Tulcha. 
tnotu, a wether, -óa cóax) x>éA$ motu, twelve hundred wethers. 
€iox>tACAim, Ibestow, present ; x>o tiox>tAic bfiiati t>á céAX) X)éA£ 

eAc x>óibreAn, Brian bestowed twelve hundred steeds on them 
1 bp^miA-ó r om, in addition to that. 
CA|iAX>AmtAcu, personal friendship ; cÁ ré An-cA|iAX)AmAit, he is 

very well connected, 
teAÚAim, I spread, extend ; x>o teAÚAX), to extend. 
géitt ConAitt ^stir eoJAm, the hostages of Tirconell and Tvrone ; 

5éitt, alt. pl. of siAtt. 

Page 44 :— 

CeAX> a cof x>o bAinc x>e, to deprivc him of his freedom. 

Cíop jiíos-óa A^ur móijt-cíop, royal tribute and head-rent. 

Ó SACfAm Ajnp ó tofieAUAin A^up ó -dtbAm, from England, from 

Wales, and from Scotland. 
nomnim, I divide ; x>o piomn bjtiAn é 50 téin x>o |iéi|i "otije, 

Brian divided it all according to law. 
CjtiAn, a third ; a úftiAr», a third of it, namely, of the rent or plunder. 
VI a eACAc murhAn, the dcscendants of Eochaidh, son of Cas, son of 
Corc, King of Munstcr, and fourtli in descent from Oilioll Oluni. 
Their territory was in the south-west of the county Cork. 
Aop "oÁnA AStjp eAtA-ónA, those sldlled in poetry and the sciences. 
-jr é if TíócAije, the more likely supposition is . . . 
50 x>UAbA-|ipAX) pé pém x>Á ftípib pé n-A teitéix> X)e ^nó, that he 

would himself embark scriously on any such business. 
t)A -ní Ap. SAcpAib nA péAx>, "]c. : — 

Ile was King over the Saxons of the jewels, 
The son of Ceinneidgh of the dense hundreds; 
Illustrious in the eastern world, 
Was the conduct of Brian among the Francs. CA1D. VIII. 

Page 45 :— 

teAútÁmAc, lit., half-handed, short-handed, overburthened with work 

and cares. 
^nóÚAc, busy, pre-occupied ; often used in the sense of officious. 
Cú]iAm.Ac, engrossed, occupied, engaged. 111 

Cne^rcA, compar., contented, peaceful. 

bA téijt *oó, itwas clear to him. 

bAc, a stop, an impediment, an obstacle ; ní fiAib a bAC A111, there 

was nothing to prevent his . . 
íliAn r)A n-AtlriiufiAc, the traces of the foreigners. 
£ac eArbA x>&]\ tÁntA, every want that happened to arise. 
Oeipjim, I repair ; *oo -óeipusA-ó, to repair. 
OttArh, pl., ottAriiAm, a professor. 
Droe, pl., oi"oi"óe, a teacher. 
Saoi, pl., fAoite, a sage, an experienced man. 
bótA}i, pl., bóitne, a road. 
beAtAc,pí., beAtAis and beAtAi^e, a jjass. 
níojpottu, a royal fort or stronghold. 
Imeátt, dpl., imeAttAib, aborder, outsldrt, coast. 
*Oún 5C|iou, a fort at the foot of Sliabh Grud, one of the Galtee 

mountains. 
T)ún ^CtiAt, a fort on the hill of Knockany, territory of Oliath 

County Limerich. 
CeAnn -peAb^tA-o, Ballyhowra Mountain, near Kilfinan, County> 

Limerick. Some fine earthen mounds may still be seen there. 

Page 46 :— 

beit bóijtme, a fort about a mile noríh of Killaloe. Brian, it is 
said, thore protected the cattle tribute sent him by subject 
princes. 

StomneA-6, surname. 

Amm bAirue, a Christian or baptismal name. 

bó}tAmA, atribute, a cattle spoil. 

CuAtAt, Tuathal Teachtmhar monarch of Ireland in the second 
century. He is said to have established fairs and public marts 
at Uisneach, and to have enlarged the territory of Midhe by 
cutting off, and adding to it, a piece of each of the other provinces- 
It was he who first inrposed the Borumhean Tribute to avenge 
an insult offered to his daughters by his faithless son-in-law, 
Eochaidh, King of Leinster. 

Molaing, St. Moling, Bishop of Ferns in the seventh century. It was 
at his request that the Borumha Laighean or Borumhean 
Tribute was abolished about the year 680, by Fiannachta 
tlie Festive, Monarch of Ireíand. 

eo§An p ComnAi"óe, Eugene 0'Curry, 112 

tTUc ti^5, the bard of Brian Boirmhe, and reputed author of 
a lif e of Brian now lost, but referred to by MaeCurtin as extant 
in the beginning of the eighteenth century. Mac Liag died in 
1016. The Four Masters refer to him as the chief poet 
of Ireland to the time of his death. 

SAOiftfe, freedom. 

pe^tiAtin mAjtb, lands given towards the maintenance of the 
churches and monasteries, cf. mortmain. 

nó-iongnA-ó, a great wonder ; ní ftó-iongnA-ó, it is not so much to 
be wondered at. 

teAÚAim, I spread, extend. 

Page 47:— 

UiA|iA-6, direction, arrangement, apportionment ; pé |vi-a]ia-ó 11105 x>á 

X &S&V > under the direction of such a king. 
Dfinj, a mansion, a palace, a fort. 
bjiviAcnóriA, afternoon, evening. 
tneA-óon oi"óce, midnight. 
-A5 cuji ríor, describing, wribing of. 
X)ó]\x>, gen. búi|i-o, a table ; rtAiteAthtAcu a búitro, the liberality of 

his table. 
tTlAit, pl. m<Mte, a prince, a chieftain. 
CútAit, adv. pleasantly, comfortably, contentedly. 
lonAX>, a place, a nook ; 1 n-A ion-<yo Áinite réin, in his own par 

ticular placo. 
"PmcA-ó rAitip^e, zrtnte cjiic, *jc. : 

A boiling sea, a rapid flood — 

Brian the flanie over Banbha of the varigated flowers 

Without gloom, without guile, without treachery, 

Fifteen years in full prosperity 
gte^nn lTIÁmA, see notes to page 25. 
■pé x>eotx), eventually, at length. 

fflAti Aon te, in connection with, in conjunction with. 
t)A be^s a bí -A5 cnn cútiAim aiji, little else concerned hiin. 

Page 48 :— 

*Oeimniti5AX), an assurance, corroboration, confirmation ; m&\\ 
x>eimniu5AX) a^i peabAr -a pé, as a confirmation of the excellence 
of his reign, 113 

Ó ÓojixmJ 50 CtícrónA c<Mf , "jc. : . 

From Tory to pleasant Cliodhna, 

And carrying with her a ring of gold, 

Iu the time of Brian, of the bright side and fearless, 
A lone woman made the circuit of Eirinn. 

buan, durable, lasting, long-lived. 

Su-aúa-ó, a shaking ; bamexró fUAÚA-ó Ap, it was shaken, considerably 
altered. 

fl1í-Á-óniA|iAc, adv. unfortunately. 

túbAi]ieAcc, treacherv, dishonesty, double dealing. 

Seotc|iAtin, a mast. 

gitibfAc, gen. ^ivibf A15, pine. 

bo^Ac, bog ; ftiAb bo^Aig, a mountainous tract of moorland: in 
some places ftiab means an cxtensive tract of moorland. In 
crossing tho marsh in question at a point over which it was 
necessary to pass in single íile a dispute on the question 
of precedency arose among the three tribes, viz. : the Ui 
Failghe, Ui Faoláin, and Ui Muireadhaigh, and Maolmhordha 
decided the matter by assisting to carry the mast of the Ui 
Faoláin. 

ClieAfnA, across, governs ftiAb in the gen case. 

IneAfi, a coat. a tunic ; meAji fjióitt, a satin or silken tunic. 

Uime, on him ; generally refers to the wearing or fitting 011 of 
articles of dress ; cui|t umAC "oo ÓApó^, wear your coat, somet., 
cmji o\\z -oo cArós. 

CumA, a manner, a way ; &\\ cumA éijm, in somo way or other. 

A-ófoafi, material, matter to be shaped into somc particular form ; 
A"óbA|i n-A f eotcuAnn, the material from which the masts were 
to be made, 

CuAipe, a button, a stud. 

lomcuti. act of bearing along, carrying ; A^uf é "oÁ iomcut<, while he 
bore it — the material — along. 

ttoccAm, act of arriving, reaching ; au fiocuAm Cmn Co}iax> óóifo, 
on their reaching Ceann Coradh. 

^tAC, dat. ^tAic, the palm of the hand ; 1 n-A gtAic, in her hand, 
in her grasp. 

níofi úóifce f m, no sooner was that done. 

fceimte, a worrving, a torturing, a severe scolding. 

"OAifipne, an objcct of submission, a hostage. 

T)octiA, injury, oppression ; an object of injury. 114 Page 49 :— ConAing, the son of Brian's brother Donnchuan. Conaing who was 

king of Desmond at the time of the Battle of Clontarf engaged 

Maolmhordha king of Leinster and, in the words of the annalists, 

" they fell by each other." 
-pcceAtt, chess ; A5 ímific ptcitte, playing chess. 
CiíitceA|tjibAc, gen. -OA15, one who looks on and advises certain 

moves in a game, tliough not actually participating in it ; 

1 bpui|im ciíitceA}t|ibAi5, in the character of ciiilehearrbhach. 
X)e&]\-c, a move, an act ; beAjic Áijtte, a certain move, a move in a 

particular direction. 
Ctniúce, a ganie. 

buite, maclness; Afi btnte, furious. 
ScAoitmi, I release ; -oo fCAoiteA-ó ÚAjtAir 1 , to overlook, to let pass 

unnoticed. 
*OeAr--béAtAc, adv., wittily, sarcastically ; somet. -oeip-béAtAc. 
CórhAi]ite, advice. After the Báttle of Gleann Máma, Maolmhordha 

wa3 íound hiding in a yew tree and was dragged therefrom by 

Murchadh, son of Brian. Murchadh's indirect reference to the 

matter was therefore very irritating to Maolmhordha. 
t)iíAX)Aim, I win ; -oo buAT>A-ó o\\i&, passiue they were defeated. 
CAnncA]iAC, peevish, surlv, snappish ; y> t ieA 51 1A cAnncdjiAc, a surly, 

snappish answer. £115 fé vt ,eA 5t tA ^M 1 is tlie usual form of he 

answercd him or he made him answer. 
t)'é úÁini3 Af, what resulted from it was . . . 
t)Aiti3im. I gather I collcct my belongings with a view to travelling ; 

with te, I travel ; oAitig UlAolmótróA teir, Maolmhordha 

started off (taking with him his belongings). 
Co^AtiÁn, see notes to page 18. 
Citt T)áUia, Rillaloe. 
xM^neAf, conversation, contention ; cintt f é AijneAf &\\\, he 

accosted him. 
Connrpói-o, a discussion, a dispute ; -o'ei|ti5 connrpóix) eA-oAjrcA, a 

discussion arose between them. 
Ctoi^eAnn, the head, the skull. 
5AtibtAmnAc, dat. jgAttocAmnAis, an ancient seat of the Kings of 

Leinster in the territory of the Ui Muireadhaigh between 

Mavnooth and Naas. 
Ctii|um, Iput ; 5AT1 cuti X^V * tmlU&x> te bjiiAn, not to further 

jbolerate, or submit to. Brian. 115 
Pagc 50 :— 

ptAitbeAftcAc, Flaherty O'Neill, brother of Aoclh O'Neill, chief of 

Aileach, who was slain at the battlo of Craobh Talcha. 
5 zaíawc a\\\, urging him, i.e., praying Brian not to permit 

Breffney, Carbery (Kildare), and Tir Eoghain to corae all 

together against him. 
tTUc |?eAti5<vil 11 í ftUAittc, the son of Fearghal, O'Ruairc, namely 

Aodh, King of Breifne, 
tut;54|i3 ó Cia^'oa, King of Cairbre Ua Ciardha, in the north- 

west of the Co. Kildare. 
íompui^im, vn., iompóx>, I turn, with a\\, I turn on : iompó , ó a\\ 

tofiiAti, to turn on or oppose Brian. 
T)omnAtt nuc 'ÓonncAi-ó, Domhnall, son of Donnchadh, son of 

Flann Sionna, son of Malachy I. Iíe seems to hare been the 

father of Maelsheachlain Mór, though Dr. Todd refers to him as 

his grandson. 
be^nn éA"OAi|i, dat., t)mn éA*OA\\, Howth. 
Sicjiic. See notcs to page 29. 
Cónh|ieAm, the act of counting ; ía\\ cóim|ieAm, beyond count, 

innumerable. 
11im, gen., mme, poison ; é éor A\nz a\\ a rúiriroib nirhe, to defend 

him against his treacherous enemies. 
"Óem bjuAn tiu-o a\]\, Brian complied, acted on his suggestion. 
tÁitjteAc bonn, instantly, immediately. 

Page 51 :— 

bjnpm, I break ; btur bjti<\n A^ur a ftuAJ; Á\\\\ie |?éin ipre<\c a\\ 

Oy\\A\^e, Brian and his own chosen troops entered ancj 

ravaged Ossory. 
5'ac a\\ buAit, all that came in their way. 
Citt ttlAi^neAnn, Kilmainham, near Dublin. 
tThttseAc, destructive, terror-spreading ; seot<\-ó ptuA^ mittce^c 

AmAc, another destructive host was dispatchcd. 
1 tAi^mb, in Leinster. 

tYlAinipuitt ÓAoitnjin, St. Kevin's Monasterv, Grlendaloch. 
50 "orí 3;u|i buAiteATMji te bpiAn, until they met or íormed 

a junction with Brian near Dublin. 
ttleAf <voAti {3rd per. pl. of meAfAim), they intended. 
tei^, also, lit., with it, in addition to it. 
T)o teip r ay) o\\ía, that failed them. 116 

A\\ ajait) iia CAtjtAÓ, before the city. 

Óf cionn jtÁite, beyond a quarfcer, beyond three months. 

■péit CiAfÁm, the festival of St. Ciaran of Clonmaonoise, Sept. 9. 

tÁ nox)tA5, Christmas Day. 

Cf eimf e, a period ; 1 iroeijieA*ó tiA cjieimf e, in the end. 

eijtje -óe, abandon it, give up the idea. 

ní -006^50 jiAib *OÁt sCAif 1^1:15 teo féin, it is probable the Dal- 
cassians were not pleased with themselves ; ní't fé ifcij teip 
f ém, he is not pleased with the result of his venture. 

mícéA-opA'ÓAc, discontented, dissatisfied, indignant, highly dis- 
pleased. 

CA1t>. IX. 
Page 52 :— 

thfce fé tAtAm, treachery, sccret plotting to undermine an 

opponent's power. 
5I1C, wise, resourceful. 

púite, under her ; 5AÓ nró f úite fém, evervthing in her own hands. 
Cút, the poll, the back ; tu^ fí a ctíl aji au Áiu, she deserted the 

place, turned her back on it. 
A^iif Af 50 bftÁt téi, and she left it for ever. 
Sof, cessation, rest ; níof fof -o'inpce fé i&l&th ó'n neomAU 

foin, private plotting f rom that moment clid not cease. 
ftuitte xrubAifce, a fatal blow. 
SeAtAt), a period, toifc f eAtA-o -oo beit z&X)&\\i& aici uiam mnAOi 

Ai^e, because of having spent a period as his spouse ; ^AbAf tA ; 

past part., of CAbAiji, given, spent ; mnAoi, dat. of beAn, a 

woman, governed by iuaji. 
nAriiA, an enemy ; the dat., nAmAio is often used for the nom. 
ConncAbAjitAC, comp. -tAi^e, dangerous. 
Cion, love, aííection. 
t)un, bottom, foundation : pé rn-ó bA bun teif, whatever caused 

it, whatever was at the bottom of it. 
5éA]t-cúipeAc, shrewd, observant, quick to divine motives. 
míonÁijteAó, shameless, unscrupulous. 
Ap f ójnAth, commendable, intrinsically good ; A)t f ógnAth is of te 

used in reference to a condition of health, as cÁim $au berc 

Ajt f ó^nAni, I am not well. 
geAttAim, I promise ; mójtÁn *oÁft jeAtt f í x>óib, much of what 

she promised them- 117 

-An beiftu, the pair, viz., Sitric and Maolmhordha. 

Caoaiji, gen. CAb|t<\c, help, aid, a\\ tons CAbftAc, seeldng aid. 

Page 53 :— 

OuAitim, I strike ; juft buAiteA-ó c<vc CtuAnA Cdijtb, that the 

battle of Clontarf was fought. 
t)]teAUAin, Wales. 
1mr Opc, the Orkney Islands. 
Imr Cau, probablv the Shetland Islands. 
tTUjiAtnn, dat., the Isle of Man. Scí, the Isle of Skye. 
teoour, the Isle of Lewis according to Dr. Todd; though it would 

seem more likely that tecouf stands for Loidis in Elmete^ 

the historic district in Yorkshire of which Leeds (named 

after a chief named Leod) is the centre. See \)\\uax>&\\, notes to 

page 54. 
CeAnn Cíjte, Cantyre. Aw £]tAtnnc, France. Ar\ ttóim, Rome. 
CAtA-ópojtc, a porb. 

lAjttAjt eojtpA, Western Europe, the West of Europe. 
t)un, object ; $au -oe bun teir, acu, having no object but . . 
gAn comne a$ bjtiAn teo, without Brian's hnowledge, without his 

even expecting them, 
OrpAc, the brother of Bruadar. He is said to have come with ten 

ships to the aid of Brian, and to have also given him due 

warning of the intended attack. 
tlAm, time, opportnnity. 
1 n-A £oc<Mfi, accompanving him, with him. 
Céi-óim, I go ; 50 "ouéA-ó, hab. ; nÁjt -óeACAi-ó, dep. perf. 
Ó céim céim, from step to step, in such constructions 50 is generally 

omitted. 

Page 54 :— 

rtoja, choice, alternative. 

■pé -óém cjtooA, towards the conflict. 

C115 f é pé'n nAtriAro, he attached the enemy. 

é-Ar-CAró, adv., promptly. 

ITlAi-oeAn tAe péite pÁoitAi^, tlie morning of St. Patrieh's Day. 

t)Aimm, I take ; ní -jió-pA'ÓA bAm ré *óíob, it did not take them 

very long. 
pÁitce, a green, a lawn, a park. an open space. 
"OonncA-ó, son of Brian, by Gormfhlaith. Brian, before his death a 

Clontarf, entrusted him with the execution of his last will. 118 

Aoine Ati Cé-ArcA, Good Friday. 

StAf-ftuAÍ;, raw levies. 

T)ói5ceÁn, a burning, coníiagration. 

Ap teAt-UAoib, aside, done with, all over. 

Áp SlÁtiuijceoitt, the Redeemer. 

Saojiax>, gen., fAojiúa, act of redeeming, Af fon fAojttA an 

crAogAit, for the redemption of the world. 
l)|twA , oA|i, Brodir, Earl of Cair Eabhrog, i.e. } of york. He was 

one of the foreign chieftains to whom Gormflilaith's hand and 

the sovereignty of Ireland were recklessly pledged by Sitric 

with the object of inducing them to come and oppose Brian. 
SÁ3A, a Saga or old Icelandic tale. 

Uojiax), respect, regard, heed. Cojiax>, also means fruit, rcsult. 
Cút tÁime, the back of the hand : ú«5 ré cút tÁime teo, he turned 

his back on them, disregarded theui, ignored them. 
T)éiúe -ojtAoi-óeAccA na bpÁ^ÁnAc, the magic gods of the Pagans ; 

x>jiAoix)eAcr, magic, sorcery. 
-A-ójiAim, I adore, worship ; t>'ax)|iax) 1 n-A n-ionax>, to worship in 

their stead. 
UusAim, I give ; com rusúa x>o x>jtAOix>eAcu, so addicted to sorcerv. 
t)ein fé AttiAc, he ascertained. 

Page 55 :— 

Cojttiui^im, I stir, I move ; nío|t cojijtuig ha toctAnnAi^. the Danes 

did not move. 
£)\ ^cútAib, behind, in reserve. 
t)AfCAim, I crush violently ; x>o barcAX) i&\\ f ói|t, to crush bevond 

relief. 
múcAim, infin. múcAX), I stifle, I smother. 
^nnÁtA tocA Cé, the Annals of Loch Cé, which commence with a 

most interesting account of the Battle of Clontarf, 1014, and end 

with the year 1590. 
be^jÁn, a small proportion, a few. 
Cujt fíoj% an account. ir beAj; uaó ionAnn An cuji fíof az:á 

1 t)A. U.é. A^uf 1 nA. U., the accounts in A.R.E. and A.U. arc 

almost identical. 
tuAx>Aim, I mention ; ní tuAXíCAji 1 f nA hAnnÁtAtb f o acu, mention 

is made in these Annals only of . . . . 
SrAjunt)e, a historian, an author. 119 

£ém, even ; pém, in the phrase, nÁ fi-aib truetf e<\ct4mn A^uf 

mumnceAf ttli'óe, fém, is notto be confounded with fém, which 

denotes emphasis. 
A\\ Aon Ai^ne, of one mind. 
Sia, comp. of pAT)x\, fartber. 1f fia nÁ fo, f ém, a céix>eAnn -dnnÁta 

1nf e pAictmn, the Annals of Innisfallen go even farther than 

this. 

Page 56 :— 

Óf íreAt, secretlv, in a low tone. 

A]\ ceAnn cf e^c tAigeAii, engaged in the devastation of Leinster. 

Cfiéi5im, I abandon, desert ; 50 -ocf éisjpeA-ó f é f ém A^uf -oeic 

^cé^-o *óe ltli-óeACAib é, that he and ten hundred Meathmen 

would desert him. 
50 f Aib f úit -A5 t)f iAn, that Brian expected, anticipated . . . 
Cuicim, I fall ; 50 ■ocuicpe.A'ó fo Anuc, that this would happen. 

CA1t>. X. 
Page 57 :— 

Ceacaif "oé-A^, míte móf, "jc. : 

Fourteen on a full thousand [years] 

From the birth of Christ who díd not violate reason, 
It is then, saith the rann, 

The slaughter of the Foreigners fell on Brian. 

SAmAit,a picture, a likeness. 

t>f eAca-ó tae an caca, the dawn of the day of battle. 

*Do bf eic óf cómAif a fút, to bring before his eyes, to picture lo 

himself. 
ScuAine, a host, a herd, a flock, generally applied in contempt. 
*Oúf , pl. "oúf a, hard, stern, hard-hearted. 
^Oeij-jtéAf ca, well equipped, well armed. 
imeAtt, a border, a verge ; &\\ imeatt CfÁga, on the beach. 
1?é n-A n-oíoncAib caca, under their banners and armour. 
-A5 búicf 15, shouting savagely. 
-A5 eAfC4iniT>e, cursing, blaspheming. 
•OAonnAi-óe, a mortal, a person. 

neime^-o, a dignitarv, a privilcged pcrson, cdso a sanctuarv. 
SpeAtA-oóif, a mower. 
peocA"OÁn, pl. f eocATMin, a thistle. 
1 n-e-A^Af caca, in order of battle. 120 

1 -ourieAf.Aib iia "orjieon, iri the ranks of the brave. 
neimeAstAÓ, gpl. fearless. 

Page 58 :— 

1mpióim, I implore, I earnestlv request; A5 impi-óe oritA, earnestlv 

requestÍDg them. 
Scf ior Aife, pl. f cfiof Airu-óe, a spoiler. 
SctiAbAim, I sweep aside ; -oo rcuAbAT> *oe •ófiuim UAtmAn, to sweeo 

them oíf the face of the earth. 
tÁinf eAjij, dat., tÁmf eifs, fury. 
tJfuJAim, I crush, I bruise ; a$ bfiuJA-ó ifueAc Art A céile. 

encroaching on each other, advancing. 
PfomfAC, adv., haughtily. 
Cíocjiac, adv., eagerly, greedilv. 
teiteA*o cAfbAi"o, the Avidth of a carriage. 
Ciau, an age, generally used adverbially ; ní ^ÁbA-ó a Uia-o nÁf ciau 

50 n-oeACA-OAf 1 n-oiAn-ACf Ann 1 n-A céite, it is not necessary 

to mention that it was not long until they were in close 

conílict with each other. 
Ó f\Áil fomn, from end to end, lit., from heel to point. 
StéAf tÁmAcuA, shooting appliances, guns, rifles. 
rttittue. destructive. 
^|im, an army ; a^ au mAib An cf AO^Ait f eo, by the armies of this 

age. 
Aijnjim, I feel, I hear ; perf. pass., AifijeA-ó ; pres. pass., Airu^ueAf . 
ptéAfCAT), an explosion, the act of bursting. 
pitéAf, gpl., a volley. 
1 tÁtAif CAtA, within the zone of battle. 
triionf Ab, shreds, mince-meat, lit., saw-dust. 
IneAtt, dpl., meAttAib, an instrument, a weapon, an engine. 
CemujieAC, gen., -jnje, lightning, electricity, 
T>aU,a-ó púicín, hide-and-seek. 
T>ut 1 bf otAC, going into hiding. 
CteAf Ai"óeAcu, antics, manceuvres. 
CAitmíteA-ó, a warrior, a soldier ; tiA céA*ouA míte CAitrhíteA'ó, 

hundreds of thousands of troops. 
piof ijAifce, true valour, real heroism ; nom. also f íof5AifceAT>. 
póifneAf u, great violence, desperate struggling. 
Áp uAtbÁf-Ac, frightful carnage. 
téif , comp. téifie, clear, vivid, distinct. 
x\if ueAC, odd, singular, peculiar. 121 
Page 59 :— 

lltmimeinc, the firmament. 

ItbfieAC, variegated. 

ItteAtdé, boundless. 

t?|tAr, a shower. 

CAróteAó, sparkling, resplendent. 

nuitneAÓ, pl. tiuitneACA, flaming. 

Conn^núir, gpl., ronnsnvhrib, wavy surface. 

Sitem^éimneAc, subdued roar. 

Sai^neAiroA, darting, reverberating. 

néAtt, gpl., a cloud. 

CóimmeArcA^,actof confounding,commingling; 43 A^coimmeArcAX), 

confounding them. 
CómbtiuJA-ó, mutually crushing. 
éA^r-AmAit, pl., éA^rAmtA, varied, mixed, manifold, dissimilarj 

■00 nA ^Aoitib éA^rAmtA. by all the opposing winds. 
CeAnn 1 ^cionn, one against the othcr 
b|u\t, judgment day. 
t)Aitc, bold, sbrong, stern. 

bomiA-ÓAc, haughty, heaving, swelling, panting. 
Cumfcu5A"ó, act of slialdng violently. 
A5 T)íorcAoiteA"ó comAoncA ua ^ceit^te n"oút 5cum*oui£te, rending 

the unity of the four welded elements. 
^5 bitb^teAcrA"ó ah "ooihAin, shahing the earth to its depths. 
xN^ur *oÁ A^Ainc a\\ a ceAnn, and taking vengeance 011 it. 
TJtut, adv., closely, incessantl\ r . 
A5 bfieit buA-ÓA, gaining the mastery. 
CoijtmeAfc, destruction. 

Page 60 :— 

C|tíotA, through them. 

t>ottb-|tuAtAti, a violent onset ; bo|tb-|iuAtA|t cuite, a tempestuous 

flood. 
gAipceA-ó, valour, somet. written ^Airce. See píapgAifce notes to 

p, 53. 
1ví-míLeA"ó, a royal warrior. 
T)ume -oéróeAnAc -oo bí cóim-óear <M< A -óeif Agtif A|t a ctí, the last 

person who was equal!y e^uert in the use of the right arm and 

ihe left. 
ir é €«5 a btuAtAtt píotitAOic, it was he pledged his word as a heio, 

lit., gave his hero's word. 122 

fteAjiA'ó, alt. cond. form of bei|nm ; nÁ béAp;A*ó aou rjioi5 ceicúe 

fioim An cmeA-ó "OAonnA, that he would not retreat one foofc 

before the human race ; ceicte, gen. of ceiceA"ó, act of retreating 

in haste. 
ComA, a reason ; Afi comA &\\ biú acu Api aou cojíu AihÁm, for any 

reason in the world but one alone. 
^o mbA cmnue teip óaj cpé bite, that he was certain to die of his 

wounds. 
CorhtAnn, a match, an equal ; comtAnn céA*o, match for a hundred. 
eAcuAip, Hector ; eAcuAip ioncf AmtAijceAc nA héijieAnn, the 

metaphorical Hector of Ireland. The reference is to Murchadh, 

son of Brian. 
SjAit, valour, bravery. 
OmeAc, generositv, hospitality. 

eAn^nAm, dexterity in the use of arms ; also munificence. 
SJeApp-ótAi-óeAih, a dagger. 

Page 61 :— 

CnÁi*óue, worn out, exhausted. 

tom^eAf, gen. tom^if, a fieet ; pé -óém An tom^ip, in the direction 

of the íieet. 
ScemneA-ó, act of retreating at top-speed ; a$ pcemneA-ó teo mA-|i 

bA -ónAt "oóib, flying for their livcs, as was characteristic of 

them (by inheritance). 
jgiAtt, the jaw ; -oo bAm r lACAt Af a ^iAtt, that knocked out one 

of her teetli. 
Óum rÁpAm *oo bdmu -oe, to be avenged on him, to have satisfaction 

or rcdress. 
&■$ cneA-o ip A^ caoi 1 ■ócjtijtíft An bÁip, groaning and sighing in the 

throes of death. 
Uoip;x)éAtbAc, the heroic son of Murchadh. He was but fifteen vears 

of agc 011 tbc day of the battle. On the ebbing of the spring-tide 

he was found drowned at the vveir of Clontarf " with a foreigner 

in his right hand and a foreigner in his left," and the holly- 

stake of the weir "cuAitte cmtmn ua cop.A-o " piercing him 

through. 
^S ^Ht tAC " A hAnÁtAc -oeiin-ó, drawing the last breath. 
gup cnnroAiseA-ó An u-Áp; ré "óopcA-OAp nA hoi-óce, that the carnage 

was hidden undcr the darkness of night. 
Cir.pnn, I inter ; $x\\\ cuipeAX) iat>, until they were interred. 123 
CA1t>. XI. 

62:- 

tá cjtopcAi-ó, a fast-day. 

Cpó copAnuA, a ring of warriors holding fclieir shields locked 

togefcher, also cpó caúa ; cjtó, a ring, a bore, a tube, a circle. 
Cóip, pursuit ; a\\ a -ocóip, in pursuit of thcni. 
beÁpnA, a gap, an opening. 
^5 píop-pAtpe, keeping a constant watch. 
CeAnstAti) "oo épAnn é, he was tied to a tree. 
SeAppAX) a bot$ A|t teAÚA-ó, his stomach was cut open 
CotpróeAcc, the act of walldng. 
poró^, intestine. 

*S\\ ptteAX) 50 UAtAm tcip, hanging to the ground (by him). 
triAfibuijeAX) jac a -jiAib te n-A coip, everyone who accompanied 

him was killed. 

Page 63 :— 

mui|teA"ÓAc IUac UobAjiuAig, Marianus Seotus founder of the 

famous Irish Monastery of St. James, Ratisbon. He was a 

native of Donegal and is sometimes called Maoilbrighde and 

sometimes Maolmhuire. 
I Cal. Maii, i.e. nono {die) ante Calendas Maii, on the ninth day 

before the Calends of May, that is, 011 the ninth day before the 

lst of May, i.e., on the 22nd of April. 
Ciift píop, an accounfc, a description. 
peAtt, a cushion. 
SAtrAtjt, a psalter. 
CvMiAim, perf. caih, I chant, I sing ; 'oo cAin pé teAc-cé<vo pAtm 

Agnp teAÚ-céAX) ojtúAn Aj;iip teAt-céAT> pACcji, he chanted íifty 

psalms and íifty litanies and fiffcy patcmosters ; opÚAn, gpl. 

probably from ora or oratc. 
t AiceÁn, Brian's ^tottA or attendant. 
meip^e, a banner ; ctonnup mAU bí A5 etp^e te meijt^e rfnipcAix>, 

how fared Murchadh's banner. 
*0'AÚcAin pé, he re-chanted, repeated. 
^AbAim, I recite, 1 render ; §Aib pé tiA pAropeAÓA céA-onA, he 

recited the same prayers. 
50 -p^ib buAi-óce A|t ua JjAttAib, that the foreigners were defeated # 
Page 64 :— 

bpiAÚAp, dat. y bpéiúip, a word. 

OtneAc A^iip eAn^iiAm. See notes to page 60. 124 

loncpAriiAit, the like ; similifcude ; an equal. 

CopAiiiAit, resembling, similar to. 

T)Á n-oéAnpÁ fiu-o opm-pA, ic vou acted on my snggestion, complicd 

with my wish. 
Uaccá, cond. of céróim, I go. 
tonsjbojic, a camp, heariquarters. 
flí niAipe a»i ueiéeAX), retreat is not becoming. 
T)éAnArii mo tiomnA UAjt m'éip, the execution of my will after me ; 

i.e., after my death. 
nio bpeit 50 h-Ájro tTldCA, that I, i.e., niy remauis, be borne to 

Armagh. 
A\\ mo ceAtinAice x>'íoc, for discharging my last bequests. 
T)Á f iéix> t)é^5 bó, twelve scoro cows. 
T>o éoriiAnbA JpÁx>jtAi5 A$up x>o riiumnnji á\\t>& íIIaca, to tlie 

successor of Patrick and the community of Armagh. 
& nxníújtAcc j:ém x)o Citt *OÁtuA Ajup x)0 ceAttAib itturiiAn, their 

rightful dues to Killaloe and thc churches of Munster. 
10-nnriiAp, means, store. riches, wealth. 
Caji cev\nn 1110 beAnnAccAn A^up mo coriiAjtbAtp, in' return for 

my blessing and tbc right to succeed me. 
Sóffo, usually Sójro Cintm Citte, the village of Swords uear Dublin. 
tnoó ujtÁc, at an early h-ur. 
1 n-A$Ai-ó mo cuijtp-pe, to meet my corpse. 
uionntACAim, inf., cionntACAX), I accompany in procession or 

funeral order. 
•OAnhtiAj CiAiiÁm, Dalceh of St. Cianan, Co. Louth. 
tuJthAj, Louth. 
CA5A1111, imper. cajax), I coiue. 
tVlAoLriiuijie niAC eocA\>A, Maolmhuire, the son of Eochaidh, and at 

that time Abbot of Arinagh. Eochaidh, father of Maolmlmiro, 

has been reforred to elsewlicrc as one of the two Ulstsr kingá 

slain at Craobh Tulcha. See notcs to page 75. 

Page 65 :— 

1m' AJAró .1. 1 n-c\5<MX) mo óuijtp. See 1 iiajaió mo curjip-pe, notes 

to page 64. 
-A5 Aicjtip a u-óaóca, dictating or making his will. 
Cua-6, dat., uuaix>, an axc, a liatchet. 

C<\ix>teAc, dat., CAiX)ti5, glimmering, aho stiff, firm, staunch. 
CubAipceAc, dat., cubAipcit;, destructive. 125 

X)S AopcA é, old thougli Iie was. 

l)éim ctAixnm, a stroke of a svvord : Brian's stroke was so directed 

that it swept one of Bruadar's legs away from the knee and the 

other from tlie region of the ankle, ó cpoig, lit., from the foot. 
Le n-A tinn pm, at tho same moment, thereupon. 
teAc (dat., and dual ny., teic), half. 
tVlAp Aon teip -péin, along with himself. 
Le coip t)|tuAX)Ai]i, in Bruadar's company. 

SotAih poiiA ua ngAeúeAt, the happy Solomon of thc GacdhiJ. 
t)jupnn, I Lreak ; CAft éip CÚ15 caúa pióeAX) X)o bpipcAX) a*i 

AttrhupACAib J)ALtx>A, havi:ig dcfcated the forciga tyrants iu 

íive hundrcd and twent}^ battles. 

CA1t>. XII. 
Page 66 :— 

Co|iax> ha C|tox>A, the outcome or result o: tlie struggle. 

Ax>bA]i bix>, provisions, food stufís. 

Lón, food. 

Óp cómAi|t A|i niAijt x>e ptiA T)AiiAjiAib, in presence of the surviving 

Danes., lit., of wliat survivcd of the Dancs. 
Cé 5U]i OA5|tAX)A|i cac A|i x>cúip A|i "Óonnc ax>, although they first 

thrcatcued Donnchadh with a conflict. 
50 iiAib bjiipce 5tAn A|i LoctAncAib, that tlie Danes were utterly 

defeated. 
L)uAiLce, vanquished, overthrown ; óom buAitce céAX)nA hac móp, 

almost equal]y hciploss. 
ScuAbAim, vn, pcuAbAx>, I sweep asido ; cu^aó pcuAbAx> UACbÁfaé 

ojica, they got a frightful wiping out. 
111 A5, dat., mui5, a plain. 
teAc aji Leic, mutually, on either side. 

Pago 67 :— 

T)|iocax) *Oub5Att, Dubhghall's Bridge. 

ApnAitt Scoc, probably Earl Sigurd's Scottish steward Arnljot. 

tucc ct^e Caix)5 Uí CeAttAiJ, tlie household troops of Tadhg 

0'Kelly, liing of Hy Many. 
CÁ11115 peipeAn 50 iuaic Ap, ho came well out of the struggle. 
T)o §Aib pé au ^i|tX)|iío5Acc Aníu#hc reassumcd the chief sovereigutv 
1 11-ionAX) cjuoc x)0 cup. Ap x>eA5-obAiu t3|UAin, instead of bnnging 

Brian's goodwork to a successful issue ; cpíoc x>o cuji &\\, to 

perfect ; cpíoc x>o cup te, to end 126 

VUirte cuAipcitic éijieAnn, ihe nobles or chieftains of the north of 

Irelaud. 
CjieAfA ua ntltcAc, the Ulster troops. 
tomtÁn, at their full strength. 
*Oli5Úe ha z\\\e -oo . . . coimeÁ*o -pé fiéim, to ensure respect 

for the country's laws. 

Page 68 :— 

eoj<\n ntiA-ó, Owen Roe O'Neill, of whom it has been said that in a 

glorious career of forty years not one stain of dishonesty or 

cruelty ever dimmed the lustre of his sword. His death, due it 

is believed to poisoning, occurred at Clochuachtair Castle in 

Cavan, Novr. 6th., 1649. 
An "otije -oo nopA-ó, to violate the law, to rend it to tatters. 
CeiteAbjiAim, inf., ceiteAbfiA'ó, I renege, I revoke; nÁ ceiteAbjtA-ó 

tiAix) i n-Am au sÁbAix), than revoke it in the hour of danger. 
CionrAc, guilty. 

1 n-A comne, against him ; of which he is accused. 
Sr:A|iuiT)e, a writer; a$ r^Ajiui-ócib An rJé^itA, by historians who 

write in English. 
■ptAnn, King of Bregia and nephew of the good Aedh Finnliath 

monarch of Ircland, against whom he fought on the side of the 

Danes at Killine?r, 869 a.d. 
Ao*6 f:innti<\t, King of Ireland. He defeated tlie Danes at Loch 

Foyle, Killineer, and elsewhere, see notes under page 4. 
CeAtt (Citt Ua nT)Ai3iie), sec notes under page 4. 
CeAtt (Citt tnónA), see notes to page 30. 
TíorhnAtt mAC Cons^ttAig, Domlinail son of tlie Airdri Congallach, 

who was slain in 956. 
*OomnAtt mAC tninjiceA-nuAij, Domhnall O'Neill (the Ardri), son of 

Muircheartach of the Lealher Cloaks. 
LÁn-ÁifieAm, a full record or enumeration. 
Cavaoit), yen. cArAOi"oe, complaining, grumbling, fault-findimg. 

CA1t>. XIII. 
Page 69:— 

eAccfu\, a story, history ; eAcrji^^óe ha n.AnnÁtAc, the records of 

the various Annals. 
nuAi|i biiAiteA'ó caú Sutcói"oe, when the battle of Sologhead was 

fought. 127 

ttuAin -|iu5<vó a iíiac *OonncA-ó, when his son, Donnehadh, was born ; 

^ujax) perf. pass. oí beijtim, I bring forth, beget. 
J?Aro f AOJ;Ait, average length of life, the age to which the average 

man in ordinary hcalth livcs. 
tAi$"oeocA"ó fé An beÁftnA, it would lessen the discrepancv. 
t)A xxScxMJe <c;níom lon^AnrAc uai*ó, he would be more liUelj' to 

perform some surprising feat. 
1ncjiei"oce, credible, probable. 
toeAtAó teAJrA, see notes under page 18. 
-ÁijteAm gen. Ái|tim, a reckoning, -oo itéi|t Ái|um AnnÁÍAÓ UIa-ó, 

according to the calculation of the Annals of Uister 

Page 70 :— 

Ujt|tux)Ar, surety, sccurity, guarxntoe ; 50 jiaca'ú b|UAii n-ujinuTÓAp 
A]t 5A|i|uin . . . that Brian would pledge his word on behalf 
of a ten-year-old boy. 

ITlAOlmuA-ó, "oo corc fA céA*o gtiAi'ó, to stop Maolmliuadh in the 
first combat. 

tmn cpAo^Ait or ^ait) f AOJAit, life's span. 

5nÁit-neA|tu, normal strength. 

Sia (comp., of |? a-oa), longer. See notes to page 55, 

meAÚCA, helpless, dcgenerate. 

C]tuAi-ó-ceAn5Aitz:e, enchained, fast bound. 

50 -jtAib ujtmóft ua hoibjte cujiúa cum cjuce Ai^e, that he had 
successf ully accomplished most of the undertaking. 

muijtceA|trAc, son of Domhnall. He was heir of Tara and of All 
Ireland. 

Con^AttAc, son of Domhnall, son of Congallach. The Four Masters 
refer to Muircheartach and Congallach as -oÁ níoí;-ÓAmnA 
éijieAnn, and ílx 975 as the year of their death, though the 
Annals of Ulster place it at 977 or 97S. C. G. G., on the other 
hand, íixes Congallach's death at 978 and Muhcheartach's at 
983. 

-A^ur 3A11 Aon b[teiú A5 triAetfeActAinn . . . and that Moíachy 
had absolutely no chance of the chief sovereigntv, etc. 

Pagre 71 :— 

Súit-yéACAmr, a glance- 

mAiúim, inf, mAiceA-ó, I forgive, overlook. 

T)'éA5, oí' -oo fUAifi bÁr, died. 

'Oíbtnm (past. x>íbi|t), I expel, repudiate. 

1 scionn cúptA btiA-ÓAn, in the course of a couple of vcars. 128 

110 5"^ V&s fí Aanrom é, or that shc deserted him. 

te n-A toit ^éin, with his consent. 

UAf éir a bÁir, aftcr her death, i.e., after Dubhcobhlaigh's dcath. 

^5 l1 T f" 1 ^ A1CI 5° SctAoi-ópeAX) bjtiAn Aníp téite, in the expectation 

that Brian would again become attached to her. 
An pceAÍ -co úuispnu nÁ -oo nénJueAéu to understand the matter or 

unravcl it. 

Page 72 :— 

]TeAn móji cteAmnAir-, a man vcry much disposcd to promote 

marriage ties. 
Síot "oo -óéAnAm *oo tJjUAn mAC Cmnéi"oe te CiAn uiac ttlAotmuAiT), 

peacc restored bctween Brian son cf Kennedy, and Cian son of 

Maolmhuadh. 
CeAnnAp rteAéuA eo^Am fhóijt, sovereignty of the race of Eoghan 

Múr, son of Oilliol 01 um. This tribe, scated on tlie cast of 

Loch Lein, was known as the Eoghanacht, and was immediately 

dcsccnded from ConAtt Cojtc the fourth in descent from Eoghan 

Mór. 
InJeAn níoj ConnAcu .1. XJubóobtAi". *Oeijibpú]t fn'05 ÍAiijeAn .1. 

gonmftAit. 
CAitA"OAihlAcc, the friendship resulting from bcing widcly connec- 

ted by marriage. 
*Oo cun 1 tíoniiiAijte, to multiply, to increase. 
CoiuciAncA, gencral, widespread, universal. 
ComÁr Uua-ó, a Kerry poet of thc last ccntury. 
"Pau ]:a*oa 'r bí poi'óneAc, a ÚomÁip, "]c. : 

Take time and be paticnt, dear Thomás, 

And do not take a sheep's leap into the abyss, 

Choose soine spouse of your own faithful people 

Who would clcar the fair (market placc) in the hour of need. 

Pagi 73 : — 

bjun^eAn, a strugglc, a faction fight ; -oÁ mbéAnA-ó bjtuijeAn &\\ 

a peAn, should a strnggle or faction fight overtake her husband. 
man a céite A5 t>pAn ó túip, thus was it with Brian from the íirst. 
pé -|téi|tj under control. 
teAtnuJA-ó a coihACCA, thc sprcading of his power, the growth of 

his influence. 
50 nOptAijib A^ur 50 lAi^eAnAib, *]c, with or in addition to tho 

pcople of Ossory and the people of Leinster ; 50, with, some- 

times causes eclipsis. 129 

go j:e.A]t4ib éijieann voiji muni^n A$up frlróe, with the men of 
Erin, including those of Munstcr and Meath. 

lompA. with them ; in their company. 

C-AittceAn, dat., C-Aittcm, Telltown, to tlie novlh of Tara, the scene 
of the great athletic sports instituted by Lug, King of the 
Tuatha De Danann in honour of Taillte, the daughter of the 
King of Spain and wife of Eochaidh Mac Eirc, the las 1 King of 
the Firbolg colony, who was slain in the first great battle of Magh 
Tuireadh. The games were solemnised in the beginning of August 
and they continued to be observed down to the ninth century. 

*OÁt ^iiAi*óe, see notes to pagc 42. 

Page 74 :— 

■pe-A^UAf C-Amr-A, the passage or ford of Camus, was on the river 
Bann which separates the counties of Derry and Antrim near 
thc old church of Macosquin or Camus-juxta-Bann. 

Con-Aitte muijiúeirhne,the Conaille were the people of Muirtheimhne, 
thc historic district in the Co. Louth betwecn the Boyne and 
Cuailgne or the Cooley Mountains. 

rje-At-Ac 'Oúm, the old name of Disert Ciarian, now CastleUieran, 
barony of Upper Kells, Co. Meath. 

LcAbAji CtuAnA mic ílóir, " the Book of Clonmacnoise," now kno\vn 
as the Annals of Tighearnach. 

,AnnÁtA UtA-ó, the Annals of Ulster ; more properly ^AnnÁtA SeAnAiu, 
because written in the Island of Senait in Loch Erne. 

"p-pé & jiéi-ji, under his control or dircction. See pé tiéi]i, noles to 
page 73. 

Coi^tim, I gather, collect, fold ; nÁfi teAÚ bjUAn & bjiAc aóc -pé 
mA}i "oo b'péi*oifi a coi^itu, lit., that Brian did unfurlhis banner 
only to the point from which it could be furled again ; that he 
was not rash or over-ambitious. 

I/J1Á15 eocAite, near Ballysodare, Co. Sligo. 

eic]ie teite Cuinn, the hostages of Leath Chuinn. 

CtAontoc Stéibe fTuAiu, Claonloch or Clay Laks of the Fews Moun- 
tains. In the Annals of Ulster it is stated that in 963 ships 
wcre brought by Domhnall O'Neill from the Dabhall or 
Blackwater across Sliabh Fuait to Loch Aininn which had not 
beeh done from most ancient times. 

Page 75 :— 

lonuuigte, evident, clear, obvious. 
1 nt)iAi-ó «aji n"oiAi-ó, gradually. 130 

Ó óeAnn ceAnn ha rífie, from end to end of the country. 

*OéAnAm a tiomnA, the execution of his testainent. See notes under 
pagc 64. 

^AinhAC, a nepliew. 

teAr--b[iÁtAin, a step-brother, a half-brother. 

CAjiAt>AmAit, comp., CAfUVOAnrtA, well or widely connected by 
marriage. Sce caiia-oattiUacu, notcs to pagc 72. 

Cojip-tÁn, the ccntre, the hcart ; ó cojip-tÁn a \\é, from thc height 
of his cldcf sovereigntv. 

■pé corriAitice mic Coca-óa, under the direction of the son of 
Eochaidh. 

tTlAotmuine, Comharbha of St. Patrick, i.e., Abbot of Armagh : Ifc 
is well to bear in mind that Maolmhuire was the son oí' Eoohaidh 
king of East Uladh, who refused to join Malachy against Brian, 
and was subsequently slain at Craobh Tulcha. He was of the 
race of Colla da Crioch, and from hia tribe the Ua Sionaígh the 
bishop-abbots of Armagh wcro chosen in hereditary succession 
for many generations. Ile died in 1020, and was succeeded by 
Amhalgaidh, the first prelate of Armagh who exercised activo 
jurisdiction over Munster. 

mujicA-ó, son of Brian, see eAÓUAifi, notes to pago 60. 

ConAm^, see notes to page 49. 

Page 76 :— 

mottAi, son of Domhnall, son of Faelan, King of the Deise. 

Mothlai commanded a battalion composed of " the chosen hosts 

of all Munster," at Clontarf. 
^■ónAcuA"OA]i, 3rd per. pl. they buried. 
A)\ nA mÁifieAc, ou the morrow. 
'OAimtiA^ CiAnÁin, see notes to page G4. 
CionntAiceA-OAti, Zrd per. pl. t they bore ; CionntAiceA-OAji 

mAotmuijte "]c. here mAotmuif\e, -jc, is in apposition. 
1 5cóm^iAinn ctoice aji teit, in a separate stoue coifin. 
&\\ au -ouAoib bA -óeAf, on the south side. 
A5 fAijie ua ^cojip, heeping watch ovcr the bodies. 
An iomA-o imneAC A^ur- CAmueAc, numerous hymns and cbant- 

ing. 
Cui}i ré -o'piACAib A|i ceAttAib mumAn bjiAi^-oe x>o tAOAijiu -oó, 

he compclled the churches of Muii3ter to givo him hostages. 131 Page 77 :— 

Th'on, sheltcr ; yé -óíon A^uf pé comAifice, ~\c, under tlie shelter and 

the patronage of the Churcb, so to speak. 
fflaoin imo^aIu-a, worldly store. 
-án oijteAD ir- "oo coimeÁT>pA'ó An folap -Afi ÍAf^x), as much as 

would feed the ílame. 
t)uonm\im, inf. bjtonnA-ó, I bestow. 
fflolAim, I bequcath ; niot fé x>o X)ia A^up -oo uaoiíi pÁX)p><M3 

ixvo f-An, he bequeathcd them to God and to St. ratrick. 
1on<vo fé Leiú, a spccial place. 
Sí|i-c|ieAC>A^, eternal injury or ruin. 
1TlAi|um, (m/.. mAi|ieAcrAinu), I live, I survive. 
11o 50 5CuinpeAX) pé cjiíoc &\\ -óe&5-y&ot&\\ a x>e.A3-4tAji, until he 

would have brought to fruition thc gocd work of his good father 

BRIAN BOIRMHE. 
Date Due — 206048 

BOSTON COLLEGE 3 9031 01192092 3 J